Logo

 Moravskoslezský kraj 2009 

<< zpět na výběr kraje

Celkové výsledky soutěže Město pro byznys 2009 v Moravskoslezském kraji

Kdo je v Moravskoslezském kraji oceněn?

Městem pro byznys Moravskoslezského kraje 2009 je Bruntál.
Ocenění za nejlepší podnikatelské prostředí získalo od společnosti Eurovia CS (bývalé Stavby silnic a železnic) město Ostrava.
Ocenění za nejlepší webové stránky z pohledu podnikatelů od mobilního operátora Vodafone získal Nový Jičín.

Co výzkum podnikatelům ukázal?

Podstatou srovnávacího výzkumu Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší objektivity soutěže byla města hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum. Téměř polovinu kritérií mohou radnice ovlivnit úplně nebo částečně.
V Moravskoslezském kraji je městem s největším podnikatelským potenciálem Bruntál. Na čelnou pozici vynesla Bruntál příznivá situace na pracovním trhu, kvalita lokality a přízeň podnikatelů. Na druhé pozici je Opava, která má v rámci kraji nejvyšší hodnocení veřejné správy a s dobrou situací na pracovním trhu se na třetím místě umístil Krnov.

 

CELKOVÉ POŘADÍ

CP 2008

PP

KL 

PT

KVS

CP

PMP

1. BRUNTÁL

12.

7.

3.

1.

11.

11.

5.

2. OPAVA

1.

8.

5.

15.

1.

20.

14.

3. KRNOV

7.

6.

9.

20.

19.

12.

6.

4. ODRY

2.

14.

4.

10.

4.

4.

13.

5. FRÝDEK-MÍSTEK

13.

3.

15.

19.

6.

21.

3.

6. KOPŘIVNICE

15.

8.

12.

4.

15.

5.

2.

7. NOVÝ JIČÍN

6.

11.

6.

13.

2.

16.

10.

8. RÝMAŘOV

19.

21.

1.

21.

12.

2.

22.

9. TŘINEC

18.

4.

14.

12.

13.

19.

11.

10. KRAVAŘE

10.

18.

10.

11.

10.

6.

12.

11. OSTRAVA

4.

1.

17.

22.

7.

16.

4.

12. JABLUNKOV

17.

15.

13.

9.

18.

18.

7.

13. HLUČÍN

8.

17.

7.

3.

17.

9.

15.

14. ČESKÝ TĚŠÍN

20.

2.

20.

16.

21.

10.

1.

15. BOHUMÍN

9.

15.

22.

6.

9.

1.

9.

16. VÍTKOV

16.

22.

2.

13.

16.

12.

18.

17. HAVÍŘOV

5.

20.

18.

8.

3.

8.

15.

18. ORLOVÁ

21.

19.

21.

18.

8.

3.

8.

19. FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

3.

5.

11.

17.

22.

15.

19.

20. BÍLOVEC

11.

13.

16.

5.

5.

7.

20.

21. FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

14.

12.

8.

2.

20.

22.

17.

22. KARVINÁ

22.

10.

19.

22.

14.

14.

21.

Legenda:
CP 2008 = Celkové pořadí v roce 2008
PP = Podnikatelské prostředí
KL = Kvalita lokality
PT = Pracovní trh
KVS = Kvalita veřejné správy
CP = Cenové podmínky
PMP = Průzkum mezi podnikateli

Celkové výsledky ve formátu PDF ke stažení ZDE

Podnikatelské prostředí

Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli považujeme za příznivý.
Nejlepší podnikatelské prostředí je v samotné krajské metropoli. V Ostravě je nejvyšší podíl firem, je zde nejvíce podnikatelů ve službách a místní podnikatelské prostředí je oživováno téměř nejvyšším podílem cizinců.
Nejméně rozvinuté podnikatelské prostředí je ve Vítkově. Poměr firem k počtu obyvatel je zde průměrný, ale chybí tu významnější podíl firem střední velikosti, zastoupení sektoru služeb a nízký počet podnikatelů cizinců.

Výsledky podle kritérií z oblasti podnikatelského prostředí ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Kvalita lokality

Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. životního prostředí a rozmanitosti okolí.
Nejlepší hodnocení kvality lokality získal Rýmařov. Krajina v Rýmařově je ekologicky vyvážená, v porovnání s ostatními moravskoslezskými městy je zde nejčistší vzduch a klesající kriminalita.
Nejnižší hodnocení kvality lokality má Bohumín. V porovnání s ostatními hodnocenými moravskoslezskými městy je zde nevyvážená ekologická krajina, vysoký počet pacientů na jednoho lékaře a nadprůměrná míra kriminality.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality lokality ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Pracovní trh

Růst podnikání je možný jen v případě, že profesně rostou i zaměstnanci. Vysoká nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro podnikatele však může být zdrojem kvalifikovaných, odpočinutých a motivovaných pracovních sil. Proto je pozitivně hodnocena přirozená míra nezaměstnanosti. Naopak negativně je hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk.
Nejpříznivější pracovní trh je v Bruntále. Podnikatelé zde ocení dostatek volných pracovních sil, vysokou poptávku po práci, nízké mzdové náklady a nízkou nemocnost zaměstnanců. Na opačném konci pořadí je Karviná s klesající nabídkou pracovních sil a vysokou pracovní neschopností zaměstnanců.

Výsledky podle kritérií z oblasti pracovního trhu ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Kvalita veřejné správy

Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům.
Nejvyšší počet úředních hodin, téměř nejnižší poměr úředníků k počtu obyvatel, vysoká úspěšnost při žádání evropských peněz a jedny z nejlepších webových stránek z pohledu podnikatelů pomohly Opavě stát se městem s nejlepší veřejnou správou v Moravskoslezském kraji.
Na poslední příčce kvality veřejné správy je Frýdlant nad Ostravicí.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality veřejné správy ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Cenové podmínky

Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání.
V oblasti cen jsou nejlepší podmínky v Bohumíně. Jsou zde téměř nejnižší ceny nemovitostí, za které jsou odváděny v rámci kraje i jedny z nejnižších daňových poplatků.
Nejvyšší ceny sledovaných položek jsou ve Frýdku-Místku. Kdo chce žít ve městě rozdělením Ostravicí, musí počítat s vysokými cenami nemovitostí, stejně jako místní stánkaři s téměř nejvyššími poplatky v kraji.

Výsledky podle kritérií z oblasti cenových podmínek ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Průzkum mezi podnikateli

Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě.
Nejlepší vysvědčení vystavili svému městu podnikatelé v České Těšíně. Pochvalují si zde ceny a práci radnice. V konečném pořadí průzkumu podnikatelů je Rýmařov, kde podnikatelům vadí vysoké ceny a nedostatek pracovních sil.

Výsledky podle průzkumu mezi podnikateli ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

<< zpět na výběr kraje

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019