Na Karlovarsku za podnikáním nejlépe do Chebu

Podnikatelské prostředí je v rámci Karlovarského kraje nejvýhodnější v Chebu. Vyplývá to ze srovnávacích výzkumu Město pro byznys, který z hlediska dat připravuje analytická agentura Datank. Na druhé příčce se v nejzápadnějším regionu České republiky umístil Sokolov, a to zejména díky přístupu místní radnice, bronz berou Karlovy Vary. Výsledky výzkumu jsou vyhlašovány v rámci krajských setkání Svazu měst a obcí.

Cheb má výhodné podmínky pro podnikání
Vítězný Cheb má v rámci kraje nadprůměrný podíl firem, dobrá dopravní dostupnost je podporována blízkostí evropské dálniční sítě jen kousek za hranicemi s Německem. Skutečně výborné výsledky zaznamenává město v rámci regionu v nízké nezaměstnanosti, a to i té dlouhodobé. V Chebu také výrazně přibývá obyvatel. Pokud jde o přístup radnice, ta se může pochlubit nejvyšším podílem investičních dotací na celkových příjmech, stejně jako velmi vysokým podílem výdajů na vzdělávání. Prvenství má také za podporu webových stránek města, na kterých se můžou podnikatelé velmi jednoduše orientovat a snadno zjistit vše potřebné pro své podnikání. Při pohledu na celorepublikové srovnání jsou v Karlovarském kraji podnikatelé ve vztahu k radnicím, tu chebskou nevyjímaje, relativně nejvíce spokojeni s kvalitou e-mailové komunikace a vstřícností při řešení problémů.

„Jsem potěšený, že jsme tento titul, který oceňuje, že se ve městě pro podnikatele a občany pozitivně pracuje, získali. Snažíme se, aby se město dále rozvíjelo, máme velice dobrou a funkční průmyslovou zónu a připravujeme strategicko-průmyslovou zónu, která má rozlohu 120 hektarů a je dokonce zařazena mezi strategické průmyslové zóny České republiky. Chceme tam uvítat nějakého velkého investora, který přinese zejména kvalifikovaná pracovní místa. Aktuálně připravujeme také pozemky pro bytovou výstavbu,“ říká místostarosta Chebu Miroslav Plevný.

Sokolov s podnikateli skvěle komunikuje, Karlovy Vary investují
Sokolov může podnikatele nalákat v regionu vůbec nejlevnějšími cenami stavebních pozemků. I to je jedním z důvodů, proč město zaznamenává výrazný nárůst počtu ekonomických subjektů. Své stříbrné umístění si ale zaslouží především přístupem veřejné správy. Radnice vykazuje nejnižší náklady na dluhovou službu a velmi vysokou likviditu, což svědčí o jejím dobrém hospodaření. Prioritní aktivitou je spolupráce a komunikace města s podnikateli, která zahrnuje i společná setkání, nabídky prostor vhodných k podnikání, spolupráci při vytipování vhodných míst pro výstavbu podnikatelského zázemí nebo vytváření katalogu průmyslových zón. Bronzové Karlovy Vary mají nejvyšší podíl malých a středních firem, stejně jako studentů a učňů v odborném vzdělávání. V krajském městě se rozvíjí bytová výstavba, město dává dostatečné prostředky na veřejnou dopravu. V rámci kraje má město rovněž vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích radnice.

„Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá samosprávám na základě sdílení zkušeností orientovat se v podnikatelském prostředí. Veřejnost na základě sestaveného žebříčku nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem zase může hodnotit práci svých zastupitelů. Sdílení dobré praxe a předávání zkušeností z jiných regionů jsou možnosti, které výzkum Město pro byznys samosprávám nabízí, a to je také důvod, proč ho Svaz měst a obcí ČR podporuje,“ říká předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. V letošním ročníku analytici zaměřili ještě větší pozornost na kategorii přístup veřejné správy, kterou mohou radnice svými aktivitami přímo ovlivnit. Zařazeno bylo také dotazníkové šetření mezi podnikateli, jak jsou spokojeni se službami radnic v jednotlivých oblastech a také dotazník zjišťující, jaké aktivity radnice vyvíjejí směrem k podnikatelům, ale nejen jim. Cílem bylo více zohlednit fakt, že Město pro byznys musí být také místem, kde se dobře žije nejen podnikatelům, ale i jejich rodinným příslušníkům a jejich zákazníkům. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS.

Fotografie naleznete zde.