Logo

 Středočeský kraj 2009 

<< zpět na výběr kraje

Celkové výsledky soutěže Město pro byznys 2009 ve Středočeském kraji

Kdo je v Středočeském kraji oceněn?

Městem pro byznys Středočeského kraje 2009 je Lysá nad Labem.
Ocenění za nejlepší podnikatelské prostředí získaly od společnosti Eurovia CS (bývalé Stavby silnic a železnic) Říčany. Ocenění za nejlepší webové stránky z pohledu podnikatelů od mobilního operátora Vodafone získalo Slaný.

Co výzkum podnikatelům ukázal?

Podstatou soutěže Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší objektivity soutěže byla města hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum. Téměř polovinu kritérií mohou radnice ovlivnit úplně nebo částečně. 
Místem s nejvyšším podnikatelským potenciálem je letos ve Středočeském kraji Lysá nad Labem, kterou vynesly do čela pořadí kvalita lokality, dobrá práce místního úřadu a přízeň podnikatelů. Na druhém místě je s dobrou kvalitou lokality Beroun a trojici uzavírá s nízkými cenami Benešov.

CELKOVÉ POŘADÍ

CP 2008

PP

KL 

PT

KVS

CP

PMP

1. LYSÁ NAD LABEM

 3.

12.

1.-2.

18.

2.

7.-8.

3.-4.

2. BEROUN

 5.

5.

1.-2.

15.

8.

12.

25.

3. BENEŠOV

 1. 

9.-10.

7.

4.

9.

1.

10.-11.

4. ČESKÝ BROD

 15. 

15.

23.

1.-2.

4.

16.

3.-4.

5. BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV

 4. 

3.

12.

14.

18.

17.

2.

6. ČERNOŠICE

8.

2.

11.

7.

6.

24.

21.-23.

7. KLADNO 

 10.

6.

19.

6.

1.

22.-23.

13.

8. MLADÁ BOLESLAV

   20. 

4.

17.-18.

22.

3.

18.

9.

9. RAKOVNÍK

9.

16.

5.

10.-12.

13.

14.

20.

10. DOBŘÍŠ

 6. 

13.

10.

13.

17.

3.

19.

11. KRALUPY NAD VLTAVOU 

 18. 

11.

24.

19.

10.

6.

7.-8.

12. NYMBURK

 22. 

20.

14.

3.

16.

12.

14.-15.

13. PŘÍBRAM

2. 

7.

15.

10.-12.

22.

9.-10.

17.

14. ŘÍČANY

 19. 

1.

8.

21.

5.

26.

16.

15. MNICHOVA HRADIŠTĚ

 16.

8.

6.

24.

20.

3.

18.

16. KUTNÁ HORA

 12.-13.

17.

9.

23.

19.

22.-23.

1

17. VLAŠIM

 21.

24.

17.-18.

9.

7.

2.

21.-23.

18. MĚLNÍK

 23.

18.

16.

16.

15.

7.-8.

12.

19. VOTICE

 11.

26.

22.

8.

11.

5.

5.

20. PODĚBRADY

 26.

14.

3.

5.

24.-25.

25.

14.-15.

21. KOLÍN

 12.-13.

9.-10.

25.

1.-2.

14.

21.

21.-23.

22. SLANÝ

 24.

19.

21.

17.

23.

9.-10.

6.

23. SEDLČANY

 14

25.

13.

10.-12.

26.

11.

10.-11.

24. HOŘOVICE

 25.

21.

20.

25.

12.

15.

26.

25. NERATOVICE

 17.

21.

26.

19.

21.

20.

7.-8.

26. ČÁSLAV

 7.

23.

4.

26.

24.-25.

19.

24.

Legenda:
CP 2008 = Celkové pořadí v roce 2008
PP = Podnikatelské prostředí
KL = Kvalita lokality
PT = Pracovní trh
KVS = Kvalita veřejné správy
CP = Cenové podmínky
PMP = Průzkum mezi podnikateli

Celkové výsledky ve formátu PDF ke stažení ZDE

Podnikatelské prostředí

Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli považujeme za příznivý. 
Nejlépe rozvinuté podnikatelské prostředí je v Říčanech. Podíl podnikatelů je zde o 35 %, podíl firem o 44 % vyšší a růst počtu ekonomických subjektů více než dvojnásobně přesahuje krajský průměr. Podíl středních a velkých firem v místním podnikatelském prostředí je o 17 % vyšší. Nejméně rozvinuté podnikatelské prostředí je ve Voticích. Růst počtu ekonomických subjektů je na 30 %, počet podnikatelů je na 66 %, zastoupení služeb o 93%, a podíl středních a velkých firem je na 55 % krajského průměru. Podíl cizinců mezi podnikateli pětapůlkrát nižší.

