Pardubice zůstávají na krajské špici výzkumu Město pro byznys

Statutární město Pardubice exceluje v podnikatelském prostředí i v přístupu veřejné správy. V obou těchto hlavních kategoriích výzkumu se v rámci Pardubického kraje umístily na prvním místě. Srovnávací výzkum Město pro byznys, který hodnotí všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností v České republice a 22 městských částí Hlavního města Praha, vyhodnocuje analytická agentura Datank. Na druhém a třetím místě se v Pardubickém kraji umístily Přelouč a Lanškroun.

Pardubice jsou podnikatelsky bezkonkurenční
V Pardubicích je v rámci regionu nejvyšší podíl firem, krajské město z podnikatelského pohledu těží také z výborné dopravní dostupnosti. Ve městě se výrazně rozvíjí bytová výstavba, je zde vysoký počet studentů a učňů v odborném vzdělávání. Adekvátně tomu věnuje radnice nadprůměrný podíl výdajů na rozvoj bydlení a bytové hospodářství, na vzdělávání, stejně jako na veřejnou dopravu. Podnikatelům nabízí největší rozsah úředních hodin a může se pyšnit nejlepším výsledkem v testu elektronické komunikace. Město se podílí na financování provozu Pardubického podnikatelského inkubátoru, jehož cílem je podpora začínajících firem, s cílem umožnit jim minimalizaci vstupních nákladů. Pardubice každoročně investují do rozvoje infrastruktury v průmyslových zónách, v současnosti připravuje projekt výstavby centra technického a přírodovědného vzdělávání. Centrální polytechnické dílny budou mít za úkol podpořit u dětí přirozený zájem o techniku a přírodu, odbourat negativní postoje k technickým předmětům, fyzice, matematice a chemii a lépe ukázat praktické využití. Při celorepublikovém srovnání jsou podnikatelé v Pardubickém kraji, pokud jde o činnost radnic, nejvíce spokojeni s rozsahem úředních hodin, přehledností a obsahem webových stránek a se vstřícností a ochotou při řešení problémů.

„Je to velké ocenění pro naše město. My se samozřejmě snažíme, abychom byli co nejlepší městem z hlediska investorů a byznysu, a právě proto nás to potěšilo. Pardubice pravidelně a trvale investují do vzdělávání a do školství, takže pro potenciální investory je důležité, že můžeme nabídnout kvalifikovanou pracovní sílu. Město je také zajímavé pro mladé lidi, kteří dávají přednost vzdělání, ideální je také celkové umístění města v rámci České republiky,“ říká náměstek primátora Pardubic Jan Mazuch.

Přelouč má nejnižší náklady na dluhovou službu, Lanškroun láká cenami stavebních pozemků
Druhá Přelouč zaznamenává v rámci Pardubického kraje nadprůměrný nárůst počtu ekonomických subjektů. Ve městě také výrazně přibývá obyvatel, s čímž jde ruku v ruce solidní rozvoj bytové výstavby. Na výstavbě bytových i rodinných domů město intenzivně spolupracuje s developery. O tom, že radnice dobře hospodaří, svědčí vůbec nejnižší podíl výdajů věnovaných na dluhovou službu, stejně jako nadprůměrný podíl investičních dotací na celkových příjmech. Podnikatele také potěší, že na webových stránkách města naleznou v přehledné formě vše potřebné pro své podnikání i pro komunikaci s veřejnou správou. Město organizuje ročně desítky kulturních akcí, podporuje činnost sportovních klubů. V bronzovém Lanškrouně se ukázkově rozvíjí malé a střední podnikání, nové podnikatele lákají nízké ceny stavebních pozemků a také nízká daň z nemovitosti. Přitom je zde nadprůměrný plat a nižší dlouhodobá nezaměstnanost. Velmi dobrých výsledků dosáhl Lanškroun i v kategoriích výzkumu podpora webových stránek a test elektronické komunikace.

„Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá samosprávám na základě sdílení zkušeností orientovat se v podnikatelském prostředí. Veřejnost na základě sestaveného žebříčku nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem zase může hodnotit práci svých zastupitelů. Sdílení dobré praxe a předávání zkušeností z jiných regionů jsou možnosti, které výzkum Město pro byznys samosprávám nabízí, a to je také důvod, proč ho Svaz měst a obcí ČR podporuje,“ říká předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. V letošním ročníku analytici zaměřili ještě větší pozornost na kategorii přístup veřejné správy, kterou mohou radnice svými aktivitami přímo ovlivnit. Zařazeno bylo také dotazníkové šetření mezi podnikateli, jak jsou spokojeni se službami radnic v jednotlivých oblastech a také dotazník zjišťující, jaké aktivity radnice vyvíjejí směrem k podnikatelům, ale nejen jim. Cílem bylo více zohlednit fakt, že Město pro byznys musí být také místem, kde se dobře žije nejen podnikatelům, ale i jejich rodinným příslušníkům a jejich zákazníkům. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS.

Fotografie naleznete zde.