Logo

 Zlínsky kraj 2009 

<< zpět na výběr kraje

Celkové výsledky soutěže Město pro byznys 2009 ve Zlínském kraji

Kdo je ve Zlínském kraji oceněn?

Městem pro byznys Zlínského kraje 2009 je Uherský Brod.
Ocenění za nejlepší podnikatelské prostředí získal od společnosti Eurovia CS (bývalé Stavby silnic a železnic) Zlín.
Ocenění za nejlepší webové stránky z pohledu podnikatelů od mobilního operátora Vodafone získaly Luhačovice.

Co výzkum podnikatelům ukázal?

Podstatou soutěže Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší objektivity soutěže byla města hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum. Téměř polovinu kritérií mohou radnice ovlivnit úplně nebo částečně.
Letošní cenu týdeníku Ekonom Město pro byznys Zlínského kraje získal Uherský Brod. I přes nejvyšší ceny vyneslo Uherský Brod do čela pořadí doporučení od samotných podnikatelů a kvalita lokality. Na druhém místě jsou Luhačovice s nejvyšším hodnocením kvality veřejné správy a první trojici uzavírá Uherské Hradiště s nejlepší situací na pracovním trhu a dobrou kvalitou lokality. Slabinou Uherského Hradiště jsou nízké reference místních podnikatelů.

CELKOVÉ POŘADÍ

CP 2008

PP

KL 

PT

KVS

CP

PMP

1. UHERSKÝ BROD

12.

5.

4.

10.

5.

13.

1.

2. LUHAČOVICE

9.

8.

3.

7.

1.

7.

6.

3. UHERSKÉ HRADIŠTĚ

6.

6.

1.

1.

4.

11.

13.

4. ZLÍN

2.

1.

11.

4.

6.

7.

8.

5. BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

1.

10.

2.

6.

13.

1.

8.

6. KROMĚŘÍŽ

10.

3.

7.

5.

11.

12.

2.

7. ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

13.

11.

6.

7.

7.

3.

3.

8. VIZOVICE

11.

4.

5.

7.

12.

7.

4.

9. OTROKOVICE

4.

2.

8.

12.

8.

10.

6.

10. VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

3.

6.

13.

3.

2.

5.

10.

11. HOLEŠOV

8.

9.

9.

2.

10.

2.

10.

12. VALAŠSKÉ KLOBOUKY

7.

12.

10.

13.

2.

6.

4.

13. VSETÍN

5.

13.

12.

11.

9.

4.

12.

Legenda:
CP 2008 = Celkové pořadí v roce 2008
PP = Podnikatelské prostředí
KL = Kvalita lokality
PT = Pracovní trh
KVS = Kvalita veřejné správy
CP = Cenové podmínky
PMP = Průzkum mezi podnikateli

Celkové výsledky ve formátu PDF ke stažení zde

Podnikatelské prostředí

Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli považujeme za příznivý.
Ve vyhodnocení rozvoje podnikatelského prostředí dostála svému dobrému jménu samotná metropole. Ve Zlíně je nejvíce firem, téměř nejvíce živnostníků a nejvyšší podíl podnikatelů v sektoru služeb. Na opačné straně pořadí je Vsetín, který má v poměru ke své velikosti malý počet podnikatelů.

Výsledky podle kritérií z oblasti podnikatelského prostředí ke stažení zde (ve formátu PDF)

Kvalita lokality

Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. podle životního prostředí a rozmanitosti okolí.
Nejvyšší atraktivitu lokality má ve Zlínském kraji Uherské Hradiště. Je zde čistý vzduch, nejvyšší kapacita mateřských škol, nadprůměrný počet lékařů a celý okres má nízkou kriminalitu.
Na opačné straně pořadí je Valašské Meziříčí. Leží v okrese s nejvyšší kriminalitou v kraji, lidé zde téměř nejméně recyklují a město leží skoro nejdál od dálniční páteřní sítě.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality lokality ke stažení zde (ve formátu PDF)

Pracovní trh

Růst podnikání je možný jen v případě, že profesně rostou i zaměstnanci. Vysoká nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro podnikatele však může být zdrojem kvalifikovaných, odpočinutých a motivovaných pracovních sil. Proto je pozitivně hodnocena přirozená míra nezaměstnanosti. Naopak negativně je hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk.
Nejpříznivější podmínky pracovního trhu jsou v Uherském Hradišti. Je zde nejvyšší demografický přírůstek, nízké průměrné mzdy a nízká nemocnost zaměstnanců. Na konci pořadí jsou Valašské Klobouky, kde počet obyvatel stagnuje, mezi nezaměstnanými je nízký poměr mladých lidí a jsou zde nadprůměrné mzdy. Podnikatelé ovšem ocení, že je zde vysoká poptávka po práci.

Výsledky podle kritérií z oblasti pracovního trhu ke stažení zde (ve formátu PDF)

Kvalita veřejné správy

Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům.
V čele pořadí kvality veřejné správy jsou Luhačovice, které v porovnání s ostatními městy vynikají množstvím firem zapojených do zvýhodněného systému městského odpadu, snaží se podpořit místní podnikatele prostřednictvím internetových stránek a mají vysoký rating hospodaření.
Nejnižší hodnocení kvality veřejné správy má Bystřice pod Hostýnem. Obec má nejnižší kapitálové výdaje, nízké hodnocení hospodaření a vysoký počet úředníků.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality veřejné správy ke stažení zde (ve formátu PDF)

Cenové podmínky

Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání.
Nejnižší ceny sledovaných položek jsou v Bystřici pod Hostýnem. Jsou zde nejnižší ceny nemovitostí, daň z nemovitosti i poplatky. Nejdráže je v Uherském Brodě, kde mohou odradit podnikatele vysoké ceny bytů i stavebních pozemků.

Výsledky podle kritérií z oblasti cenových podmínek ke stažení zde (ve formátu PDF)

Průzkum mezi podnikateli

Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě.
Nejlepší vysvědčení vystavěli svému městu podnikatelé v Uherském Brodě. Pochvalují si nízké ceny, pracovní síly, ale výhrady mají k práci městského úřadu. Naopak nejvíce si stěžují podnikatelé v Uherském Hradišti.

Výsledky podle průzkumu mezi podnikateli ke stažení zde (ve formátu PDF)

<< zpět na výběr kraje

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019