Logo

 Ústecký kraj 

<< zpět na výběr kraje

Celkové výsledky soutěže Město pro byznys 2008 v Ústeckém kraji

Podstatou soutěže Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší objektivity soutěže byla města hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum.
Podnikatelé by měli v Ústeckém kraji věnovat větší pozornost Děčínu. V nejníže položeném městě republiky je v rámci kraje nejlépe rozvinuté podnikatelské prostředí a příznivá situace na pracovním trhu. Na opačné straně žebříčku je s nejvyššími cenami sledovaných položek a špatným hodnocením místních podnikatelů Chomutov. I přes tyto slabiny je však v Chomutově nadprůměrně rozvinuté podnikatelské prostředí. 

Celkové pořadí

Podnikatelské prostředí

Kvalita lokality

Pracovní trh

Kvalita veřejné správy

Cenové podmínky

Průzkum mezi podnikateli

1. Děčín

2.

3.

2.

6.

10.

10.

2. Varnsdorf

6.

1.

3.

9.

1.

15.

3. Rumburk

6.

2.

1.

11.

2.

14.

4. Ústí nad Labem

3.

6.

4.

3.

9.

9.

5. Teplice

1.

9.

10.

1.

12.

4.

6. Most

10.

14.

13.

2.

5.

1.

7. Litvínov

9.

11.

8.

4.

4.

7.

8. Litoměřice

5.

7.

7.

12.

15.

2.

9. Podbořany

14.

5.

6.

8.

8.

8.

10. Roudnice nad Labem

12.

8.

11.

9.

11.

5.

11. Žatec

16.

4.

12.

4.

13.

13.

12. Louny

14.

10.

14.

7.

6.

12.

13. Lovosice

13.

12.

4.

15.

2.

11.

14. Kadaň

11.

16.

16.

13.

7.

3.

15. Bílina

8.

14.

9.

16.

14.

6.

16. Chomutov

4.

13.

15.

14.

16.

16.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Podnikatelské prostředí

Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli považujeme za příznivý.
Na počet obyvatel téměř nejvíce firem a velké zastoupení podnikatelů v sektoru služeb – tyto faktory určily Teplice jako město s nejlepším podnikatelským prostředím v kraji. Místní trh oživuje i velký podíl cizinců mezi podnikateli. Na druhé straně pořadí, v Žatci, je stagnující počet podnikatelských subjektů, nejnižší zastoupení středních a velkých podniků a nízký podíl cizinců.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Kvalita lokality

Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. životního prostředí a rozmanitosti okolí.
Městem s nejvyšší atraktivitou lokality je Varnsdorf. Město má nejlepší městskou i dopravní infrastrukturu, ekologicky vyváženou krajinu a místní obyvatelé dýchají téměř nejčistší vzduch. Dále je ve Varnsdorfu dynamická bytová výstavba a na počet obyvatel největší počet lůžek v ubytovacích zařízeních. Místní obyvatelstvo však sužuje téměř nejvyšší kriminalita v kraji.
Nejnižší hodnocení kvality lokality má Kadaň. V Kadani je v porovnání s ostatními sledovanými městy špatná infrastruktura a téměř nejvyšší počet pacientů na jednoho lékaře. Na druhou stranu je ve městě nadprůměrná kapacita předškolních zařízení.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Pracovní trh

Růst podnikání je možný jen v případě, že profesně rostou i zaměstnanci. Vysoká nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro podnikatele však může být zdrojem kvalifikovaných, odpočinutých a motivovaných pracovních sil. S nízkou zaměstnaností souvisí i nízké platové očekávání, proto města s vysokou nezaměstnaností hodnotíme kladně. Naopak je negativně hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk.
Z pohledu podnikatelů je nejlepší situace na pracovním trhu v Rumburku. Podnikatelé ocení stále vysokou poptávku po práci, téměř nejnižší platové očekávání a příznivé věkové složení nezaměstnaných. Rumburští zaměstnavatelé však musí počítat s vysokou nemocností zaměstnanců.
Nejméně příznivý pracovní trh je v Kadani. Počet žadatelů o práci klesá a v administrativě jsou nejvyšší průměrné platy v kraji.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Kvalita veřejné správy

Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům.
Z Teplic by měl radost úřednický pedant císař Vilém. Oblíbené lázeňské město německého císaře dnes spravuje na počet obyvatel nejmenší počet zaměstnanců, kteří vykazují nejlepší rating hospodaření. Místní radnice dokázala zapojit firmy do místního navigačního systému a podnikatelům šetří čas množstvím dokumentů ke stažení z městských internetových stránek.
Nejnižší hodnocení státní správy má Bílina. Město má nízké kapitálové výdaje a na internetových stránkách chybí některé dokumenty, které by si podnikatelé mohli stáhnout. Silnou stránkou místní správy je výborné hospodaření a velký počet úředních hodin.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Cenové podmínky

Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání.
Nejnižší sledované ceny jsou ve Varnsdorfu. Ve Varnsdorfu jsou nízké ceny nemovitostí a malé poplatky za stánek a pobyt. Na konci pořadí je Chomutov.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Průzkum mezi podnikateli

Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě.
V podnikatelském průzkumu vystavili svému městu nejlepší vysvědčení podnikatelé v Mostě. Pochvalují si místní podnikatelské prostředí, místo svého podnikání i pracovní síly.
Naopak v průzkumu mezi podnikateli propadl Chomutov. Podnikatelé nedocenili práci státní správy a výhrady mají i k podnikatelskému prostředí.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

<< zpět na výběr kraje

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019