Chcete podnikat ve Středočeském kraji? Uvažujte o Brandýse

Konkurence měst ve Středočeském kraji je skutečně silná, do srovnávacího výzkumu Město pro byznys je zde zahrnuto celkem šestadvacet měst s rozšířenou působností, takže vítězství Brandýsa nad Labem / Staré Boleslavi je skutečným oceněním. O to více, že dosáhlo vyrovnaných výsledků v obou hlavních částech výzkumu, tedy v podnikatelském prostředí i v přístupu veřejné správy. Stříbro bere Kutná Hora, bronz Kolín. Za výzkumem, jejichž výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, stojí analytická agentura Datank.

Brandýs nad Labem / Stará Boleslav podnikatelsky roste
Pokud jde o podnikatelské prostředí, může se Brandýs pochlubit v kraji jedním z nejvyšších podílů firem, stejně jako velmi vysokým přírůstkem počtu ekonomických subjektů. S tím jde ruku v ruce vůbec nejvyšší nárůst počtu obyvatel, rozvíjející se bytová výstavba nebo nízký index stáří místních obyvatel. Město udržuje na velmi nízké úrovni daň z nemovitosti. Skvěle radnice obstála v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů zjišťuje kvalitu a včasnost odpovědí. Radnice má velmi vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích radnice, velmi vysoký podíl investičních dotací na celkových příjmech a vydává nadprůměrné výdaje na podporu vzdělávání. Při celorepublikovém srovnání jsou středočeští podnikatelé při pohledu na fungování místních samospráv relativně nejvíce spokojeni s rozsahem úředních hodin, odborností zaměstnanců radnice a rychlostí vyřizování požadavků.

„Já jsem velice rád, že se nám to povedlo, protože v předchozích letech jsme obsazovali buď druhá nebo třetí místa, takže tentokrát je to první. A já si myslím, že je to zásluha nejen radnice, ale celého města a, jak bylo správně vzpomenuto, i podnikatelské sféry, protože podnikatelům se u nás opravdu daří. Aktuálně hodně pracujeme na nových rozvojových plochách a myslím si, že to bude jeden z velkých impulsů třeba i pro větší podnikatele,“ říká starosta Brandýsa nad Labem / Staré Boleslavi Vlastimil Picek.

Kutná Hora vyniká přístupem radnice, v Kolíně je hodně malých a středních firem
Druhá Kutná Hora si udržuje nízké ceny stavebních pozemků, v rámci kraje je ve městě rovněž velmi nízká dlouhodobá nezaměstnanost. Radnice se v rámci Středočeského kraje blýskla nejlepšími webovými stránkami, které podnikatelům nabízejí v přehledné formě veškeré potřebné a užitečné informace pro komunikaci s veřejnou správou i pro rozvoj vlastního podnikání. Město má rovněž velmi vysoký scóring úředních hodin svědčící o tom, že radnice na podnikatele, a nejen ne ně, myslí. O dobrém hospodaření svědčí vysoká likvidita, město vynakládá nadprůměrný podíl výdajů na rozvoj bydlení a bytové hospodářství, kulturu a sport. Bronzový Kolín se může pochlubit velmi vysokým podílem malých a středních firem a nadprůměrným počtem studentů a učňů v odborném vzdělávání. Radnice dopadla dobře v testu elektronické komunikace i v kvalitě webových stránek z pohledu podnikatele. V rámci kraje vydává kolínská radnice nadprůměrný podíl finančních prostředků na veřejnou dopravu nebo třeba na sociální péči.

 

„Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá samosprávám na základě sdílení zkušeností orientovat se v podnikatelském prostředí. Veřejnost na základě sestaveného žebříčku nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem zase může hodnotit práci svých zastupitelů. Sdílení dobré praxe a předávání zkušeností z jiných regionů jsou možnosti, které výzkum Město pro byznys samosprávám nabízí, a to je také důvod, proč ho Svaz měst a obcí ČR podporuje,“ říká předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. V letošním ročníku analytici zaměřili ještě větší pozornost na kategorii přístup veřejné správy, kterou mohou radnice svými aktivitami přímo ovlivnit. Zařazeno bylo také dotazníkové šetření mezi podnikateli, jak jsou spokojeni se službami radnic v jednotlivých oblastech a také dotazník zjišťující, jaké aktivity radnice vyvíjejí směrem k podnikatelům, ale nejen jim. Cílem bylo více zohlednit fakt, že Město pro byznys musí být také místem, kde se dobře žije nejen podnikatelům, ale i jejich rodinným příslušníkům a jejich zákazníkům. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS.

Fotografie naleznete zde.