Logo

 Plzeňský kraj 2009 

<< zpět na výběr kraje

Celkové výsledky soutěže Město pro byznys 2009 v Plzeňském kraji

Kdo je v Plzeňském kraji oceněn?

Městem pro byznys Plzeňského kraje 2009 jsou Klatovy.
Ocenění za nejlepší podnikatelské prostředí získala od společnosti Eurovia CS (bývalé Stavby silnic a železnic) Plzeň. Ocenění za nejlepší webové stránky z pohledu podnikatelů od mobilního operátora Vodafone získal Tachov.

Co výzkum podnikatelům ukázal?

Podstatou soutěže Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší objektivity soutěže byla města hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum. Téměř polovinu kritérií mohou radnice ovlivnit úplně nebo částečně. 
Titul města s nejvyšším podnikatelským potenciálem získaly i přes nadprůměrné ceny sledovaných položek Klatovy. Klatovy cenu týdeníku Ekonom Město pro byznys Plzeňského kraje 2009 získaly zásluhou kvality veřejné správy a situace na pracovním trhu. Na druhém místě je s přízní samotných podnikatelů, rozvojem podnikatelského prostředí a kvalitou veřejné správy Tachov a na třetím místě s dobrou kvalitou lokality Domažlice.

CELKOVÉ POŘADÍ

CP 2008

PP

KL 

PT

KVS

CP

PMP

1. KLATOVY

 1.

5.

3.

1.

1.

14.

4.

2. TACHOV

 5.

2.

4.

11.

2.

9.

2.

3. DOMAŽLICE

 11.

3.

2.

7.

5.

11.

6.

4. ROKYCANY

 15.

3.

6.

4.

9.

1.

8.

5. KRALOVICE

 13.

9.

4.

12.

4.

12.

3.

6. STŘÍBRO

 8.

7.

1.

13.

3.

9.

8.

7. PLZEŇ

 2.

1.

13.

9.

6.

8.

11.

8. HORŠOVSKÝ TÝN

 4.

11.

7.

5.

10.

7.

10.

9. HORAŽĎOVICE

 12.

15.

14.

10.

11.

5.

1.

10. NÝŘANY

 9.

12.

8.

8.

12.

13.

7.

11.-12. STOD

 10.

8.

12.

5.

13.

1.

13.

11.-12. SUŠICE

 14.

12.

9.

2.

14.

15.

5.

13. NEPOMUK

 7.

10.

10.

15.

8.

3.

15.

14. BLOVICE

 3.

6.

15.

14.

7.

4.

12.

15. PŘEŠTICE

 6.

14.

11.

3.

15.

6.

14.

Legenda:
CP 2008 = Celkové pořadí v roce 2008
PP = Podnikatelské prostředí
KL = Kvalita lokality
PT = Pracovní trh
KVS = Kvalita veřejné správy
CP = Cenové podmínky
PMP = Průzkum mezi podnikateli

Celkové výsledky ve formátu PDF ke stažení ZDE

Podnikatelské prostředí

Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli považujeme za příznivý. 
Plzeň má nejlépe rozvinuté podnikatelské prostředí. Počet firem zde převyšuje krajský průměr o 77 %, zastoupení služeb je o 8 % vyšší a tempo růstu počtu nových ekonomických subjektů je téměř dvojnásobné. Na opačné straně pořadí jsou Horažďovice, kde je v poměru k počtu obyvatel v porovnání s ostatními městy o 42 % méně firem, o 6 % nižší zastoupení sektoru služeb a podíl cizinců mezi podnikateli skoro třikrát nižší. Změna podílu středních firem na místním podnikatelském prostředí je zde však druhá nejvyšší.

Výsledky podle kritérií z oblasti podnikatelského prostředí ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Kvalita lokality

Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. životního prostředí a rozmanitosti okolí. 
Nejvyšší kvalita lokality je ve Stříbře, kde je nejvyšší kapacita ubytovacích zařízení, čisté ovzduší a nadprůměrný počet lékařů. Naopak nejnižší kvalita lokality je v Blovicích. Je zde nejméně ubytovacích kapacit, kapacita mateřských škol je o 11 % nižší a počet nových bytů v poměru k počtu obyvatel rostl třikrát pomalejším tempem než v ostatních sledovaných městech. 

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality lokality ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Pracovní trh

Růst podnikání je možný jen v případě, že profesně rostou i zaměstnanci. Vysoká nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro podnikatele však může být zdrojem kvalifikovaných, odpočinutých a motivovaných pracovních sil. Proto je pozitivně hodnocena přirozená míra nezaměstnanosti. Naopak negativně je hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk. 
Nejpříznivější situace na pracovním trhu je v Klatovech. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných je zde třikrát nižší a mzdy jsou tu podprůměrné. Nejméně příznivé podmínky pracovního trhu jsou v Nepomuku. Jsou zde nadprůměrné mzdy, podíl dlouhodobě nezaměstnaných je dvakrát vyšší a zastoupení mladých lidí ve věku do 24 let o 16 % nižší než v ostatních sledovaných městech.

Výsledky podle kritérií z oblasti pracovního trhu ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Kvalita veřejné správy

Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům. 
Nejvyšší hodnocení kvality veřejné správy má klatovská radnice. Ze všech sledovaných radnic má ta klatovská nejvyšší poměr kapitálových investic, je druhým nejvyšším podporovatelem veřejné dopravy, je nejúspěšnější v získávání evropských dotací, zajišťuje pro veřejnost nejvíce online počítačů a v testu informační otevřenosti byla vyhodnocena jako nejlepší. Nejnižší hodnocení veřejné správy je v Přešticích.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality veřejné správy ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Cenové podmínky

Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání. 
Nejnižší ceny sledovaných položek jsou v Rokycanech a ve Stodu. V obou městech je nulový poplatek za pobyt, nízký poplatek ze vstupného, podprůměrné ceny bytů a pro firmy cena za odvoz odpadu. Naopak nejvyšší poplatky jsou v Sušici.

Výsledky podle kritérií z oblasti cenových podmínek ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Průzkum mezi podnikateli

Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě. 
Nejvíce jsou spokojeni podnikatelé v Horažďovicích, a to téměř ve všech oblastech, na které se společnost Faktum Invenio ptala. Naopak nejméně spokojení jsou podnikatelé v Přešticích, kteří si stěžují na místní podnikatelské prostředí a ceny.

Výsledky podle průzkumu mezi podnikateli ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

<< zpět na výběr kraje

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019