EUROVIA CS: Kde pracujeme, tam také žijeme

Jsme dynamická, progresivní a prosperující společnost. Udáváme trendy a posouváme hranice dopravně-inženýrského stavebnictví. Naše pověst stojí na kvalitní, včasné a odborně odvedené práci. Díky špičkovému technologickému zázemí, vlastní surovinové základně i výkonnosti regionálních závodů a dceřiných společností dokážeme realizovat stavby napříč Českou i Slovenskou republikou.

Již déle než 65 let budujeme moderní infrastrukturu. Významnou měrou se podílíme na modernizaci naší nejstarší a nejdelší dálnice D1, kde jsme ze 161 km v úseku Praha – Brno, pracovali či stále pracujeme až na 67,6 km. Mnoho projektů provádíme na železnicích, kde v současné době probíhají práce například v rámci modernizace železničního uzlu Pardubice či v Přerově.

Na konci října jsme otevřeli nový obchvat kolem Velkého Beranova. Komunikace dlouhá 4, 245 km odvedla dopravu mimo centrum obce a je napojena na také obchvat obce Nové Domy. Práce začaly v březnu 2019 a úplné dokončení projektu je naplánované na květen 2021.

Kromě silničních a dálničních staveb, mostních konstrukcí, železničních a tramvajových projektů jsou nedílnou součástí našeho portfolia také místní komunikace, obnova veřejného prostoru, náměstí, ulic i historických částí města, ale i cyklostezky, hřiště, letištní plochy či vodní díla.

Pro děti ZŠ 1. máje v Havířově jsme zrekonstruovali školní hřiště. V rámci prací bylo odstraněno původní hřiště a v jeho místě vzniklo nové s novými konstrukčními vrstvami, povrchy i zatravněním, odvodněním, oplocením za brankami včetně fotbalových branek. Nově jsme zde vybudovali také pískové doskočiště a nalajnovali běžecké dráhy.

V Ústeckém kraji, v bývalém lomu Kohinoor, jsme otevřeli nový biotechnologický systém k čištění důlních vod. Zvolené technologie využívají schopností umělých mokřadů jako alternativní metody čištění důlních vod, což v sobě skrývá obrovský potenciál. Jedná se totiž o téměř bezobslužný a ekonomicky hospodárný systém se srovnatelnými účinky s aktivním způsobem čištění.

Modernizovali jsme ale také třeba plavební komoru v Praze na Štvanici, která je jednou z nejvytíženějších v ČR. Vybudovali jsme oddělená čekací stání pro malá a velká plavidla v dolní i horní rejdě, čímž došlo ke zvýšení bezpečnosti plavidel v plavební komoře a stoupla spolehlivost plavebního provozu.

Opravili jsme ale také historické centrum Kadaně, vybudovali rekreační areál v Blatné a aktuálně působíme v oblasti sezonní údržby hned v několika krajích.

Všechny zmíněné projekty zlepšily životní podmínky místních obyvatel, což je pro nás ve společnosti EUROVIA CS obzvlášť důležité, protože kde pracujeme, tam i žijeme.

Stavební společnost EUROVIA CS je dlouholetým partnerem výzkumu Město pro byznys.

Foto:
Nové hřiště ZŠ 1. máje, Havířov
Obchvat kolem Velkého Beranova
Biotechnologická čistička Kohinoor