EUROVIA CS: Kde pracujeme, tam také žijeme

Jsme dynamická, progresivní a prosperující společnost. Udáváme trendy a posouváme hranice dopravně-inženýrského stavebnictví. Díky špičkovému technologickému zázemí, vlastní surovinové základně i výkonnosti regionálních závodů a dceřiných společností dokážeme realizovat stavby od těch nejmenších až po rozsáhlé projekty.

Již déle než 65 let budujeme moderní infrastrukturu. Stojíme za projekty jak v České republice, tak i na Slovensku. Významnou měrou se podílíme na modernizaci naší nejstarší a nejdelší dálnice D1, kde jsme z celkových 161 km pracovali či stále pracujeme na 67,2 km. Mnoho projektů provádíme na železnicích, kde v současné době probíhají práce například na úseku Praha-Smíchov – Černošice, či na železničním uzlu v Přerově.

Kromě silničních a dálničních staveb, mostních konstrukcí, železničních a tramvajových projektů jsou nedílnou součástí našeho portfolia také místní komunikace, obnova veřejného prostoru, náměstí, ulic i historických částí města, ale i cyklostezky, hřiště, letištní plochy či vodní díla.

V Ústeckém kraji, v bývalém lomu Kohinoor, jsme například vybudovali nový biotechnologický systém k čištění důlních vod. Zvolené technologie využívají schopností umělých mokřadů jako alternativní metody čištění důlních vod, což v sobě skrývá obrovský potenciál. Jedná se totiž o téměř bezobslužný a ekonomicky hospodárný systém se srovnatelnými účinky s aktivním způsobem čištění.

Obyvatelé Jihomoravského kraje se mohou těšit na bezpečnější a plynulejší provoz, ke kterému přispějeme převedení cyklistů ze silnice na nově vybudovanou cyklostezku přes vodní dílo Nové Mlýny. Nové vedení cyklotrasy významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti v místě.

Zrekonstruovali jsme také vodní dílo na řece Klabava v Plzeňském kraji, čímž jsme zlepšili jeho retenční schopnosti, ale především zvýšili jeho odolnost proti povodňovým průtokům. Povodně v roce 2002 totiž ukázaly nedostatečnost tohoto vodního díla právě z hlediska kapacit a bezpečného odtoku vod z nádrže.

Modernizovali jsme ale také třeba Štvanické plavební komory v Praze, které jsou jedněmi z nejvytíženějších v ČR. Vybudovali jsme oddělená čekací stání pro malá a velká plavidla v dolní i horní rejdě, čímž došlo ke zvýšení bezpečnosti plavidel v plavební komoře a stoupla spolehlivost plavebního provozu.

Opravili jsme ale také třeba historické centrum Kadaně, vybudovali rekreační areál v Blatné a v zimních měsících působíme v oblasti sezonní údržby hned v několika krajích.

Všechny zmíněné projekty zlepšily životní podmínky místních obyvatel, což je pro nás ve společnosti EUROVIA CS obzvlášť důležité, protože kde pracujeme, tam i žijeme.

Stavební společnost EUROVIA CS je dlouholetým partnerem výzkumu Město pro byznys.