Logo

 Zlínsky kraj 

 << zpět na výběr kraje

Celkové výsledky soutěže Město pro byznys 2008 ve Zlínském kraji

 Podstatou soutěže o Cenu týdeníku Ekonom Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší objektivity soutěže byla města hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum.
Cenu týdeníku Ekonom Nejlepší město pro byznys Zlínského kraje 2008 získala Bystřice pod Hostýnem. Vítězství Bystřice se může jevit jako překvapení: je totiž jedním z nejmenších měst s rozšířenou působností, ze všech hodnocených měst musí Bystřičané urazit nejdelší vzdálenost k silnici I. třídy, bystřické podnikatelské prostředí není v rámci kraje dostatečně rozvinuté a ani průzkum spokojenosti mezi místními podnikateli nepotvrzuje žádné velké nadšení. Bystřice pod Hostýnem však nabízí podnikatelům příznivý pracovní trh, nejnižší ceny a dobrý přístup místní radnice, což ji vyneslo dokonce před centrum podnikatelů – Zlín.
Nejméně přitažlivým městem pro podnikání v Zlínském kraji je Rožnov pod Radhoštěm. Město má přitom zásluhou nejlepšího hodnocení atraktivity lokality velký podnikatelský potenciál. Doposud ale chybí výrazná podpora veřejné správy, město má nedostatečně rozvinuté podnikatelské prostředí a pracovní trh. Na druhé straně pro Rožnov hovoří skutečnost, že i přes vysokou atraktivitu lokality jsou ve městě u sledovaných položek podprůměrné ceny.

 

Celkové pořadí

Podnikatelské prostředí

Kvalita lokality

Pracovní trh

Kvalita veřejné správy

Cenové podmínky

Průzkum mezi podnikateli

1. Bystřice pod Hostýnem

9.

8.

1.

4.

1.

9.

2. Zlín

1.

9.

8.

1.

3.

10.

3. Valašské Meziříčí

5.

6.

4.

3.

8.

5.

4. Otrokovice

3.

7.

8.

5.

6.

8.

5. Vsetín

13.

2.

11.

6.

2.

1.

6. Uherské Hradiště

7.

3.

10.

2.

12.

4.

7. Valašské Klobouky

10.

9.

3.

8.

7.

6.

8. Holešov

4.

13.

6.

12.

4.

2.

9. Luhačovice

8.

4.

2.

10.

11.

13.

10. Kroměříž

2.

12.

7.

11.

10.

7.

11. Vizovice

6.

4.

4.

9.

9.

12.

12. Uherský Brod

11.

9.

13.

7.

13.

3.

13. Rožnov pod Radhoštěm

12.

1.

12.

13.

5.

11.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Podnikatelské prostředí

Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli považujeme za příznivý.
Nejlepší podnikatelské prostředí ve Zlínském kraji najdeme v samotném krajském městě, které tak potvrzuje své renomé města podnikatelů. Ve Zlíně je nejvyšší poměr firem a druhý nejvyšší poměr podnikatelů. Podnikatelské prostředí tvoří větší poměr služeb, ale i středních a větších podniků. Místnímu podnikání taktéž prospívá vysoký podíl podnikajících cizinců.
Nejméně rozvinuté podnikatelské prostředí je ve Vsetíně. Ve Vsetíně je v poměru k počtu obyvatel nejen malý počet firem a podnikatelů, ale i nedostatečný počet podnikajících subjektů ve službách a nízký počet podnikajících cizinců. Počet malých podniků a firem stagnuje, rozvoj středních a velkých podniků je však ve Vsetíně nadprůměrný.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Kvalita lokality

Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. životního prostředí a rozmanitosti okolí.
Nejatraktivnějším městem Zlínského kraje je Rožnov pod Radhoštěm. Má nejlepší infrastrukturu, nadprůměrný počet lůžek v ubytovacích zařízeních, ekologicky vyváženou krajinu a rostoucí bytovou výstavbu. S problémem se však mohou potýkat staří lidé – v Rožnově pod Radhoštěm je velmi nízký počet lékařů vzhledem k počtu obyvatel. Nejméně atraktivním místem Zlínského kraje je Holešov. Drží si poslední pozici v kapacitě ubytovacích zařízení, ekologické vyváženosti krajiny i v infrastruktuře obcí spadajících pod Holešov. V Holešově jsou však vysoké investice do veřejné dopravy. Město má nadprůměrně čisté ovzduší a poměr lékařů k počtu obyvatel, ve městě ale v porovnání s ostatními městy vázne bytová výstavba.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Pracovní trh

Růst podnikání je možný jen v případě, že profesně rostou i zaměstnanci. Vysoká nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro podnikatele však může být zdrojem kvalifikovaných, odpočinutých a motivovaných pracovních sil. S nízkou zaměstnaností souvisí i nízké platové očekávání, proto města s vysokou nezaměstnaností hodnotíme kladně. Naopak je negativně hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk.
Nejlepší situaci na pracovním trhu najdeme ve Zlínském kraji v Bystřici pod Hostýnem. V Bystřici lze příznivě hodnotit vývoj nezaměstnanosti a její strukturu, tj. nízký podíl dlouhodobě nezaměstnaných a podíl nezaměstnaných s nízkým věkem. Pracovní trh se ale za poslední rok pro firmy v důsledku rostoucího zájmu o místní nezaměstnané zostřil.
Nízký a stále klesající počet uchazečů připadající na jedno pracovní místo a nepříznivé věkové složení nezaměstnaných ztěžuje podnikání v Uherském Brodě. Uherskobrodští podnikatelé musí taktéž čelit nejvyšší nemocnosti zaměstnanců a nejvyšším mzdám v administrativě. Průměrné mzdy jsou v Uherském Brodě ovšem podprůměrné.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Kvalita veřejné správy

Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům.
Nejlepší hodnocení získává veřejná správa ve Zlíně. Vybere nejvíce daní, nejvíce investuje do veřejné dopravy, kvalitně vede webové stránky a solidně hospodaří.
Nejníže hodnocena je veřejná správa v Rožnově pod Radhoštěm. Místní radnice má téměř nejmenší počet úředních hodin, poměrně nízké kapitálové výdaje a na e-mailový dotaz občana, jak ve městě začít podnikat, úředníci neodpověděli vůbec.
Nejnižší ceny sledovaných položek jsou v Bystřici pod Hostýnem. V Bystřici zaujmou zejména nízké ceny nemovitostí, vodného a stočného, nízkého poplatku za pobyt a odvoz odpadu.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Cenové podmínky

Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání.
Nejvyšší ceny ve Zlínském kraji jsou v Uherském Brodě, a to především z důvodu vysokých cen nemovitostí a odvozu odpadu. Radnice také zatěžuje podnikatele vyššími poplatky za stánkový prodej.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Průzkum mezi podnikateli

Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě.
Nejlepší reputaci o svém městě šíří podnikatelé ze Vsetína. Nejméně si stěžují na pracovní sílu, pochvalují si lokalitu i práci veřejné správy a nadprůměrně hodnotí místní podnikatelské prostředí i příznivé ceny.
Nejméně jsou spokojeni podnikatelé v Luhačovicích. Vadí jim vysoké ceny a nedostatek pracovních sil a kupodivu ani o lokalitě samé se nevyjadřují nejlépe.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

 << zpět na výběr kraje

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019