Nejlepší městskou částí pro podnikání je Praha 22

V dobrých podmínkách pro podnikatele a vstřícném přístupu veřejné správy zaznamenaly nejlepší výsledky v rámci srovnávacího výzkumu Město pro byznys v Praze městské části Praha 22, Praha 15 a Praha 1. Analytická agentura Datank ve výzkumu hodnotí obce s rozšířenou působností v celé České republice a 22 městských částí Hlavního města Prahy.

Praha 22 prochází aktuálním rozvojem
Městská část Praha 22 zaznamenává v rámci Hlavního města Prahy nejvýraznější nárůst počtu obyvatel. Ruku v ruce s tím jde nejvyšší počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel. Počet uchazečů o zaměstnání v přepočtu na ekonomicky aktivní obyvatelstvo je zde v rámci Prahy nadprůměrný, takže podnikatelé mají větší možnost výběru. Index stáří, tedy poměr mezi lidmi nad 65 let k počtu lidí do 14 let, je zde nejnižší, což je příslibem rozvoje podnikání i do budoucna. Skóring úředních hodin, tedy doba, kdy si podnikatelé, ale nejen oni, mohou přijít na úřad vyřídit vše potřebné pro své podnikání, je v rámci Prahy vysoce nadprůměrný.

„Myslím si, že pro podnikatelské prostředí je dobré, že je zde hodně mladých lidí. Jsme rozvojová část Prahy s dostupným bydlením. Máme na našem území také celou řadu průmyslových objektů a firem, třeba v oboru stavebnictví, které tu podnikají. A také bych chtěl pochopitelně poděkovat všem zaměstnancům úřadu za jejich skvělou práci. Do budoucna si všichni přejeme, aby tu už byla 511, což je obchvat Prahy a Hostivařská spojka, čímž se zlepší průjezdnost naší městskou částí pro naše obyvatele,“ říká starosta MČ Praha 22 Tomáš Kaněra.

Praha 15 má kvalitní webové stránky, Praha 1 se blýskla v mystery testování
Stříbrná Praha 15 má kvalitní webové stránky z pohledu podnikatelů, kteří na nich v přehledné formě naleznou vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou a mnohé další. V celopražském srovnání je zde nadprůměrné množství právnických osob, významně se rozvíjí bytová výstavba. Index stáří ukazuje, že obyvatelstvo je relativně mladé. Třetí Praha 1 dosáhla nejlepšího výsledku v mystery testování, které prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje rychlost a obsahovou kvalitu odpovědí živnostenských úřadů. Praha 1 má nejvyšší počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele a také jejich nejvyšší meziroční nárůst. V přepočtu na obyvatele je zde rovněž hodně živnostníků. V rámci Prahy nadprůměrný je také počet dobíjecích stanic pro elektromobily.

Fotografie z předávání naleznete zde.
Kompletní výsledky naleznete zde.

Celkové pořadí
1. Praha 22
2. Praha 15
3. Praha 1
4. Praha 5
5. Praha 9
6. Praha 7
7. Praha 10
8. Praha 21
9. Praha 16
10. Praha 13
11. Praha 19
12. Praha 18
13. Praha 4
14. Praha 20
15. Praha 8
16. Praha 2
17. Praha 3
18. Praha 17
19. Praha 14
20. Praha 12
21. Praha 6
22. Praha 11