Logo

 Ústecký kraj 2009 

<< zpět na výběr kraje

Celkové výsledky soutěže Město pro byznys 2009 v Ústeckém kraji

Kdo je v Ústeckém kraji oceněn?

Městem pro byznys Ústeckého kraje 2009 je Děčín.
Ocenění za nejlepší podnikatelské prostředí získalo od společnosti Eurovia CS (bývalé Stavby silnic a železnic) Ústí nad Labem.Ocenění za nejlepší webové stránky z pohledu podnikatelů od mobilního operátora Vodafone získal Most.

Co výzkum podnikatelům ukázal?

Podstatou soutěže Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší objektivity soutěže byla města hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum. Téměř polovinu kritérií mohou radnice ovlivnit úplně nebo částečně. 
I v druhém ročníku srovnávacího výzkumu o Cenu týdeníku Ekonom Město pro byznys se v čele žebříčku umístil Děčín. V Děčíně je dobře rozvinuté podnikatelské prostředí, nadprůměrná kvalita lokality a příznivé podmínky na pracovním trhu. Na druhé pozici je s vysokou přízní místních podnikatelů a dobrou situací na pracovním trhu Rumburk. První trojici uzavírají s dobrými podmínkami pracovního trhu a současným podnikatelským rozvojem Teplice.

CELKOVÉ POŘADÍ

CP 2008

PP

KL 

PT

KVS

CP

PMP

1. DĚČÍN

1.

3.

3.

3.

7.

8.

11.

2. RUMBURK

3.

5.

4.

2.

16.

3.

1.

3. TEPLICE

5.

2.

10.

1.

9.

14.

10.

4. LITOMĚŘICE

8.

10.

2.

9.

5.

12.

8.

5. ÚSTÍ NAD LABEM

4.

1.

6.

11.

4.

13.

13.

6. MOST

6.

4.

15.

4.

11.

4.

3.

7. VARNSDORF

2.

12.

1.

7.

13.

5.

14.

8. LOVOSICE

13.

6.

5.

13.

13.

6.

5.

9. PODBOŘANY

9.

15.

11.

14.

3.

1.

6.

10. LOUNY

12.

11.

7.

12.

1.

10.

15.

11. KADAŇ

14.

9.

14.

10.

8.

7.

4.

12. CHOMUTOV

16.

8.

16.

8.

2.

11.

7.

13. BÍLINA

15.

12.

12.

5.

10.

9.

12.

14. LITVÍNOV

7.

6.

13.

6.

15.

2.

16.

15. ROUDNICE NAD LABEM

10.

14.

8.

16.

12.

16.

2.

16. ŽATEC

11.

16.

9.

15.

6.

15.

8.

Legenda:
CP 2008 = Celkové pořadí v roce 2008
PP = Podnikatelské prostředí
KL = Kvalita lokality
PT = Pracovní trh
KVS = Kvalita veřejné správy
CP = Cenové podmínky
PMP = Průzkum mezi podnikateli

Celkové výsledky ve formátu PDF ke stažení ZDE

Podnikatelské prostředí

Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli považujeme za příznivý. 
Nejlépe rozvinuté podnikatelské prostředí je v krajské metropoli. Počet firem v Ústí nad Labem převyšuje krajský průměr o 47 % a o 5,5 % zde přibylo firem s více než 50 zaměstnanci. Sektor služeb zde o 3 % převyšuje krajský průměr. Naopak nejméně rozvinuté prostředí je v Žatci. V okolí Žatecka je v meziročním srovnání o 85 méně ekonomických subjektů, zastoupení středních firem na 46 % krajského průměru a zastoupení cizinců mezi podnikateli je více než dvaapůlkrát nižší.

Výsledky podle kritérií z oblasti podnikatelského prostředí ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Kvalita lokality

Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. životního prostředí a rozmanitosti okolí. 
Nejvyšší kvalita lokality je ve Varnsdorfu. Ubytovací kapacita je zde vzhledem k počtu obyvatel nejvyšší, je zde nejpříznivěji ekologicky vyvážená krajina, a i přesto, že je ve Varnsdorfu nejmenší síť sběrného odpadu, Varnsdorfští třídí odpad nejvíce. Je zde čisté ovzduší a Varnsdorf s okolními obcemi evidentně přitahuje: počet nových bytů v poměru k počtu obyvatel přesáhl dvojnásobek krajského průměru. Na opačné straně pořadí je Chomutov. Chomutovští vdechují nejvíce exhalací, v poměru k počtu registrovaných pacientů je obslouží nejméně lékařů a v celém chomutovském okrese je nejvyšší kriminalita i její meziroční růst.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality lokality ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Pracovní trh

Růst podnikání je možný jen v případě, že profesně rostou i zaměstnanci. Vysoká nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro podnikatele však může být zdrojem kvalifikovaných, odpočinutých a motivovaných pracovních sil. Proto je pozitivně hodnocena přirozená míra nezaměstnanosti. Naopak negativně je hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk. 
Nejpříznivější situace na pracovním trhu je v Teplicích. Jsou zde podprůměrné mzdy a nižší nezaměstnanost i její nárůst. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných je zde dvaapůlkrát nižší, než je krajský průměr. Nejméně příznivá situace pracovního trhu je v Roudnici nad Labem. Je zde druhá nejnižší nezaměstnanost, počet uchazečů na jedno pracovní místo se meziročně snížil o více než polovinu a nyní se na jedno pracovní místo hlásí čtyřikrát méně lidí, než je krajský průměr. Pozitivem však je, že se počet obyvatel všech obcí v rozšířené působnosti Roudnice meziročně zvýšil o 923 obyvatel.

Výsledky podle kritérií z oblasti pracovního trhu ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Kvalita veřejné správy

Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům. 
Nejvyšší hodnocení získal lounský městský úřad. Lounská radnice zajišťuje největší síť sběru tříděného odpadu a agendu státní správy zajišťuje podprůměrný počet úředníků, kteří jsou v rámci kraje úspěšní v získávání evropských dotací. Lounská radnice myslí při správě svých webových stránek i na podnikatele. Nejnižší hodnocení má rumburská radnice. Radnice se konzervativně drží nastavení úředních hodin, kdy je k občanům oficiálně dispozici, a je zde nejmenší síť sběrného odpadu. Radnice je druhým nejmenším podporovatelem veřejné dopravy.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality veřejné správy ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Cenové podmínky

Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání. 
Nejnižší ceny sledovaných položek jsou v Podbořanech. Ceny stavebních pozemků jsou zde skoro pětinásobně nižší, je tu nízká daň z nemovitosti i za odvoz odpadu. Nejvyšší ceny jsou v Roudnici nad Labem. Zájemci o koupi bytu musí počítat s cenou o 73 % vyšší, než je průměrná cena bytu v Ústeckém kraji, a je zde nadprůměrná cena za odvoz odpadu i daň z nemovitosti.

Výsledky podle kritérií z oblasti cenových podmínek ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Průzkum mezi podnikateli

Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě. 
Nejlepší vysvědčení vystavili svému městu podnikatelé v Rumburku. Podnikatelé jsou zde nejspokojenější s pracovním trhem, ale chválí si také městský úřad i samotné podnikatelské prostředí. Nejkritičtější jsou podnikatelé v Litvínově. Stěžují si na ceny, pracovní síly i městský úřad.

Výsledky podle průzkumu mezi podnikateli ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

<< zpět na výběr kraje

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019