Městem pro byznys na jižní Moravě jsou Šlapanice!

Skvělou kombinací přívětivého přístupu veřejné správy k podnikatelům a celkově kvalitními podmínkami pro podnikání si letos vítězství vybojovalo město Šlapanice. Ve srovnávacím výzkumu, který zpracovává analytická agentura Datank, doplnily v Jihomoravském kraji stupně vítězů města Hodonín a Slavkov u Brna. Výzkum hodnotí všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice a také městské části Hlavního města Prahy.

Šlapanice procházejí rozvojem podnikatelského prostředí
Bezmála osmitisícové město nedaleko moravské metropole dokáže těžit z výhodné pozice a nabídnout skutečně kvalitní podmínky pro podnikání. Počet ekonomických subjektů je zde v přepočtu na obyvatele v rámci Jihomoravského kraje vůbec nejvyšší, navíc nadále výrazně stoupá. V podílu malých a středních firem jsou na tom Šlapanice rovněž nejlépe. Ceny stavebních pozemků stoupají, což svědčí o atraktivitě lokality. Radnice se může pochlubit nejvyšším podílem kapitálových výdajů na celkových výdajích, významně podporuje oblast vzdělávání. Při srovnání s ostatními městy na jihu Moravy dopadly Šlapanice vysoce nadprůměrně v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje včasnost a kvalitu odpovědí, které se podnikatelům dostávají z živnostenského úřadu.

„My si ocenění samozřejmě vážíme, z pohledu struktury sledovaných údajů je pro mě významné ocenění úřadu, tedy kvality elektronické komunikace úřadu. Ráda kolegům informaci předám, budou z toho mít radost. Těší mě i struktura podnikatelů v našem městě. My jsme měli loňský rok investičně mimořádný, hodně se investovalo do školy. Letošní rok je bohužel poznamenaný kovidem, ale i v tuto chvíli otevíráme novou budovu a museli jsme se vybavit úvěrově, abychom některé situace zvládli. Nicméně předpokládáme pokračování zhruba ve stejném tempu, možná o trochu nižším, jako tomu bylo doposud,“ říká starostka Šlapanic Michaela Trněná.

Hodonín boduje v přístupu veřejné správy, Slavkov nezapře podnikatelský potenciál
Stříbrný Hodonín zabodoval přehledností webových stránek z pohledu podnikatelů, vysokým skóringem úředních hodin, tedy dobou, po kterou mohou podnikatelé přijít na úřad vyřídit si potřebné věci ohledně svého podnikání a také v rámci Jihomoravského kraje nejnižší daní z nemovitosti. K tomu je možné připočítat kvalitní péči radnice zejména v oblasti veřejné dopravy, sportu a vzdělávání, na něž jsou v rámci rozpočtu vynakládány nadprůměrné finanční prostředky. Stupně vítězů doplňuje Slavkov u Brna, který vyzískal kvalitními výsledky v části výzkumu, která se věnuje podnikatelskému prostředí. Potenciál pro rozvoj podnikání nabízí nízký index stáří, celkový přírůstek obyvatel je zde nejvyšší v celém regionu. Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel výrazně převyšuje krajský průměr. Podmínky pracovního trhu ukazují, že lokalita nabízí vysoce konkurenční prostředí.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již třináctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Celorepublikové výsledky budou v letošním ročníku poprvé převáženy výsledky srovnávacího výzkumu zaměřeného na kraje Místo pro život. Místo dobré pro podnikání by totiž mělo být i dobrým místem pro život! Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS a Svaz měst a obcí ČR.

Fotografie naleznete zde.
Kompletní výsledky naleznete zde.