Logo

 Olomoucký kraj  

 << zpět na výběr kraje

Celkové výsledky soutěže Město pro byznys 2008 v Olomouckém kraji

Podstatou soutěže Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší objektivity soutěže byla města hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum.
Nejlepším městem pro podnikání Olomouckého kraje je samotné krajské město. Olomouc získala primát v soutěží zásluhou dobrého podnikatelského prostředí a činností veřejné správy. Olomouc je však nejdražším městem v kraji. Na posledním místě Olomouckého kraje je město Zábřeh, kterému v podnikání brání nedostatek kvalitních pracovních sil (v celém kraji jsou však zábřežští podnikatelé s pracovním trhem nejvíce spokojeni), dále druhé nejvyšší ceny, čtvrtá nejnižší kvalita veřejné správy a rozvoj podnikatelského prostředí.
Dělicí linií mezi první a druhou polovinou pořadí nejlepších měst pro podnikání v Olomouckém kraji je spojnice mezi Přerovem a Jeseníkem. V druhé polovině pořadí jsou města na západ od spojnice včetně Šumperku a Mohelnice, východní strana blíže k Ostravě včetně Přerova a Jeseníku má podmínky pro podnikání lepší. Výjimkou je město Hranice, které nedokáže vytěžit ze své blízkosti k Olomouci ani z dobrého základu podnikatelského prostředí.

Celkové pořadí

Podnikatelské prostředí

Kvalita lokality

Pracovní trh

Kvalita veřejné správy

Cenové podmínky

Průzkum mezi podnikateli

 1. Olomouc

 1.

 3.

 3.

 1.

 13.

 8.

 2. Litovel

 7.

 9.

 7.

 4.

 4.

 3.

 3. Lipník nad Bečvou

 8.

 10.

 1.

 8.

 2.

 1.

 4. Jeseník

 4.

 1.

 6.

 5.

 7.

 11.

 5. Šternberk

 9.

 7.

 2.

 3.

 1.

 9.

 6. Přerov

 4.

 13.

 5.

 7.

 5.

 5.

 7. Uničov

 11.

 11.

 10.

 2.

 7.

 10.

 8. Prostějov

 3.

 2.

 3.

 11.

 10.

 4.

 9. Šumperk

 2.

 6.

 8.

 6.

 9.

 13.

 10. Konice

 12.

 4.

 12.

 9.

 3.

 12.

 11. Mohelnice

 13.

 8.

 8.

 13.

 6.

 2.

 12. Hranice

 4.

 12.

 11.

 12.

 10.

 6.

 13. Zábřeh

 10.

 5.

 13.

 10.

 12.

 6.

 

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

 

Podnikatelské prostředí

Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli považujeme za příznivý.
Nejlepší podnikatelské prostředí v Olomouckém kraji je přímo v Olomouci. V Olomouci je dobře rozvinutý trh služeb, v krajském městě najdeme taktéž k poměru počtu obyvatel nejvíce firem, jejichž počet v rámci kraje roste nejrychleji. Podnikání v Olomouci taktéž obohacuje největší poměr cizinců mezi podnikateli.
Na posledním místě v oblasti podnikatelského prostředí je Mohelnice s nejnižším počtem podnikatelů a čtvrtým nejnižším počtem firem na obyvatele. Podnikající subjekty v Mohelnici jsou spíše střední a větší firmy aktivní v primárním sektoru. Počet podnikatelských subjektů stagnuje, což se projevuje druhou nejnižší pozicí v Olomouckém kraji.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

 

