V metropoli se podnikatelům nejlépe vede na Praze 1

Z loňského druhého místa se Praha 1 vyhoupla do úplného čela. V dobrých podmínkách pro podnikatele a vstřícném přístupu veřejné správy ji v rámci Hlavního města Praha následují městské části Praha 7 a Praha 2. To jsou výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2018. Analytická agentura Datank v něm hodnotí obce s rozšířenou působností v celé České republice a všech 22 městských částí Hlavního města Praha.

Praha 1 má bezkonkurenční podnikatelské prostředí
V Praze 1 se podnikatelské prostředí nebývale rozvíjí. V rámci celého hlavního města má vůbec nejvíce podnikatelů a firem, nejvyšší podíl malých a středních firem a také nejvýraznější nárůst ekonomických subjektů. V přístupu veřejné správy boduje městská část Praha 1 kvalitními webovými stránkami z pohledu podnikatele, který na nich najde přehledně vše potřebné pro svoji komunikaci s veřejnou správou a nejen to. Oproti loňsku Praha 1 ještě vylepšila svůj již tak vysoce nadprůměrný výsledek v testu elektronické komunikace, který fiktivním telefonickým a e-mailovým šetřením zjišťuje kvalitu odpovědí na dotazy podnikatelů.

„Je to ocenění především pro zaměstnance naší městské části, protože v Praze 1 je velké množství ekonomických subjektů, o které se živnostenský odbor velmi dobře stará. Snažíme se vytvářet kvalitní prostředí, ať už pro malé, střední nebo velké podnikatele, kteří mají sídlo v naší městské části. Úředníci jsou v tomto směru k dispozici prakticky nepřetržitě a přispívají nejenom radou, ale také tím, že se snaží zjednodušovat veškerá řízení, která jsou s podnikatelskou činností spojena. Zároveň se i snažíme maximálně s podnikateli komunikovat, snažíme se s nimi řešit problémy, jak zlepšit infrastrukturu a prostředí pro podnikání,“ uvádí místostarosta Prahy 1 Petr Hejma.

Praha 7 je nejlepší v komunikaci, v Praha 2 je hodně malých a středních firem
V části výzkumu, který se zaměřuje na přístup veřejné správy, dosáhla Praha 7 celkově nejlepšího výsledku ze všech městských částí. Kvalitní webové stránky a včasná a informovaná elektronická komunikace s podnikateli to jednoznačně potvrzují. V Praze 7 se v rámci celého města rovněž velmi výrazně prosazuje bytová výstavba. Na pomyslnou bednu pro vítěze se dostala ještě Praha 2, která se může pochlubit velkým množstvím malých a středních firem, stupně vítězů si zasloužila také velmi dobrou elektronickou komunikací a webovými stránkami.

Výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí. Na již tradičních krajských setkáních pro starosty a starostky se odborníci na danou problematiku letos zaměřují například na aktuální legislativu, konkrétní projekty Svazu měst a obcí, na přípravu sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2021 nebo na efektivní správu obcí.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i širokou veřejnost je sestavován jedinečný žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.