Písek drží pověst nejlepšího města pro byznys v jižních Čechách

Největší město na řece Otavě po zásluze obhájilo titul Město pro byznys Jihočeského kraje. Zásluhu na tom má vyrovnaná úroveň v obou hlavních kategoriích srovnávacího výzkumu, tedy v podnikatelském prostředí i v přístupu veřejné správy. Druhé místo obsadila Blatná a třetí Jindřichův Hradec. Výsledky výzkumu, za nímž stojí analytická agentura Datank a který hodnotí všechny obce s rozšířenou působností v České republice, byly vyhlášeny na krajském setkání Svazu měst a obcí.

Písek investuje do svého rozvoje
Písek má skvělé podnikatelské prostředí i vstřícný přístup radnice. Pokud jde o aktuální rozvoj, zaznamenává město v krajském srovnání výborné výsledky především výrazným nárůstem podílu malých a středních firem. Pracovní trh se vyznačuje nízkou nezaměstnaností, město je atraktivní z pohledu lidí, kteří se do něj nově stěhují. Písek má v regionu vůbec nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkovém objemu výdajů radnice. Zaměřuje se na rozvoj bydlení a bytového hospodářství, nabízí například startovací byty s finančním zvýhodněním nájmu. Z širšího, celorepublikového srovnání také vyplývá, že podnikatelé jsou v Jihočeském kraji, a Písek nevyjímaje, nadprůměrně spokojeni s kvalitní elektronickou komunikací radnic, rozsahem jejich úředních hodin nebo třeba podporou veřejné dopravy.

„Pro mě je to potvrzení směru, kam Písek vedeme. Pravda je taková, že to není práce jen současného vedení radnice, ale my jsme navázali na vedení radnice ještě v době pana starosty Toma Zajíčka, a hlavně pana starosty Luboše Průši. Ti položili základ podnikatelské sféře a vlastně nastavili způsob hospodaření města. A já v tom jenom pokračuji. Tento rok, jak všichni víme, zkomplikovala život nejen podnikatelům epidemie covid-19.Město Písek však zareagovalo velice rychle, řekla bych dříve než kraj nebo vláda, a hned jsme vyhlásili dotační programy, vyzvali jsme osoby samostatně výdělečně činné a drobné podnikatele do deseti zaměstnanců, aby se přihlásili na radnici. Vypsali jsme dotační program a oni dostávali od města finanční podporu, protože někteří zůstali, dá se říci ze dne na den, bez prostředků,“ říká starostka Písku Eva Vanžurová.

V Blatné dobře hospodaří, Jindřichův Hradec má nejlepší webové stránky
V oblasti podnikatelského prostředí Blatná boduje vůbec nejnižší nezaměstnaností v regionu, která je navíc doprovázena v rámci Jihočeského kraje velmi vysokým průměrným platem. Radnice se může pochlubit vysokým podílem investičních dotací na celkových příjmech a vůbec nejvyšší likviditou. Blatná se věnuje sociální péči i rozvoji kulturního vyžití, mezi konkrétní aktivity v oblasti vzdělávání patří univerzita třetího věku a podpora vzdělávacích programů na základních školách zaměřených na prevenci kriminality. Bronzový Jindřichův Hradec je skvělý v přístupu veřejné správy. Na webových stránkách naleznou podnikatelé v přehledné podobě vše potřebné pro rozvoj svého podnikání i pro komunikaci s veřejnou správou. Radnice se může pochlubit nadprůměrným podílem výdajů na veřejnou dopravu a v kraji vůbec nejnižšími výdaji na dluhovou službu. Město nabízí zdarma pozemky na předzahrádky, prodloužilo doby pro podnikatele v registraci vozidel a upravilo jízdní řády MHD podle požadavků firem.

„Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá samosprávám na základě sdílení zkušeností orientovat se v podnikatelském prostředí. Veřejnost na základě sestaveného žebříčku nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem zase může hodnotit práci svých zastupitelů. Sdílení dobré praxe a předávání zkušeností z jiných regionů jsou možnosti, které výzkum Město pro byznys samosprávám nabízí, a to je také důvod, proč ho Svaz měst a obcí ČR podporuje,“ říká předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. V letošním ročníku analytici zaměřili ještě větší pozornost na kategorii přístup veřejné správy, kterou mohou radnice svými aktivitami přímo ovlivnit. Zařazeno bylo také dotazníkové šetření mezi podnikateli, jak jsou spokojeni se službami radnic v jednotlivých oblastech a také dotazník zjišťující, jaké aktivity radnice vyvíjejí směrem k podnikatelům, ale nejen jim. Cílem bylo více zohlednit fakt, že Město pro byznys musí být také místem, kde se dobře žije nejen podnikatelům, ale i jejich rodinným příslušníkům a jejich zákazníkům. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS.

Fotografie naleznete zde.