„Městem pro byznys“ je na severozápadě Čech statutární město Děčín

Děčín si může i v celorepublikovém srovnání zakládat na kvalitní komunikaci s podnikateli. Na druhé příčce se v Ústeckém kraji umístilo krajské město, stupně vítězů doplňují Teplice. Takové jsou výsledky výzkumu Město pro byznys desetiletí, který zhodnotil podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy ve všech šestnácti měst a obcí s rozšířenou působností v Ústeckém kraji za uplynulých deset let. Výzkum zpracovává analytická agentura Datank.

Děčín s podnikateli skvěle komunikuje
Na krajské úrovni si vítězný Děčín za posledních deset let dokázal zajistit tři prvenství a tři bronzová umístění. V celorepublikovém srovnání nejlepší umístění zaznamenal v roce 2009, kdy obsadil 16. pozici, a v roce 2018, kdy se umístil na sedmnácté příčce ze všech více než dvou stovek sledovaných měst a obcí. Opakovaně se Děčín i v celorepublikovém srovnání dostal do TOP10 v kritériu podpory webových stránek, což svědčí o tom, že podnikatelé na stránkách města najdou v přehledné formě všechny potřebné informace pro své podnikání a pro komunikaci s veřejnou správou. Velmi dobrých výsledků dosahuje téměř padesátitisícové město také v testu elektronické komunikace, který prověřuje včasnost a kvalitu odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy.

 „To, že se Děčín za v rámci sečtení celkových výsledků za deset let v celé řadě kritérií umístil na prvním místě, to je ocenění celé řady lidí. Děčín je pro byznys a podnikání zajímavé místo. Je to říční přístav, máme železnici, máme dobré napojení na dálniční síť. To jsou všechno věci, které zcela jistě podnikatelé zvažují. Je to místo v blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo. My jsme aktuálně ukončili práce nad návrhem nového územního plánu, předpokládáme jeho projednání a schválení do konce roku 2022 a zcela určitě můžu říci, že na podnikatele nezapomínáme. Především pro velké zaměstnavatele, kteří jsou tu stále od 90. let a zaměstnávají lidi, je to pozitivním vzkazem, protože bychom rádi, aby své podnikání i nadále s naším městem spojovali,“ říká náměstek primátora města Děčín Vladislav Raška.

Ústí na vysoký podíl učňů v odborném vzdělávání, v Teplicích přibývá podnikatelů
V závěsu za vítězem skončilo krajské město, a to se dvěma regionálními prvenstvími a třemi bronzovými medailemi za uplynulou dekádu. Celorepublikově se Ústí nad Labem vyšplhalo nejvýše v roce 2018 na 37. příčku. Ústí nad Labem získává body díky vysokému počtu právnických osob, vysokým počtem studentů a učňů v odborném vzdělávání nebo kvalitním financováním veřejné dopravy. Bronz berou Teplice, které za poslední desetiletí získaly v kraji jedno druhé a jedno třetí místo. V srovnání na celorepublikové úrovni se Teplice dostaly nejvýše v roce 2012, kdy skončily šestadvacáté. Opakovaně se Teplice v celorepublikové TOP10 objevily v kategorii likvidita, která svědčí o dobrém hospodaření radnice. Město zaznamenává také vysoký růst ekonomických subjektů.

Z hlediska srovnání krajů byly pro Ústecký kraj vůbec nejúspěšnějšími roky 2012 a 2018. Před sedmi lety se celkem šest měst z Ústeckého kraje dostalo do celorepublikové TOP50 a zároveň Lovosice skončily na krásném pátém místě. V loňském úspěšném roce byly v TOP50 čtyři města a Děčín obsadil sedmnácté místo.

Cílem srovnávajícího výzkumu, který se věnuje podnikatelskému prostředí a přístupu veřejné správy, je vytvořit diskusní platformu na téma možností podpory malého a středního podnikání ze strany samospráv. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i veřejnost jsou díky výzkumu k dispozici výsledky, které zahrnují všechny důležité informace a statistická data ze sledované oblasti. Do výzkumu je automaticky zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí Hlavního města Praha. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem společnost Eurovia CS.