Logo

 Olomoucký kraj 2009 

<< zpět na výběr kraje

Celkové výsledky soutěže Město pro byznys 2009 v Olomouckém kraji

Kdo je v Olomouckém kraji oceněn?

Městem pro byznys Olomouckého kraje 2009 je Prostějov.
Ocenění za nejlepší podnikatelské prostředí získalo od společnosti Eurovia CS (bývalé Stavby silnic a železnic) město Olomouc.
Ocenění za nejlepší webové stránky z pohledu podnikatelů od mobilního operátora Vodafone získal opět Prostějov.

Co výzkum podnikatelům ukázal?

Podstatou soutěže Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší objektivity soutěže byla města hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum. Téměř polovinu kritérií mohou radnice ovlivnit úplně nebo částečně.
V Olomouckém kraji má největší podnikatelský potenciál Prostějov, který v loňském celorepublikovém srovnání uzavřel první desítku českých a moravských měst. I přestože jsou zde nadprůměrně vysoké ceny sledovaných položek, může Prostějov podnikatelům nabídnout nejvyšší kvalitu lokality a oporu v nejlépe hodnoceném městském úřadě. Značně nadprůměrně je v Prostějově rozvinut i podnikatelský sektor. Na druhém místě je Jeseník, který může lákat podnikatele na nízké ceny a atraktivitu lokality. Na třetím místě se umístila samotná krajská metropole. I přes své slabiny, jako jsou vysoké ceny a nepříliš vysoká spokojenost podnikatelů, se zde podnikání daří. V Olomouci je nejrozvinutější podnikatelské prostředí a nejlepší situace na pracovním trhu.

CELKOVÉ POŘADÍ

CP 2008

PP

KL 

PT

KVS

CP

PMP

1. PROSTĚJOV

8.

2.

1.

5.

1.

11.

5.

2. OLOMOUC

1.

1.

3.

1.

3.

13.

11.

3. JESENÍK

4.

9.

2.

3.

4.

2.

5.

4. PŘEROV

6.

3.

10.

4.

5.

9.

3.

5. UNIČOV

7.

8.

9.

13.

1.

8.

2.

6. ZÁBŘEH

13.

7.

6.

8.

6.

6.

5.

7. HRANICE

12.

5.

5.

9.

11.

10.

4.

8. LITOVEL

2.

10.

8.

2.

12.

5.

8.

9. ŠTERNBERK

5.

13.

12.

6.

10.

3.

1.

10. KONICE

10.

10.

10.

11.

8.

1.

9.

11. ŠUMPERK

9.

4.

4.

9.

9.

12.

12.

12. LIPNÍK NAD BEČVOU

3.

12.

13.

12.

6.

4.

10.

13. MOHELNICE

11.

6.

7.

7.

13.

6.

13.

Legenda:
CP 2008 = Celkové pořadí v roce 2008
PP = Podnikatelské prostředí
KL = Kvalita lokality
PT = Pracovní trh
KVS = Kvalita veřejné správy
CP = Cenové podmínky
PMP = Průzkum mezi podnikateli

Celkové výsledky ve formátu PDF ke stažení zde

Podnikatelské prostředí

Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli považujeme za příznivý.
V Olomouckém kraji má nejlépe rozvinuté podnikatelské prostředí Olomouc. V metropoli na Hané je největší podíl firem, jejichž počet roste nejdynamičtějším tempem a jsou nejvíce zastoupeny v sektoru služeb. Pozitivním faktorem olomouckého podnikatelského prostředí je i velké zastoupení cizinců podnikatelů.
Nejméně rozvinuté podnikatelské prostředí je ve Šternberku. Chybí zde významné zastoupení středních a velkých firem a na počet obyvatel je zde téměř nejméně podnikatelů i firem.

Výsledky podle kritérií z oblasti podnikatelského prostředí ke stažení zde (ve formátu PDF)

Kvalita lokality

Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. životního prostředí a rozmanitosti okolí.
Nejvyšší atraktivitou lokality se může v Olomouckém kraji pochlubit Prostějov. Slabinou je ekologicky nevyvážená krajina, ale Prostějovští dýchají téměř nejčistší vzduch, bytová výstavba zde dynamicky roste a je zde nejlepší poměr pacientů k počtu lékařů.
Na opačné straně pořadí je Lipník nad Bečvou. V Lipníku je nízká kapacita předškolních zařízení a bytová výstavba stagnuje. Je zde však podprůměrná kriminalita, která klesá téměř nejrychleji v kraji. O obyvatelích Lipníku lze taktéž říci, že v kraji patří k nejvíce uvědomělým, co se týče recyklace odpadu.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality lokality ke stažení zde (ve formátu PDF)

Pracovní trh

Růst podnikání je možný jen v případě, že profesně rostou i zaměstnanci. Vysoká nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro podnikatele však může být zdrojem kvalifikovaných, odpočinutých a motivovaných pracovních sil. Proto je pozitivně hodnocena přirozená míra nezaměstnanosti. Naopak negativně je hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk.
Rostoucí počet obyvatel, nízký podíl dlouhodobě nezaměstnaných a nízká nemocnost zaměstnanců určily Olomouc městem s nejlepším hodnocením pracovního trhu. Na konci pořadí je s nízkou poptávkou po práci Uničov. Místní zaměstnanci však patří mezi nejméně nemocné v kraji.

Výsledky podle kritérií z oblasti pracovního trhu ke stažení zde (ve formátu PDF)

Kvalita veřejné správy

Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům.
V čele pořadí kvality veřejné správy jsou hned dvě města, každé však z jiných důvodů. Obě města mají vysoký podíl kapitálových investic, úředníci hbitě a kvalitně komunikují e-mailem a obě radnice se mohou pochlubit nejvyšší efektivitou. V Uničově se však více snaží zajistit veřejně přístupný internet, ale v Prostějově více myslí při administraci městského webu na místní podnikatele. Prostějovská radnice lépe hospodaří, ale v Uničově dokážou zapojit více firem do systému třídění odpadu a jsou úspěšnější v získávání evropských peněz. Na opačné straně hodnocení je mohelnická radnice.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality veřejné správy ke stažení zde (ve formátu PDF)

Cenové podmínky

Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání.
Nejnižší ceny sledovaných položek jsou v Konicích. V Konicích získáte za nejnižší cenu stavební pozemky, stánkaři zde platí minimální poplatek a provozovatelé hotelů a penzionů neplatí poplatky dokonce žádné. Nejdráž je v Olomouci, kde se podnikatelé musí smířit s nejvyššími cenami téměř všech sledovaných položek.

Výsledky podle kritérií z oblasti cenových podmínek ke stažení zde (ve formátu PDF)

Průzkum mezi podnikateli

Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě.
Nejlepší hodnocení vystavili svému městu podnikatelé ve Šternberku. Šternberští podnikatelé chválí obecní úřad a jsou velmi spokojeni s místním podnikatelským prostředím. Naopak nejméně spokojení jsou podnikatelé v Mohelnici, kteří si nejvíce stěžují na vše, co si podnikatelé ve Šternberku vychvalují.

Výsledky podle průzkumu mezi podnikateli ke stažení zde (ve formátu PDF)

<< zpět na výběr kraje

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019