Výsledky podle kritérií z oblasti podnikatelského prostředí ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Kvalita lokality

Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. životního prostředí a rozmanitosti okolí. 
V oblasti kvality lokality se v čele pořadí umístila dvě města, Beroun a Lysá nad Labem. Výhodou Berouna je blízkost k dálniční síti, v porovnání s ostatními městy o tři čtvrtiny vyšší podíl nezastavěných ploch a o 7 % vyšší kapacita mateřských škol. V Lysé nad Labem je sice nejnižší kapacita ubytovacích zařízení, ale v poměru k počtu obyvatel se zde postavilo třikrát více bytů a kapacita mateřských školek je zde o 27 % vyšší. Na opačné straně pořadí jsou Neratovice, kde je druhý nejmenší podíl ubytovacích zařízení, třetí nejmenší ekologická vyváženost krajiny a nadprůměrně znečištěné ovzduší.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality lokality ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Pracovní trh

Růst podnikání je možný jen v případě, že profesně rostou i zaměstnanci. Vysoká nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro podnikatele však může být zdrojem kvalifikovaných, odpočinutých a motivovaných pracovních sil. Proto je pozitivně hodnocena přirozená míra nezaměstnanosti. Naopak negativně je hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk. 
Nejpříznivější podmínky pracovního trhu jsou ve Středočeském kraji v Českém Brodě a v Kolíně. V Českém Brodě roste počet obyvatel, mezi nezaměstnanými je o 13,5 % více lidí ve věku do 24 let, nezaměstnanost zde rostla podprůměrným tempem a na jedno pracovní místo se hlásí dvojnásobek uchazečů. V Kolíně je nezaměstnanost na šesté nejvyšší úrovni, ale podíl dlouhodobě nezaměstnaných mezi lidmi bez práce je na 28 % krajského průměru a zastoupení lidí ve věku do 24 let je o 17 % vyšší. Pro podnikatele je příznivé zpráva, že se zde počet uchazečů na jedno pracovní místo zvýšil z 2,5 na dvojnásobek. Na konci pořadí oblasti podmínek pracovního trhu je Čáslav. Je zde jeden z nejnižších nárůstů počtu obyvatel, druhá nejvyšší nezaměstnanost, která rostla třetím nejrychlejším tempem a počet uchazečů na jedno volné pracovní místo klesnul z 5,5 na 4,7. Zastoupení dlouhodobě nezaměstnaných mezi lidmi bez práce převyšuje o 22 % krajský průměr.

Výsledky podle kritérií z oblasti pracovního trhu ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Přístup veřejné správy

Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům. 
Nejlépe byla vyhodnocena veřejná správa v Kladně. Kladenský magistrát zajišťuje nejmenší síť sběrného odpadu, ale je v kraji největším podporovatelem veřejné dopravy a na úřadě je druhá nejvyšší efektivita práce. Z pohledu podnikatelů spravuje jedny z nejlepších webových stránek a má nadprůměrný rating hospodaření. Na opačné straně pořadí je sedlčanská radnice. Podíl kapitálových investic je podprůměrný, avšak zajišťuje druhou největší síť sběru tříděného odpadu.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality veřejné správy ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Cenové podmínky

Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání. 
Nejnižší ceny sledovaných položek jsou v Benešově. Je zde vysoký poplatek za pobyt v penzionu, ale ceny vodného a stočného jsou o 16 % nižší a ceny bytů ve srovnání s krajským průměrem dokonce o třetinu levnější. Nejvyšší ceny jsou v Říčanech. Jsou zde téměř nejvyšší poplatky, vodné a stočné je zde o 8 %, stavební pozemky o tři čtvrtiny dražší a pro podnikatele je zde druhá nejvyšší daň z nemovitosti.

Výsledky podle kritérií z oblasti cenových podmínek ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Průzkum mezi podnikateli

Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě. 
Nejlepší vysvědčení vystavili svému městu v Kutné Hoře, naopak nejméně obodovali své město podnikatelé v Hořovicích.

Výsledky podle průzkumu mezi podnikateli ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

<< zpět na výběr kraje

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019