Logo

 Pardubický kraj 

<< zpět na výběr kraje

Celkové výsledky soutěže Město pro byznys 2009 v Pardubickém kraji

Kdo je v Pardubickém kraji oceněn?

Městem pro byznys Pardubického kraje 2009 je Žamberk.
Ocenění za nejlepší podnikatelské prostředí získaly od společnosti Eurovia CS (bývalé Stavby silnic a železnic) Pardubice.Ocenění za nejlepší webové stránky z pohledu podnikatelů od mobilního operátora Vodafone získaly Pardubice.

Co výzkum podnikatelům ukázal?

Podstatou soutěže Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší objektivity soutěže byla města hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum. Téměř polovinu kritérií mohou radnice ovlivnit úplně nebo částečně. 
I v druhém ročníku srovnávacího výzkumu o Cenu týdeníku Ekonom se na prvním místě umístil Žamberk. O prvenství Žamberku rozhodly nízké ceny sledovaných položek, kvalita lokality a průzkum mezi samotnými podnikateli. Na druhém místě se umístila Chrudim, kde mohou místní podnikatelé najít podporu v dobré práci radnice a na třetím místě Vysoké Mýto, které se dostalo do čelných pozic taktéž zásluhou dobré práce místní radnice.

CELKOVÉ POŘADÍ

CP 2008

PP

KL 

PT

KVS

CP

PMP

1. ŽAMBERK

1.

10.

3.

4.

6.

1.

1.-3.

2. CHRUDIM

5.

4.

6.

10.

1.

11.

6.-7.

3. VYSOKÉ MÝTO

10.

5.

10.

6.

5.

4.

5.

4. KRÁLÍKY

3.

9.

2.

13.

12.

2.

1.-3.

5. MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

13.

14.

4.

9.

4.

4.

6.-7.

6. PARDUBICE

2.

1.

12.

2.

2.

15.

11.

7. LANŠKROUN

4.

3.

1.

11.

13.

9.

15.

8. PŘELOUČ

11.

11.

15.

3.

8.

2.

10.

9. HLINSKO

8.

13.

14.

7.

7.

13.

4.

10.-11. SVITAVY

7.

12.

13.

4.

10.

12.

1.-3.

10.-11. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

12.

2.

5.

12.

15.

6.

8.

12.-13. ČESKÁ TŘEBOVÁ 

6.

6.

6.

15.

9.

8.

13.

12.-13. POLIČKA

15.

15.

9.

1.

11.

10.

14.

14. LITOMYŠL

9.

7.

11.

7.

3.

14.

12.

15. HOLICE

14.

7.

8.

14.

14.

7.

9.

Legenda:
CP 2008 = Celkové pořadí v roce 2008
PP = Podnikatelské prostředí
KL = Kvalita lokality
PT = Pracovní trh
KVS = Kvalita veřejné správy
CP = Cenové podmínky
PMP = Průzkum mezi podnikateli

Celkové výsledky ve formátu PDF ke stažení ZDE

Podnikatelské prostředí

Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli považujeme za příznivý. 
Nejrozvinutější podnikatelské prostředí je v Pardubicích. Podíl podnikatelů je zde téměř o 12 %, podíl firem o 49 % a zastoupení sektoru služeb o 6 % vyšší, než je krajský průměr. Naopak na konci pořadí je Polička. Je zde o 15 % méně firem, zastoupení cizinců mezi podnikateli je na 44 % krajského průměru, zastoupení sektoru služeb je zde o 5 % nižší a je zde v poměru k počtu obyvatel nejvyšší pokles počtu ekonomických subjektů. V Poličce je však podíl firem s 50 a více zaměstnanci v místním podnikatelském prostředí o 17 % vyšší.

Výsledky podle kritérií z oblasti podnikatelského prostředí ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Kvalita lokality

Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. životního prostředí a rozmanitosti okolí. 
Nejvyšší kvalita lokality je v Lanškrouně. V poměru k počtu obyvatel zde přibyl v porovnání s krajským průměrem téměř trojnásobek nových bytů a skoro nejvíce se zde třídí odpad. Je zde třetí nejvyšší kapacita ubytovacích zařízení a jsou zde nízké exhalace. Na opačné straně pořadí je Přelouč. Počet registrovaných pacientů na jednoho lékaře je o 6,5 % vyšší, kapacita mateřských škol o 17 % nižší, ale z Přelouče je nejblíže k dálnici.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality lokality ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Pracovní trh

Růst podnikání je možný jen v případě, že profesně rostou i zaměstnanci. Vysoká nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro podnikatele však může být zdrojem kvalifikovaných, odpočinutých a motivovaných pracovních sil. Proto je pozitivně hodnocena přirozená míra nezaměstnanosti. Naopak negativně je hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk. 
Nejpříznivější situace na pracovním trhu je v Poličce. V Poličce došlo k nejnižšímu nárůstu nezaměstnanosti a podnikatelům se zde nabízí skoro o čtvrtinu více mladých uchazečů o práci. Jsou zde podprůměrné mzdy a nižší pracovní neschopnost. Nejméně příznivá situace na pracovním trhu je v České Třebové. Meziroční pokles počtu obyvatel České Třebové a přilehlých obcí je sice velmi nízký, ale na počet stávajících obyvatel jde o nejvyšší pokles. Nezaměstnanost je zde v porovnání s ostatními městy vyšší o 23 % a podíl dlouhodobě nezaměstnaných o čtvrtinu vyšší.

Výsledky podle kritérií z oblasti pracovního trhu ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Přístup veřejné správy

Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům. 
Nejvyšší hodnocení kvality veřejné správy získala radnice v Chrudimi. Místní radnice je druhým největším podporovatelem veřejné dopravy v kraji. Na počet obyvatel je zde nejméně úředníků zajišťující přenesený výkon působnosti, jsou druzí nejúspěšnější v získávání evropských dotací a úřední hodiny se kryjí s provozní dobou, čímž je chrudimská radnice se svými 53 hodinami nejdéle otevřenou radnicí pro veřejnost v kraji. Na konci pořadí je radnice v Ústí nad Orlicí. Radnice má druhé nejnižší kapitálové investice, má však nadprůměrný počet úředních hodin.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality veřejné správy ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Cenové podmínky

Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání. 
Nejnižší ceny sledovaných položek jsou v Žamberku. Výše poplatků je zde průměrná, ale jsou zde nízké ceny nemovitostí a o čtvrtinu levnější vodné a stočné. Nejdražším městem je samotná metropole. Ceny bytů jsou zde takřka o polovinu a stavební pozemky téměř dvaapůlkrát vyšší, než jsou průměrné krajské ceny. Je zde nejvyšší daň z nemovitosti a poplatek za stánek.

Výsledky podle kritérií z oblasti cenových podmínek ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Průzkum mezi podnikateli

Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě. 
Zajímavostí Pardubického kraje jsou vyrovnané preference samotných podnikatelů. Na základě průměrného vyhodnocení všech otázek se do první trojice dostala města Žamberk, Králíky a Svitavy. Nejméně pozitivně ohodnotili své město v Lanškrouně, kde jsou však pozitivně hodnoceny místní pracovní síly.

Výsledky podle průzkumu mezi podnikateli ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

<< zpět na výběr kraje

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019