Kvalita lokality

Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. životního prostředí a rozmanitosti okolí.
Nejatraktivnějším místem Olomouckého kraje je turisticky zajímavé město Jeseník. Nejčistší ovzduší, vysoký počet lůžek v ubytovacích zařízeních, nejnižší kriminalita a největší šance získat pro své dítě místo v předškolním zařízení – tyto faktory převážily nad nejhorší dopravní infrastrukturou a třetím nejhorším poměrem pacientů na jednoho lékaře v celém kraji.
V důsledku ekologicky nevyváženého prostředí, druhé nejhorší kvalitě ovzduší, třetímu nejhoršímu nedostatku sportovního a kulturního vyžití a čtvrtému nejnižšímu nárůstu počtu bytů se nejméně atraktivním městem v Olomouckém kraji stal Přerov. Přerov však stále může zaměstnancům nabídnout třetí nejlepší kapacitu předškolních zařízení a s čtvrtou nejnižší kriminalitu v kraji.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

 

Pracovní trh

Růst podnikání je možný jen v případě, že profesně rostou i zaměstnanci. Vysoká nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro podnikatele však může být zdrojem kvalifikovaných, odpočinutých a motivovaných pracovních sil. S nízkou zaměstnaností souvisí i nízké platové očekávání, proto města s vysokou nezaměstnaností hodnotíme kladně. Naopak je negativně hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk.
Nejlepší pracovní trh má v Olomouckém kraji Lipník nad Bečvou, který se vyznačuje nejvyšším přírůstkem obyvatel. V Lipníku je nejvyšší nezaměstnanost a vysoký poměr uchazečů o zaměstnání na jedno pracovní místo. Nevýhodou volného počtu pracovních sil je jejich dlouhodobá nezaměstnanost a věkové složení. Nejobtížněji hledají nové síly podnikatelé v Zábřehu. Pracovní trh se v Zábřehu mění nejpomaleji v celém kraji, zaměstnanci jsou druzí nejčastěji nemocní a nezaměstnaní patří ke starším a jsou dlouho bez práce.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

 

Kvalita veřejné správy

Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům.
Nejlépe jsou vedeni úředníci v Olomouci. Veřejná správa dokáže s nejnižším počtem úředníků na sto obyvatel vybrat nejvíce daňových příjmů (v poměru na počet obyvatel) a nejvíce podporuje dopravu. Olomoucká veřejná správa je na druhém místě ve výši získaných dotací z EU a spravuje obsahově druhé nejlepší webové stránky. Na fiktivní email s dotazem, jak začít podnikat, olomoučtí úředníci odpověděli v zákonem dané lhůtě, avšak o sto dvacet dva hodin později než průměrná radnice v kraji.
Na posledním místě pořadí v oblasti kvality státní správy je Mohelnice. Mohelnice má nejnižší kapitálové investice, největší počet úředníků na 100 obyvatel je v protikladu k nejnižšímu počtu úředních hodin a má nejnižší úspěšnost v získávání prostředků z EU. Podnikatelské subjekty nejsou podporovány městským navigačním systémem a na otázku, jak začít ve městě podnikat, neodpověděli úředníci vůbec. Obsahová vybavenost webových stránek je čtvrtá nejnižší. Na druhou stranu mohelnická radnice hospodaří nejlépe v celém kraji.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

 

Cenové podmínky

Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání.
Nejnižší sledované ceny jsou v Olomouckém kraji v Šternberku, kde je nejlevnější odvoz odpadu a druhé nejnižší ceny vodného a stočného. V Šternberku je však čtvrtý nejvyšší poplatek za ubytování.
Nejdražším městem je Olomouc s nevyššími cenami nemovitostí, vodného a stočného, druhou nejvyšší cenou za pobyt a třetí nejvyšší cenou vstupného.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

 

Průzkum mezi podnikateli

Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě.
Nejspokojenější jsou podnikatelé v Lipníku nad Bečvou, kde má nejlepší reputaci veřejná správa a úroveň cen. Podnikatelé v Lipníku hodnotí podnikatelské prostředí ve městě jako průměrné.
Nejméně spokojení jsou podnikatelé v Šumperku, který se umístil jako druhý nejhorší, pokud jde o stížnosti na veřejnou správu, kvalitu lokality a stěžují si na pracovní trh.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

 << zpět na výběr kraje

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019