V Moravskoslezském kraji se nejlépe podniká ve Frýdku-Místku

Frýdek-Místek, který vloni skončil těsně pod nejvyšší příčkou, se letos konečně dočkal. Český Těšín bere stříbro, vítěznou trojici doplňuje Frýdlant nad Ostravicí. Srovnávací výzkum Město pro byznys, který zpracovává analytická agentura Datank a jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst obcí, hodnotí podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy ve všech 205 obcích s rozšířenou působností v České republice.

Frýdek-Místek má pro podnikatele kvalitní webové stránky
Frýdek-Místek se z loňské stříbrné příčky vyhoupl v rámci Moravskoslezského kraje do úplného čela. Město se může v regionu pochlubit vysokým podílem malých a středních firem, dále velmi vysokým přírůstkem obyvatel a stejně tak dobrou dopravní dostupností. Frýdek-Místek rovněž vynakládá vysoký podíl výdajů na veřejnou dopravu. Radnice dosahuje vysokého scóringu úředních hodin, což potěší klienty živnostenského úřadu z řad podnikatelů. Radniční webové stránky jsou velmi dobré z pohledu podnikatele, který na nich nalezne v přehledné podobě vše potřebné, co pro komunikaci s veřejnou správou potřebuje, a ještě něco navíc.

„Určitě máme přístupnou veřejnou správu, snažíme se pro podnikatele dělat příznivé prostředí, pokud se týče malého a středního podnikání, i přístup živnostenského úřadu je velice dobrý. Pokud jde o místa pro podnikání, tak se snažíme vytipovat místa po odstranění ekologické zátěže. Podnikatele se daří k nám přilákat, dobře se u nás žije, a proto se u nás i dobře podniká. Rádi bychom také získali část průmyslové zóny od ostravské huti, kterou bychom potom chtěli připravit pro další podnikání, to znamená odstranit ekologickou zátěž,“ říká náměstek primátora Frýdku-Místku Jakub Míček.

Český Těšín uspěl v mystery testování, Frýdlant nad Ostravicí dobře hospodaří
Český Těšín boduje vůbec nejvyšším růstem počtu ekonomických subjektů, vysokým podílem právnických osob a nejvyšším počtem studentů a učňů v odborném vzdělávání. V přístupu veřejné správy se Český Těšín může pyšnit především nejkvalitnější elektronickou komunikací s podnikateli, která je ověřována mystery testováním. Bronzový Frýdlant nad Ostravicí vyniká v ekonomických ukazatelích. Blýskl se vysokými kapitálovými výdaji, vysokou likviditou a také v rámci kraje velmi nízkou dluhovou službu.

Výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí. Na již tradičních krajských setkáních pro starosty a starostky se odborníci na danou problematiku letos zaměřují například na aktuální legislativu, konkrétní projekty Svazu měst a obcí, na přípravu sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2021 nebo na efektivní správu obcí.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i širokou veřejnost je sestavován jedinečný žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.