Na jihu Čech je dlouhodobě nejlepším městem pro byznys Písek

Skvělou kombinací vstřícného přístupu veřejné správy k podnikatelům a celkově kvalitními podmínkami pro podnikání si vítězství jednoznačně zasloužilo město Písek. Potvrdil to srovnávací výzkum „Město pro byznys desetiletí“, v němž se analytická agentura Datank zaměřila na dlouhodobé výsledky měst a obcí.  Výzkum se zaměřuje jak na podnikatelské prostředí v obcích s rozšířenou působností, tak na přístup veřejné správy v nich. V Jihočeském kraji se na druhém a třetím místě seřadily Jindřichův Hradec a Třeboň.

Písek je pro podnikatele místem zaslíbeným
V dlouhodobém srovnání zaujímá město Písek v rámci regionu skutečně výjimečné postavení. Za posledních deset let byl pětkrát na úplné špičce a třikrát obsadil druhé místo. V roce 2010 dosáhl dokonce mety nejvyšší, když skončil na prvním místě i v rámci celorepublikového srovnání. Za vynikající dlouhodobé výsledky vděčí Písek především vysokému podílu malých a středních firem, stejně jako kvalitnímu odbornému školstvím. Radnice se může dlouhodobě i v rámci celorepublikového srovnání pochlubit vysokou likviditou, vysokým podílem kapitálových výdajů a dobrou komunikací s podnikateli.

„Pro Písek je to vynikající vizitka a je to ohodnocení práce mých kolegů, protože v Písku je nastavený trend spolupráce města a podnikatelů. S čím se potýkáme, je nedostatek pracovníků. Proto jsme se zapojili do programu Srbsko a máme zájem o celé rodiny. Myslím si, že se také snažíme hodně pomáhat firmám ve spolupráci se středně velkými firmami. Pořádáme dvakrát do roka setkání s podnikateli, kdy se bavíme o jejich problémech, iniciujeme setkání podnikatelů a odborných středních škol. Zde mají možnost vyjádřit názor, kam by se mělo vzdělávání ubírat, protože školní učivo je trošku pozadu za současnými potřebami. Aktuálně jsem řešila problémy s dopravou, takže v čem může město pomoci, tam se snažíme. V průmyslové zóně máme ještě jeden pozemek, ale my teď rozhodně nebudeme chvátat s tím, abychom ho dali k dispozici, právě s ohledem na možnosti sehnat pracovní síly,“ uvádí starostka Písku Eva Vanžurová.

Jindřichů Hradec má pro podnikatele kvalitní webové stránky, Třeboň investuje
Celkově stříbrný Jindřichův Hradec se v posledním desetiletí může pochlubit dvakrát krajským vítězstvím, dvakrát druhým i třetím místem. V roce 2016 se umístil na krásném sedmém místě i celorepublikově. Velkou zásluhu na tom má především v kraji nejlepší webové stránky z hlediska podnikatelského obsahu a také nejnižší dluhová služba. Bronzovou příčku v dlouhodobém srovnání drží město Třeboň, které dokázalo v Jihočeském kraji dvakrát zvítězit, jednou obsadit druhou a dvakrát třetí příčku. V letech 2009 a 2010 zaznamenalo největší úspěch také při celorepublikovém srovnání, kdy zaujalo osmou příčku. Mohou za to mimo jiné vysoké kapitálové výdaje nebo také dostupnost lékařské péče.

Z hlediska srovnání krajů byly pro Jihočeský kraj vůbec nejúspěšnějšími roky 2010 a 2013, kdy se tři města regionu umístila v TOP10 v rámci celé České republiky. V roce 2015 se sedm ze všech sedmnácti sledovaných měst a obcí Jihočeského kraje umístilo v TOP padesátce ČR.

Cílem srovnávajícího výzkumu, který se věnuje podnikatelskému prostředí a přístupu veřejné správy, je vytvořit diskusní platformu na téma možností podpory malého a středního podnikání ze strany samospráv. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i veřejnost jsou díky výzkumu k dispozici výsledky, které zahrnují všechny důležité informace a statistická data ze sledované oblasti. Do výzkumu je automaticky zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí Hlavního města Praha. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem společnost Eurovia CS.