Na západě Čech je městem zaslíbeným byznysu Plzeň

Srovnávací výzkum Město pro byznys i letos potvrdil loňské krajské vítězství Plzně. Město dosáhlo výborných výsledků v obou hlavních kategoriích, tedy v podnikatelském prostředí i v přístupu veřejné správy. Další stupně vítězů obsadily Rokycany a Přeštice. Srovnávací výzkum, za nímž po datové stránce stojí analytická agentura Datank, hodnotí všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností. Výsledky jsou vyhlašovány v rámci krajských setkání Svazu měst a obcí.

Podnikatelské prostředí je v Plzni bezkonkurenční
V podnikatelském prostředí krajské město v rámci regionu jednoznačně dominuje. Je zde nejvyšší podíl firem, a to i těch malých a středních, a velmi vysoký podíl podnikatelů. Plzeň má také nejvyšší podíl studentů a učňů v odborném vzdělávání, výrazně přibývá obyvatel i dokončených bytů a rodinných domů. Město těží rovněž ze skvělé dopravní dostupnosti. Radnice věnuje při srovnání s ostatními městy v regionu vysoce nadprůměrný podíl výdajů na sociální péči, kulturu a vůbec nejvyšší podíl na veřejnou dopravu. Západočeská metropole se rovněž aktivně podílí na aktivitách rozvojové agentury CzechInvest. Při pohledu na celorepublikové srovnání jsou podnikatelé v Plzeňském kraji, pokud jde o spolupráci s místními radnicemi, Plzeň nevyjímaje, nadprůměrně spokojeni s rozsahem poskytovaných úředních hodin, kvalitou e-mailové komunikace a se vstřícností a ochotou při řešení problémů.

„Určitě si myslím, že Plzeň je přirozeným podnikatelským centrem v celém kraji. Odpovídá tomu i 170 tisíc obyvatel Plzně, přičemž druhé největší Klatovy mají 14 tisíc. My si ale vítězství stejně ceníme. Minulý týden jsme ukončili soutěž NEJ inovátor, kdy jsme se pustili do odvážného činu a chtěli jsme zjistit, jak jsou firmy v Plzni inovativní a jak aplikují výzkum ve své činnosti. Dvacet firem si nechalo udělat hloubkový audit, z něhož vyšly tři nejlepší firmy. Příjemné na tom je, že jsme zjistili, že v Plzni máme firmy, které jsou velmi inovativní, dokáží vymýšlet novinky, ale také aplikovat vědu a výzkum ve své činnosti,“ říká radní pro smart city a podporu podnikání města Plzně Vlastimil Gola.

V Rokycanech se o podnikatele starají, v Přešticích podnikatelů přibývá
Ve stříbrných Rokycanech si lidé přijdou na nadprůměrné platy, jejich konkurenceschopnost z hlediska podnikatelského prostředí zvyšuje přímé napojení na dálniční síť. Především se ale město blýsklo v části výzkumu, který se věnuje přístupu veřejné správy. Rokycanská radnice se může pochlubit v kraji vůbec nejlepšími výsledky v kritériích likvidita a podíl výdajů na dluhovou službu, což svědčí o dobrém hospodaření. Nejlepšího výsledku dosáhly Rokycany i v podpoře webových stránek z pohledu podnikatele, který na nich nalezne v přehledné formě všechny potřebné informace pro své podnikání i komunikaci s veřejnou správou. Také scóring úředních hodin mají Rokycany v rámci regionu vysoce nadprůměrný. Třetí Přeštice zaznamenávají vysoký nárůst počtu ekonomických subjektů, které lákají nejnižší ceny stavebních pozemků. V rámci Plzeňského kraje mají v Přešticích jednu z nejnižších úrovní nezaměstnanosti. Pokud jde o přístup radnice, věnuje vysoce nadprůměrný podíl výdajů na rozvoj bydlení, aktivně se podílí na podpoře začínajících a drobných podnikatelů, má v regionu také stanovenu nejnižší daň z nemovitosti. Aktuálně připravuje výstavbu velkokapacitního parkoviště pro sídliště na severním předměstí.

„Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá samosprávám na základě sdílení zkušeností orientovat se v podnikatelském prostředí. Veřejnost na základě sestaveného žebříčku nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem zase může hodnotit práci svých zastupitelů. Sdílení dobré praxe a předávání zkušeností z jiných regionů jsou možnosti, které výzkum Město pro byznys samosprávám nabízí, a to je také důvod, proč ho Svaz měst a obcí ČR podporuje,“ říká předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. V letošním ročníku analytici zaměřili ještě větší pozornost na kategorii přístup veřejné správy, kterou mohou radnice svými aktivitami přímo ovlivnit. Zařazeno bylo také dotazníkové šetření mezi podnikateli, jak jsou spokojeni se službami radnic v jednotlivých oblastech a také dotazník zjišťující, jaké aktivity radnice vyvíjejí směrem k podnikatelům, ale nejen jim. Cílem bylo více zohlednit fakt, že Město pro byznys musí být také místem, kde se dobře žije nejen podnikatelům, ale i jejich rodinným příslušníkům a jejich zákazníkům. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS.

Fotografie naleznete zde.