Jasným vítězem je Děčín. Stal se Městem pro byznys Ústeckého kraje

Srovnávací výzkum Město pro byznys jednoznačně ukázal, že Děčín je podnikatelsky nejatraktivnějším městem v celém Ústeckém kraji. Zasloužil se o to vstřícný přístup magistrátu k podnikatelům i výhodné podmínky pro podnikání. Na druhé příčce se v kraji umístily Lovosice a na třetí Ústí nad Labem. Srovnávací výzkum, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.

Děčín suverénně obhájil svoji loňskou pozici
V kategorii podnikatelského prostředí se Děčín umístil v první pětici, v přístupu veřejné správy si opět vedl nejlépe ze všech měst v regionu, což mu vyneslo celkově první místo. Děčín stále zůstává městem, které má nejvyšší podíl podnikatelů v kraji, přičemž velmi vysoký je rovněž meziroční nárůst ekonomických subjektů. Také ceny stavebních pozemků jsou v rámci kraje na nízké úrovni, což opět láká investory.  V přístupu veřejné správy město boduje z pohledu podnikatele kvalitními webovými stránkami. Může se pochlubit rovněž nízkou daní z nemovitosti a vysokým podílem výdajů věnovaných na veřejnou dopravu.

„Velmi intenzivně u nás pracujeme na podpoře středního odborného vzdělávání. Zároveň nechceme, aby kvalifikovaní absolventi potom působili jinde, a proto podporujeme podnikání, aby u nás absolventi měli uplatnění. Neignorujeme žádné překážky, ale ani se na ně nevymlouváme. Snažíme se je všemi silami eliminovat. Změny, ke kterým u nás v posledních letech dochází, vnímám velmi pozitivně a jsem rád, že nejsem sám,“ okomentoval krajské vítězství zastupitel a předseda finančního výboru města Děčín Pavel Herites.

Lovosice podnikatelsky stoupají, Ústí nad Labem skvěle komunikuje elektronicky
Lovosice si oproti minulému roku polepšily z celkového třetího na druhé místo. Město těží z výborné dopravní dostupnosti, v rámci kraje má velmi nízkou nezaměstnanost, podnikatelé při hledání vhodných zaměstnanců také ocení vyšší nezaměstnanost mladých lidí. Stupně vítězů doplňuje Ústí nad Labem, které má velmi vysoký podíl studentů a učňů v odborném vzdělávání. V přístupu veřejné správy boduje město v rámci regionu jednoznačně nejlepší elektronickou komunikací, která hodnotí rychlost, vstřícnost a kvalitu odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy.

Výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí. Na již tradičních krajských setkáních pro starosty a starostky se odborníci na danou problematiku letos zaměřují například na aktuální legislativu, konkrétní projekty Svazu měst a obcí, na přípravu sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2021 nebo na efektivní správu obcí.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i širokou veřejnost je sestavován jedinečný žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.