Podnikání se ve Zlíně daří. Stal se krajským Městem pro byznys

Zlín je nejlepším městem z hlediska podnikatelského potenciálu v celém Zlínském kraji. Podnikání se daří velmi dobře také v Rožnově pod Radhoštěm a Uherském Hradišti. Ukázaly to výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2018. Analytici agentury Datank v něm hodnotí všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.

Zasloužené vítězství patří krajskému městu!
To, že má Zlín velmi vysoký podíl studentů a učňů v odborném vzdělávání, je jistou věcí. K tomu se připojuje v kraji vůbec nejvyšší podíl právnických osob, stejně jako velmi vysoký podíl malých a středních firem. Svoji pozici však Zlín posiluje rovněž kvalitními výsledky v části výzkumu, který se věnuje přístupu veřejné správy. Magistrát se může pyšnit vysokým podílem kapitálových výdajů i vysokým podílem výdajů věnovaných na veřejnou dopravu. Z výsledků výzkumu rovněž vyplývá, že dobře komunikuje s podnikatelským prostředím. Pro podnikatele je lákadlem také dobrý dopravní dostupnost města.

„Město Zlín je neoddělitelně spojováno s podnikáním už historicky, takže já jsem obrovsky rád, že jako město Zlín jsme vyhráli v krajském kole výzkumu Město pro byznys a zároveň je potřeba, abychom město Zlín dostali do předních pozic celorepublikově i nadnárodně, ať už se to týká rozvinutého byznysu nebo startupů, to znamená malých inovativních firem. Chceme ukazovat Zlín jako město zeleně, město bezpečné, rodinné a s kvalitním pracovním trhem a podnikatelským prostředím,“ říká primátor města Zlína Jiří Korec.

Rožnov pod Radhoštěm má nejlepší elektronickou komunikaci, Uherské Hradiště nejkvalitnější webové stránky
Na stříbrné pozici se umístil Rožnov pod Radhoštěm. Město má ve Zlínském kraji jeden z nejvyšších přírůstků obyvatel a také velmi vysoký podíl podnikatelů. V přístupu veřejné správy město vyniká především nejkvalitnější elektronickou komunikací v celém kraji, která je testována fiktivními podnikatelskými dotazy. Bronz bere Uherské Hradiště, které se může právem pochlubit nejlepšími webovými stránkami z pohledu podnikatelského obsahu a také vysokým skóringem úředních hodin. Město zaznamenává rovněž vysoký nárůst počtu ekonomických subjektů.

Uherské Hradiště v podnikatelském prostředí vyniká především nejvyšším podílem malých a středních firem, dále třetím nejvyšším podílem právnických osob a čtvrtým nejvyšším růstem ekonomických subjektů. Dále má město vysoký počet studentů a učňů v odborném vzdělávání, a také vyšší nezaměstnanost mladých lidí.  V přístupu veřejné správy se město může pyšnit nejlepšími webovými stránkami s podnikatelským obsahem v kraji. Dále boduje s třetí nejkvalitnější elektronickou komunikací a třetím nejvyšší počtem úředních hodin.

Výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí. Na již tradičních krajských setkáních pro starosty a starostky se odborníci na danou problematiku letos zaměřují například na aktuální legislativu, konkrétní projekty Svazu měst a obcí, na přípravu sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2021 nebo na efektivní správu obcí.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i širokou veřejnost je sestavován jedinečný žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.