Logo

 Praha 2009 

<< zpět na výběr kraje

Celkové výsledky soutěže Město pro byznys 2009 v Hlavním městě Praha

Kdo je v Hlavním městě Praha oceněn?

Prahou pro byznys v Hlavním městě Praha je Městská část Praha 22.
Ocenění za nejlepší podnikatelské prostředí získala od společnosti Eurovia CS (bývalé Stavby silnic a železnic) Městská část Praha 1. Ocenění za nejlepší webové stránky z pohledu podnikatelů od mobilního operátora Vodafone získala Městská část Praha 4.

Co výzkum podnikatelům ukázal?

Podstatou srovnávacího výzkumu Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Hlavní město Praha byla vyhodnoceno dle 22 správních obvodů a do celorepublikového pořadí není zapojeno. Pro zajištění co největší objektivity výzkumu byly jednotlivé městské obvody hodnoceny na základě 26 kritérií rozdělených do čtyř oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum. Téměř polovinu kritérií mohou radnice ovlivnit úplně nebo částečně.
Ve srovnávacím průzkumu uspěly především okrajové části Prahy. Praha 22 může nabídnout vysokou atraktivitu lokality a podporu veřejné správy, Praha 15 doporučení místních podnikatelů a dobrou lokalitu a Praha 4 velmi dobře rozvinuté podnikatelské prostředí a nejlepší reference podnikatelů 

 

CELKOVÉ POŘADÍ

CP 2008

PP

KL 

KVS

PMP

1. Městská část Praha 22

 2.

9.

1. - 2.

1.

7.

2. Městská část Praha 15

 20.

10.

8. - 9.

6.

2. - 3.

3. Městská část Praha 4

 3. 

3.

19.

11. - 13.

1.

4. Městská část Praha 9

 7. 

5.

12. - 13.

5.

6.

5. Městská část Praha 5

 12. 

4.

11.

17.

4.

6. Městská část Praha 13

1.

13.

8. - 9.

16.

5.

7. Městská část Praha 18

 14.

7. - 8.

5. - 7.

3. - 4.

21.

8. Městská část Praha 6

   8. 

12.

18.

2.

13.

9. Městská část Praha 8

13.

11.

14. - 16.

15.

2. - 3.

10. - 11. Městská část Praha 1

 6. 

1.

21. - 22.

11. - 13.

12.

10. - 11.  Městská část Praha 16

 19. 

15.

5. - 7.

10.

15. - 16.

12. Městská část Praha 19

 5. 

22.

1. - 2.

3. - 4.

22.

13. Městská část Praha 2

9. 

2.

20.

20.

10.

14. Městská část Praha 20

 4. 

18.

3. - 4.

8.

19.

15. Městská část Praha 21

 10.

16. - 17.

3. - 4.

19.

9.

16. Městská část Praha 12

 11.

14.

12. - 13.

11. - 13.

11.

17. Městská část Praha 3

 15.

7. - 8.

21. - 22.

8.

15. - 16.

18. Městská část Praha 14

 17.

21.

5. - 7.

21.

17.

19. Městská část Praha 7

 22.

6.

17.

22.

20.

20. Městská část Praha 11

 16.

20.

14. - 16.

7.

8.

21. Městská část Praha 17

 21.

19.

10.

14.

18.

22. Městská část Praha 10

 18.

16. - 17.

14. - 16.

18.

14.

Legenda:
CP 2008 = Celkové pořadí v roce 2008
PP = Podnikatelské prostředí
KL = Kvalita lokality
PT = Pracovní trh
KVS = Kvalita veřejné správy
CP = Cenové podmínky
PMP = Průzkum mezi podnikateli

Celkové výsledky ve formátu PDF ke stažení ZDE

Podnikatelské prostředí

Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli považujeme za příznivý.                                                                                                                                                                       Praha 1 má mezi podnikateli stále privilegované postavení. Na počet obyvatel je zde o 61 % více podnikatelů a o 59 % více firem než v ostatních městských obvodech. Meziročně se zvýšil počet firem s 50 a více zaměstnanci o 6 % a jejich podíl v místním podnikatelském prostředí se v porovnání s dalšími městskými obvody zvýšil o více než dvojnásobek. V Praze 1 je nejnižší zastoupení cizinců mezi podnikateli – jejich podíl je na 45 % průměru. Jistou nevýhodou mohou být pro místní podnikatele ceny stavebních pozemků, které se pohybují téměř na pětinásobku průměru.
Naopak nejméně rozvinuté podnikatelské prostředí je v letošním roce v Praze 19. V druhém nejméně početném správním obvodě je podíl podnikatelů o 14 % a vývoj počtu ekonomických subjektů o 36 % nižší. Stejně tak i meziroční změna podílu středních a velkých podniků je na 19 % průměru správních obvodů. Nízké meziroční změny jsou však způsobeny přičleněním Čakovic pod Prahu 18.

Výsledky podle kritérií z oblasti podnikatelského prostředí ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Kvalita lokality

Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. životního prostředí a rozmanitosti okolí. 
Městské obvody v centru města jsou nepochybně atraktivní pro návštěvníky města, pro žití jsou však příhodnější okrajové lokality. Ostatně data potvrzují jejich rychlý růst. V Praze 19 meziroční růst obyvatelstva přesahuje o 120 % nárůst obyvatelstva v ostatních městských obvodech, počet dětí ve věku do 14 let převyšuje o 19 %, poměr lékařů k počtu registrovaných pacientů o 17 % a kapacita mateřských škol o 57 % průměr městských obvodů. Podobný rozvoj je i v Praze 22. Je zde o 28 % vyšší podíl dětí ve věku do 14 let a meziroční přírůstek obyvatelstva je ke stávajícímu počtu obyvatel o 152 % vyšší.
Na opačné straně pořadí jsou Praha 1 a Praha 3. Jako v jediném městském obvodu je v Praze 1 záporný populační růst – počet obyvatel se zmenšil o 2 %, bytová výstavba klesla o 21 %, kapacita mateřských škol je o 11 % nižší a podíl dětí ve věku do 14 let je o 14 % nižší než v ostatních městských obvodech. Praha 1 však vyniká vyšším počtem lékařů, kterých je na „jedničce“, v poměru k zaregistrovaným pacientům, téměř o čtvrtinu více. V Praze 3 je v důsledku omezených možností výstavby počet nově dostavěných bytů na 18 % a růst počtu obyvatel na 60 % průměru ostatních správních obvodů. Kapacita mateřských škol je v poměru k počtu obyvatel o 17 % nižší, stejně tak dětí ve věku do 14 let je o 15 % méně.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality lokality ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Přístup veřejné správy

Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům. 
Nejlépe byla vyhodnocena radnice v Praze 22. Ta si drží třetí nejvyšší podíl kapitálových investic a zároveň má druhý nejvyšší poměr rozpočtového přebytku. Místní úředníci odpověděli jako čtvrtí nejrychlejší v testu informační otevřenosti a jsou velmi úspěšní v získávání evropských dotací. Na opačné straně pořadí je radnice Prahy 7. Ta má téměř nejnižší podíl kapitálových investic a bezmála nejméně úředních hodin.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality veřejné správy ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Průzkum mezi podnikateli

Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě. 
Nejlepší vysvědčení vystavili svému obvodu podnikatelé v Praze 4. Jsou nejspokojenější s lokalitou i s nabídkou pracovních sil. Nejméně spokojeni jsou podnikatelé v Praze 19. Zde jsou podnikatelé kromě lokality kritičtí ke všem tématům průzkumu.

Výsledky podle průzkumu mezi podnikateli ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

<< zpět na výběr kraje

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019