Logo

 Pardubický kraj 

<< zpět na výběr kraje

Celkové výsledky soutěže Město pro byznys 2008 v Pardubickém kraji

 Podstatou soutěže Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší objektivity soutěže byla města hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum.
V Pardubickém kraji by měli podnikatelé upřít pozornost k Žamberku. Město zvítězilo zásluhou vysoké atraktivity lokality a přičinlivosti veřejné správy. Krajskému prvenství nezbránila ani poněkud horší situace na pracovním trhu.
Na poslední pozici žebříčku je s nejméně rozvinutým podnikatelským prostředím, vysokými cenami sledovaných položek a nízkým hodnocením veřejné správy Polička. V Poličce je však v rámci kraje nejlepší situace na pracovním trhu a mezi místními podnikateli nejvyšší spokojenost.

Celkové pořadí

Podnikatelské prostředí

Kvalita lokality

Pracovní trh

Kvalita veřejné správy

Cenové podmínky

Průzkum mezi podnikately

 1. Žamberk

 5.

1.

13.

3.

5.

8. 

 2. Pardubice

 1.

9.

12. 

1. 

13. 

15. 

3. Králíky 

 8.

2.

11.

4.

1.

12. 

4. Lanškroun 

7.

3. 

7. 

9. 

6. 

2. 

5. Chrudim 

 6.

4.

4.

2.

11.

14. 

6. Česká Třebová 

 3.

12.

5.

12.

2.

7. 

7. Svitavy 

 12.

13.

3.

5.

4.

5.

8. Hlinsko 

 9.

7.

2.

11.

6.

9. 

9. Litomyšl 

 9.

6.

6.

6.

15.

4. 

10. Vysoké Mýto 

 4.

15.

9.

8.

12.

3. 

11. Přelouč 

 13.

11.

7.

13.

10.

 5.

12. Ústí nad Orlicí 

 2.

14.

15.

10.

3.

11.

13. Moravská Třebová 

 14.

8.

10.

7.

8.

10. 

14. Holice 

 11.

5.

14.

14.

8.

13. 

15. Polička 

 15.

10. 

1.

15.

14.

1. 

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Podnikatelské prostředí

Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli považujeme za příznivý.
Nejlépe rozvinuté podnikatelské prostředí je v samotné metropoli. V Pardubicích se daří službám a je zde v poměru k počtu obyvatel nejvíce firem a téměř nejvyšší počet živnostníků.
Na druhém konci pořadí je se stagnujícím počtem podnikatelů a nízkým zastoupením terciárního sektoru Polička. Silnou stránkou Poličky je nadprůměrný podíl středních a velkých firem.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Kvalita lokality

Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. životního prostředí a rozmanitosti okolí.
Městem s nejvyšší atraktivitou je Žamberk. V bráně Orlických hor je nejvyšší kapacita předškolních zařízení, v poměru k počtu obyvatel téměř nejvíce lůžek v ubytovacích zařízeních a možností kulturního a sportovního vyžití.
Na poslední příčce pořadí je Vysoké Mýto. Ve městě je podprůměrná bytová výstavba, kapacita předškolních zařízení a nevyniká ani v kapacitě ubytovacích zařízení.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Pracovní trh

Růst podnikání je možný jen v případě, že profesně rostou i zaměstnanci. Vysoká nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro podnikatele však může být zdrojem kvalifikovaných, odpočinutých a motivovaných pracovních sil. S nízkou zaměstnaností souvisí i nízké platové očekávání, proto města s vysokou nezaměstnaností hodnotíme kladně. Naopak je negativně hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk.
Nejpříznivější situace na pracovním trhu je v Poličce, kde je mezi lidmi bez práce vyšší podíl mladších ročníků a krátkodobě nezaměstnaných. Podnikatelé tu mohou taktéž počítat s nižšími mzdovými náklady.
Na posledním místě žebříčku je Ústí nad Orlicí. V bývalém okresním městě je stagnující počet obyvatel a nižší podíl mladých lidí mezi nezaměstnanými.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Kvalita veřejné správy

Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům.
Nejlepší výsledky vykazuje veřejná správa v Pardubicích. Magistrát zaměstnává v poměru k počtu obyvatel nejméně zaměstnanců, kteří dokáží vybrat nejvíce daňových příjmů a při vedení internetových stránek nejvíce myslí na podnikatele.
Nejnižší hodnocení veřejné správy získala Polička. Město má malý podíl kapitálových výdajů, nízký počet úředních hodin a obsah městských internetových stránek není příliš přizpůsoben podnikatelům.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Cenové podmínky

Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání.
Nejnižší ceny sledovaných položek jsou v Králíkách. Ve městě jsou nízké ceny nemovitostí a nízký poplatek ze vstupného, ale vyšší poplatek za pobyt.
Na poslední pozici je Litomyšl, kde je vysoký poplatek za odvoz odpadu a ze vstupného. Ve Smetanově rodišti je však téměř nejnižší cena vodného a stočného v kraji.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Průzkum mezi podnikateli

Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě.
Nejlepší vysvědčení vystavili svému městu podnikatelé v Poličce. Pochvalují si ceny, pracovníky i veřejnou správu, ale výhrady mají k místnímu podnikatelskému prostředí.
Nejméně spokojení jsou podnikatelé v krajské metropoli. Stěžují si na práci magistrátu, pracovní síly a ceny, avšak o místním podnikatelském prostředí se vyjadřují pozitivně.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

<< zpět na výběr kraje

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019