Logo

  

VyhlašovatelOd svého založení klade společnost Communa velký důraz na hledání nových metod komunikace tradičních námětů a odborných témat, kterým média, do té doby, nevěnovala tolik pozornosti.

Většina marketingových projektů vytvořených společností se zaměřuje na segmenty s vysokých potenciálem pro klientský servis. Ať už se jedná o malé a střední podnikatele, města a obce, veřejný sektor či společnosti zabývající se finančními službami. Město pro byznys a Místo pro život se těší velkému zájmu veřejnosti a médií po dobu devíti let. Podnikatelské soutěže Firma Roku a Živnostník roku úspěšně běží již jedenáct let. Stejně tak projekty Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna, které se zaobírají analýzou finančního prostředí, získaly u odborné a široké veřejnosti velkou popularitu.

Společnost také vytvořila nezávislou diskusní platformu Institut pro veřejnou diskusi, která pomocí odborné debaty řeší nejrůznější otázky veřejného mínění. Již po několik let a několikrát do roka se zástupci ekonomické, korporátní, společenské, akademické a odborné sféry setkávají, aby diskutovali o těch nejzásadnějších sociálně-ekonomických tématech, za velkého zájmu médií. Institut pro veřejnou diskusi také úspěšně spolupracuje s dlouhodobě běžícím projektem Euroforum, který měl premiéru před patnácti lety. Za poslední tři roky se uskutečnilo na desítky akcí Institutu pro veřejnou diskusi zaměřených na nejrůznější odvětví, včetně zdravotnictví, energetiky, dopravní infrastruktury, stavebnictví a veřejné správy.

Communa pomáhá těm, kdo mají co říct, ale nevědí jak.


Partneři projektu

 

EUROVIA

Společnost EUROVIA CS, a. s., dříve Stavby silnic a železnic, a. s., patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je jedničkou v oblasti dopravního stavitelství. Staví na svých bohatých zkušenostech, špičkovém technologickém zázemí a výkonnosti regionálních závodů a dceřiných společností. Má vlastní surovinovou základnu. Skupina je organizována do šesti oblastí na území České a Slovenské republiky.

Svaz měst a obcí České republiky

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 600 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz.

CzechInvest - Agentura pro podporu podnikání a investic

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic. Je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí.


Odborný garant

 

CRIF - Czech Credit Bureau

Zpracování ekonomického hodnocení měst a obcí provádí pro Hospodářskou komoru Prahy společnost CRIF - Czech Credit Bureau, která zpracovává hodnocení obcí pod značkou iRating již od roku 2002. Společnost CRIF – Czech Credit Bureau poskytuje služby pro finanční sektor, firmy i státní správu. Jde především o úvěrové registry, nástroje pro podporu rozhodování, hospodářské informace, ratingová hodnocení či zpracování speciálních analýz.


Zpracovatel výzkumu

 

Datank

Agentura Datank se specializuje na monitoring a následné vyhodnocování informací z podnikatelského prostředí regionů i jednotlivých měst a to jak na celostátní, regionální i mikroregionální úrovni. Předmětem činnosti je nejen analýza samotného podnikatelského prostředí, ale také hodnocení interakce mezi podnikatelským sektorem a státní a veřejnou správou, včetně monitoringu legislativních povinností pro podnikatele. Dlouhodobě spolupracujeme s profesními svazy, Hospodářskou komorou ČR i místními podnikateli a firmami. Další oblastí, na kterou se zaměřujeme, je bankovní a pojišťovací sektor, který sledujeme jak z hlediska vývoje na trhu, tak i vývoje produktů, služeb a trendů obecně. Metodika vyhodnocování dat probíhá na základě sběru veřejně dostupných informací, spolupráce s odborníky z dané oblasti výzkumu, ale i vlastních šetření včetně kvantitativních a kvalitativních průzkumů.

Platy.cz

Průzkum Platy.cz je největší internetový průzkum platů v České republice, do kterého se za rok v průměru zapojí přes 80 000 respondentů. Průzkum sleduje výši výdělků i s benefity na více než 700 pracovních pozicích. Výstupy průzkumu jsou určené uchazečům o práci, zaměstnancům a Platový nástroj slouží i zaměstnavatelům.
Denně přibude do databáze respondentů od 200 do 500 dotazníků, což umožňuje poskytovat kvalitní aktuálni platové statistiky všem cílovým skupinám služby. Portál provozuje společnost Profesia CZ, spol. s r.o., která je také provozovatelem pracovního portálu www.profesia.cz.
 


Mediální partneři

Economia, a.s.

Ekonom je prestižní nezávislý týdeník, který poskytuje objektivní a nezkreslené informace pro rozhodování podnikatelů, manažerů, investorů a zástupců veřejné správy. Ekonom představuje výjimečné podnikatelské osobnosti, novinky manažerské praxe a finanční nástroje pro osobní i podnikový život. Ekonom je dlouhodobě nejčtenější týdeník ve své kategorii na českém trhu.

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019