SP ČR: Firmy potřebují podpořit investice, inovace i digitalizaci

České firmy dusí druhá vlna koronavirová krize. Průzkumy Svazu průmyslu ukazují, že největší ekonomický útlum v novodobé historii země není jen jednorázový šok. První vlnu většina podniků zvládla, ale pokles zakázek přetrvává. Pro mnoho firem se krize stala také novou příležitostí, kterou dokázaly využít. Přesto další vlna restriktivních opatření, může být pro řadu firem fatální.

Svaz průmyslu a dopravy ČR od jara vyjednává s českou vládou, jak firmy podpořit a nastartovat opět dlouhodobý růst. Vláda má nyní jedinečnou příležitost, aby vytvořila takové podmínky, které firmám i celé ekonomice pomohou vyjít z krize silnější.

Svaz průmyslu a dopravy ČR vytipoval deset prioritních oblastí, na které by se měl stát zaměřit. Klíčem k obnovení prosperity a dlouhodobého růstu jsou investice. „Potřebujeme ještě více pomoci firmám s vývojem a výzkumem, který se přelije do technologických a produktových inovací. Musíme zlepšit nejen fyzickou, ale hlavně digitální infrastrukturu, na které se budou moci rozvíjet nové digitální služby a celý koncept Průmyslu 4.0. Z prostředků z Evropské unie budeme mít k dispozici stovky miliard korun, které musíme využít smysluplně pro posílení naší konkurenceschopnosti,“ vyzdvihl hlavní oblasti Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Pro cestu z krize jsou zásadní investice. Stát by měl investovat zejména v oblasti digitalizace a rozvoje infrastruktury. Česko by na to efektivně mělo využít i balík 180 miliard korun z Plánu obnovy EU. „Musí pokrývat skutečné investiční projekty v prioritních oblastech jako digitalizace a digitální a technologická transformace, projekty aplikovaného výzkumu, plnění cílů a výzev v oblasti klimatu a životního prostředí či projekty související s digitalizací školství a podporou přeškolování a zaškolování zaměstnanců, uvádí Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Fungování ekonomiky je stále více založeno na datech. Státní správa musí být schopna držet v digitalizaci krok s průmyslem. Právě úroveň státní správy a jejích služeb je v žebříčcích digitalizace to, co Česko táhne dolů. „Podniky nemohou plně využívat data, automatizovat, zapojovat do výroby a služeb nejnovější technologie, pokud není dostupná odpovídající digitální infrastruktura. V rozvoji 5G sítí Česko zaostává za našimi evropskými sousedy, například i za Polskem či Estonskem,“ vysvětluje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Jednou z vládních priorit musí být i podpora výzkumu a vývoje. Zářijový průzkum mezi členy Svazu průmyslu ukázal, že firmy jsou navzdory krizi odhodlány pokračovat ve svých investicích do výzkumu a vývoje. Řada z nich ale čeká, zda pro své projekty najde dostatečnou podporu ze strany státu.

Pro podniky je neustále problém hlavně nedostatek lidí na trhu práce. Koronavirová krize nepřinese masivní propouštění, naopak budou podniky ještě více bojovat s demografií než před krizí. Proto Svaz průmyslu vládě doporučil, aby zejména v souvislosti s digitální transformací v širším měřítku podporovala i další profesní vzdělávání v podnicích. „Česká vláda by měla podpořit zřízení a rozšíření moderních nástrojů dalšího vzdělávání, jako jsou platformy digitálního učení nebo duální praxe, s cílem vytvořit zaměstnancům využitelnou nabídku moderního celoživotního vzdělávání,“ říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.