Podnikání v Pardubicích vzkvétá. Je nejlepším Městem pro byznys Pardubického kraje

Vítězné Pardubice si udržují kvalitní podnikatelské prostředí, a v regionu tak obhájily první místo ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys. Druhé skončilo Hlinsko, bronz bere Přelouč. Výzkum, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.

Pardubická radnice výborně hospodaří
Pardubice jsou jasným vítězem! Obsadily první místo v přístupu veřejné správy a v podnikatelském prostředí jsou celkově druhé nejlepší. Pardubice vynikají zejména velmi vysokým podílem malých a středních firem, vysokým počtem studentů a učňů v odborném vzdělávání a rovněž výbornou dopravní dostupností. V přístupu veřejné správy město bezkonkurenčně boduje ekonomickými údaji. Má nejvyšší podíl výdajů věnovaných na veřejnou dopravu, vysokou likviditu a velmi nízkou dluhovou službu. Město nabízí nejvyšší počet úředních hodin a má velmi kvalitní elektronickou komunikaci.

„Pardubice mají velice dobrou infrastrukturu a mě osobně velmi těší, že jsme se umístili na prvním místě, protože malé a střední podniky jsou velice důležité pro další rozvoj. V dohledné době plánuje město celou řadu velkých investic, jednou z nich je oprava ulice Průmyslová, která vede do zóny, kde sídlí celá řada firem různých velikostí, takže tím také chceme přispět ke zlepšení infrastruktury,“ uvádí náměstek primátora Pardubic Jan Mazuch.

V Hlinsku je hodně podnikatelů, Přelouč se podnikatelsky rozvíjí
Hlinsko má v Pardubickém kraji vůbec nejvyšší podíl podnikatelů a také velmi nízkou dlouhodobou nezaměstnanost. Podnikatele láká na velmi nízké ceny stavebních pozemků. Místní radnice se může pochlubit velmi kvalitními webovými stránkami z pohledu podnikatele. Přelouč v rámci kraje zaznamenává velmi vysoký přírůstek ekonomických subjektů a také výrazný přírůstek obyvatel. V přístupu veřejné správy si ocenění Přelouč zaslouží vůbec nejvyšším podílem kapitálových výdajů a také nejnižším dluhovou službou.

Výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí. Na již tradičních krajských setkáních pro starosty a starostky se odborníci na danou problematiku letos zaměřují například na aktuální legislativu, konkrétní projekty Svazu měst a obcí, na přípravu sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2021 nebo na efektivní správu obcí.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i širokou veřejnost je sestavován jedinečný žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.