Logo

 Plzeňský kraj 

<< zpět na výběr kraje

Celkové výsledky soutěže Město pro byznys 2008 v Plzeňském kraji

Podstatou projektu Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší objektivity projektu byla města hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum.
V Plzeňském kraji jsou městem s největším podnikatelským potenciálem Klatovy. Ve městě je výborná situace na pracovním trhu, nejlepší reference podnikatelů a vysoká kvalita lokality. Klatovy získávají primát i přesto, že jsou zde téměř nejvyšší ceny sledovaných položek.
Nejméně příznivé podmínky pro podnikání jsou v Plzeňském kraji v Rokycanech. Město získalo nízké hodnocení pracovního trhu a kvality lokality. V Rokycanech je ovšem i přes poslední pozici v žebříčku rozvinuté podnikatelské prostředí, a to dokonce lépe než ve vítězných Klatovech. 

Celkové pořadí

Podnikatelské prostředí

Kvalita lokality

Pracovní trh

Kvalita veřejné správy

Cenové podmínky

Průzkum mezi podnikateli

1. Klatovy

5.

2.

1.

5.

13.

1.

2. Plzeň

1.

10.

11.

2.

9.

9.

3. Blovice

6.

8.

5.

10.

5.

3.

4. Horšovský Týn

13.

14.

6.

1.

2.

12.

5. Tachov

3.

3.

13.

3.

8.

13.

6. Přeštice

11.

11.

7.

6.

7.

2.

7. Nepomuk

11.

9.

9.

8.

1.

10.

8. Stříbro

9.

1.

14.

4.

4.

4.

9. Nýřany

8.

5.

2.

13.

10.

5.

10. Stod

6.

15.

12.

9.

3.

8.

11. Domažlice

2.

7.

9.

11.

15.

7.

12. Horažďovice

15.

12.

3.

6.

6.

15.

13. Kralovice

10.

6.

8.

14.

12.

6.

14. Sušice

14.

4.

4.

15.

13.

14.

15. Rokycany

4.

13.

15.

12.

11.

11.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Podnikatelské prostředí

Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli považujeme za příznivý.
Zásluhou nejlepšího poměru firem i živnostníků na počet obyvatel a zároveň jejich největším zastoupením v sektoru služeb určilo krajskou metropoli městem s nejlépe rozvinutým podnikatelským prostředím. Nejméně rozvinuté podnikatelské prostředí je na západě Čech v Horažďovicích, kde je nízký podíl firem i cizinců mezi podnikateli. V Horažďovicích je i nízký podíl firem podnikajících ve službách.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Kvalita lokality

Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. životního prostředí a rozmanitosti okolí.
Městem s nejvyšším hodnocením kvality lokality je Stříbro. Starobylé hornické město nabízí turistům vysoký počet lůžek v ubytovacích zařízeních, místním rezidentům sportovní a kulturní vyžití a nízký podíl počtu pacientů na jednoho lékaře.
Městem na poslední pozici v oblasti kvality lokality je Stod. Ve Stodě je nízký počet ubytovacích lůžek, nízká vyváženost krajiny a nejméně lékařů na počet obyvatel. Ve městě je však jedna z nejlepších dopravních infrastruktur v kraji a dynamický rozvoj bytové výstavby.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Pracovní trh

Růst podnikání je možný jen v případě, že profesně rostou i zaměstnanci. Vysoká nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro podnikatele však může být zdrojem kvalifikovaných, odpočinutých a motivovaných pracovních sil. S nízkou zaměstnaností souvisí i nízké platové očekávání, proto města s vysokou nezaměstnaností hodnotíme kladně. Naopak je negativně hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk.
Nejpříznivější situace na pracovním trhu je v Klatovech. Ve městě jsou jedny z nejnižších mezd v kraji a nízká nemocnost pracovníků. Nejnižší hodnocení pracovního trhu je v Rokycanech, kde musí podnikatelé počítat s nadprůměrnými mzdami a snižující se poptávkou po práci. Výhodou Rokycan je nadprůměrný přírůstek počtu obyvatel a nízká nemocnost pracovníků.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Kvalita veřejné správy

Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům.
Nejlépe hodnocená státní správa je v Horšovském Týně. Radnice je nejúspěšnější v čerpání dotací z fondů EU, úředníci jsou efektivní při výběru daní a téměř nejlépe hospodaří s obecním rozpočtem. Na druhé straně žebříčku hodnocení státní správy jsou Sušice. Město na testovací e-mailový dotaz odpovědělo téměř nejrychleji, ale má nízké kapitálové výdaje a méně příznivé výsledky hospodaření.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Cenové podmínky

Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání.
Nejnižší ceny vybraných položek jsou v Nepomuku. V druhém nejmenším sledovaném městě jsou nejnižší ceny odvozu za odpad a vodného a stočného. Poplatek za pobyt je zde ovšem téměř nejvyšší v kraji. Městem s nejvyššími cenami byly vyhodnoceny Domažlice, kde jsou vyšší ceny nemovitostí.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Průzkum mezi podnikateli

Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě.
Nejlépe ohodnotili své město podnikatelé v Klatovech. Cení si místního podnikatelského prostředí a pracovních sil. Nejméně spokojení jsou podnikatelé v Horažďovicích, kteří si stěžují na nízký podnikatelský rozvoj, pracovní sílu i místo podnikání jako takové.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

<< zpět na výběr kraje

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019