Uherské Hradiště obhájilo loňský triumf v krajském kole výzkumu Město pro byznys

Pětadvacetitisícové město na řece Moravě po zásluze obhájilo titul Město pro byznys Zlínského kraje. Stojí za tím vyrovnaná úroveň v obou hlavních kategoriích srovnávacího výzkumu, tedy v podnikatelském prostředí i v přístupu veřejné správy. Druhé místo obsadil Rožnov pod Radhoštěm a třetí Holešov. Výsledky zpracovává analytická agentura Datank, která hodnotí všechny obce s rozšířenou působností v České republice.

V Uherském Hradišti se o podnikatele starají
Uherské Hradiště má velmi vysoký podíl podnikajících osob v přepočtu na ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Město v srdci Slovácka se výrazně rozrůstá, o čemž svědčí v rámci celého Zlínského kraje nejvyšší počet dokončených bytů na 1000 obyvatel. Pokud jde o ekonomické údaje, může se radnice pochlubit vysokou likviditou, ale také nadprůměrnými výdaji věnovanými na kulturu nebo sport. V regionu zaznamenalo Uherské Hradiště nejlepší výsledek v části výzkumu, který se věnuje přístupu veřejné správy. Velkou měrou se na tom podílely kvalitní webové stránky z pohledu podnikatele, na kterých jsou k nalezení v přehledné formě veškeré podstatné informace potřebné pro komunikaci s veřejnou správou nebo například pro rozvoj vlastního podnikání. Město má také nejvyšší scóring úředních hodin, tedy rozsah hodin, během kterých mohou podnikatelé i občané přijít na úřad.

„Jsem samozřejmě spokojen, protože po loňském prvenství ve Zlínském kraji jsme dokázali obhájit, a to je pro mě signálem, že to není nahodilá věc, že je to trend. Poděkovat musím samozřejmě podnikatelům, kteří v našem městě podnikají. My rozhodně nechceme usnout na vavřínech. V této chvíli máme těsně před otevřením coworkingového centra, které jsme začali budovat ve spolupráci se Zlínským kreativním klastrem a v tuho chvíli nás dělí dny od otevření. Najdou zde místo především začínající podnikatelé, kteří tady mohou sbírat cenné zkušenosti bez toho, aby museli platit nájem drahých kanceláří. Osobně považuji za velkou přednost tohoto startu podnikání, že se začínající mohou poučit z chyb, které udělali ti před nimi. Budeme zde pořádat řadu seminářů a setkání nad nejrůznějšími problémy a já plně věřím, že i to přispěje k tomu, že naše město bude v oblasti podnikatelského sektoru ještě pestřejší,“ říká starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Rožnov obstál v testu elektronické komunikace, Holešov má nejlepší podnikatelské prostředí
Rožnov pod Radhoštěm zaznamenává na Zlínsku velmi vysoký meziroční nárůst počtu ekonomických subjektů, vysoká cena stavebních pozemků svědčí o atraktivitě lokality. Rožnovská radnice vynakládá v porovnání s ostatními městy v kraji podprůměrné finanční prostředky na dluhovou službu. Město především uspělo v testu elektronické komunikace, v němž se ověřuje včasnost a kvalita odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy. Bronz na Zlínsku bere Holešov, a to především díky kvalitním podmínkám pracovního trhu. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných je zde vůbec nejnižší, přitom lidí zde zároveň výrazně přibývá. Daň z nemovitosti je v Holešově na nejnižší úrovni, ceny stavebních pozemků v porovnání s krajskými konkurenty příznivé. Místní radnice se může pochlubit vysokým podílem výdajů, které věnuje na sociální péči a na kulturu.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již třináctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Celorepublikové výsledky budou v letošním ročníku poprvé převáženy výsledky srovnávacího výzkumu zaměřeného na kraje Místo pro život. Místo dobré pro podnikání by totiž mělo být i dobrým místem pro život! Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS a Svaz měst a obcí ČR.

Fotografie naleznete zde.
Kompletní výsledky naleznete zde.