Prostějov zazářil ve srovnání dlouhodobých výsledků výzkumu „Město pro byznys desetiletí“

Prostějov dlouhodobými výsledky jasně prokázal, že mu zaslouženě patří titul „Město pro byznys desetiletí“ Olomouckého kraje. Srovnávací výzkum, za nímž stojí analytická agentura Datank, v něm zhodnotil podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy ve třinácti krajských městech a obcích s rozšířenou působností Olomoucka za posledních deset let. Stříbro bere město Hranice, bronz Litovel.

Podmínky pro podnikání jsou v Prostějově bezkonkurenční
Za uplynulé desetiletí se Prostějov v rámci Olomouckého kraje umístil celkem šestkrát na prvním, jednou na druhém a dvakrát na třetím místě, takže si titul „Město pro byznys desetiletí“ na Olomoucku rozhodně zaslouží. Skvělou pozici má i v rámci celé České republiky, kde se za poslední dekádu umístil celkem pětkrát mezi deseti nejlepšími, z toho dvakrát na stupních vítězů. Bronzová pozice to byla v roce 2010 a v roce 2018 dokonce celorepublikové vítězství. Prostějov má vedle dobrých podmínek pro podnikání také kvalitní a otevřený přístup radnice vůči podnikatelům. To se projevuje například z podhledu podnikatele v přehledných webových stránkách, které obsahují všechny potřebné informace, nebo v nadstandartním rozsahu úředních hodin. O tom, že radnice dobře hospodaří, svědčí dlouhodobě nízké náklady na dluhovou službu.

 „Je to vynikající zpráva pro naše občany a pro město Prostějov, protože ocenění Město pro byznys desetiletí už vypovídá skutečně o dobré práci. Pokud jde o přístup veřejné správy, tak asi neskromně řeknu, že patříme v celé republice k nejlepším. Přístup veřejné správy je skutečně otevřený, komunikativní, a to se projevuje ve výsledcích. A pokud jde o podnikatelské prostředí, tak je potřeba říci, že máme strategickou polohu u dálnice. My jsme chtěli, aby podnikatelská zóna vykvetla, byli jsme vstřícní k podnikatelům, pokud jde o pronájem pozemků a budov, a to nejen pro velké firmy, ale i malé a střední firmy a živnostníky. V komplexu kritérií, která výzkum hodnotí, je tak kvalitně naplňujeme. Chtěl bych říci, že je to především zavazující, protože chceme pokračovat a budovat naše město ku prospěchu všech obyvatel. Když se daří podnikatelům, daří se i samotnému městu. Děkuji také všem předchozím politickým reprezentacím města, protože to je primárně jejich zásluha,“ uvádí primátor Prostějova František Jura.

Hranice se mohou pochlubit vysokou likviditou, Litovel vysokými kapitálovými výdaji
Na druhé příčce se umístilo město Hranice, které se za poslední desetiletí umístilo na Olomoucku třikrát na stříbrné a jednou na bronzové pozici. V celorepublikovém měřítku se na nejlepší, 11. místo, vyšvihlo v roce 2017. Vyrovnané výsledku posledních let podtrhuje dvanáctá příčka v letech 2016 a 2018. Město Hranice se může pochlubit vedle kvalitních výsledků za celou oblast výzkumu sledující přístup veřejné správy také například vysokou likviditou. Bronzová pozice po zásluze patří městu Litovel, které bralo v minulosti dvakrát krajské zlato a jednou bronz, celorepublikově pak dosáhlo nejlepšího umístění v roce 2015, kdy obsadilo krásné páté místo. Vděčí za to historicky například kvalitnímu čerpání evropských dotací nebo aktuálně vysokými výdaji, které město věnuje do svého rozvoje.

Z hlediska srovnání krajů v rámci České republiky byly pro Olomoucký kraj jako celek nejlepší roky 2009, 2014 a 2018. V prvním případě skončil na bronzové příčce Jeseník a Prostějov byl pátý. V roce 2014 bylo celkem osm měst a obcí s rozšířenou působností z třinácti z Olomoucka v TOP 50 v ČR. V roce 2018 se Prostějov dočkal celorepublikového vítězství, doprovozeného čtvrtou příčkou města Olomouc.

Cílem srovnávajícího výzkumu, který se věnuje podnikatelskému prostředí a přístupu veřejné správy, je vytvořit diskusní platformu na téma možností podpory malého a středního podnikání ze strany samospráv. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i veřejnost jsou díky výzkumu k dispozici výsledky, které zahrnují všechny důležité informace a statistická data ze sledované oblasti. Do výzkumu je automaticky zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí Hlavního města Praha. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem společnost Eurovia CS.