Na Královéhradecku je podnikatelsky nejpřívětivějším městem Dobruška!

Dobruška nejlepším městem z hlediska podnikatelského potenciálu v celém Královéhradeckém kraji. Podnikání se daří velmi dobře také v Hořicích a Novém Městě nad Metují. Ukázaly to výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2018, které jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí. Analytici agentury Datank v něm hodnotí všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.

Dobruška je nejlepší v testu elektronické komunikace
Dobruška se může právem pochlubit v rámci regionu velmi nízkou dlouhodobou nezaměstnaností. Rozvoji podnikatelského prostředí pomáhá rovněž vyšší nezaměstnanost mladých lidí. Podnikatelé zde prostě mají jednodušeji z čeho vybírat, což rovněž umocňuje v rámci kraje velmi vysoký počet studentů a učňů v odborném vzdělávání. Město má nízké ceny stavebních pozemků a vysoký podíl malých a středních firem. V přístupu veřejné správy Dobruška boduje nejvyšším počtem úředních hodin, nejkvalitnější elektronickou komunikací a s nízkou daní z nemovitosti. Má také nejnižší dluhovou službu a vysokou likviditu.

„Nechceme jenom těžit například z dobré dopravní dostupnosti. Snažíme se naší práci dělat, jak nejlépe umíme. Chceme být nejen s podnikateli, ale se všemi občany, v kontaktu co nejvíce. Dík za dobré hodnocení podnikatelského prostředí patří určitě i firmám, které u nás působí. To, že je u nás hodně studentů a učňů v odborném vzdělávání, není jenom naše zásluha. Máme tu i jednu soukromou školu, kterou provozuje sdružení místních firem,“ uvádí starosta Dobrušky Petr Lžíčař.

Hořice mají nejvíce podnikatelů, Nové Město nad Metují zase kvalitní webové stránky
Hořice vykazují výborné výsledky především nejvyšším podílem podnikatelů v přepočtu na obyvatele a také nejvyšším přírůstkem obyvatel v kraji. Město může v rámci regionu těžit z dobré dopravní dostupnosti, podnikatelé mohou využít místní nízké průměrné mzdy. V přístupu veřejné správy Hořice bodují vysokými kapitálovými výdaji. Třetí Nové Město nad Metují boduje nejnižšími cenami stavebních pozemků a velmi vysokým podílem malých a středních firem.  V přístupu veřejné správy město vyniká kvalitními webovými stránkami z pohledu podnikatele a také nízkou dluhovou službou.

Výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí. Na již tradičních krajských setkáních pro starosty a starostky se odborníci na danou problematiku letos zaměřují například na aktuální legislativu, konkrétní projekty Svazu měst a obcí, na přípravu sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2021 nebo na efektivní správu obcí.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i širokou veřejnost je sestavován jedinečný žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.