Logo

 Liberecký kraj 2009 

<< zpět na výběr kraje

Celkové výsledky soutěže Město pro byznys 2009 v Libereckém kraji

Kdo je v Libereckém kraji oceněn?

Městem pro byznys Libereckého kraje 2009 je Tanvald.
Ocenění za nejlepší podnikatelské prostředí získal od společnosti Eurovia CS (bývalé Stavby silnic a železnic) Liberec. Ocenění za nejlepší webové stránky z pohledu podnikatelů od mobilního operátora Vodafone získal Jablonec nad Nisou.

Co výzkum podnikatelům ukázal?

Podstatou soutěže Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší objektivity soutěže byla města hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum. Téměř polovinu kritérií mohou radnice ovlivnit úplně nebo částečně. 
Tanvald již podruhé získal Cenu týdeníku Ekonom Město pro byznys. V čele pořadí udržely Tanvald především nízké ceny. Na druhém místě se s vysokou přízní místních podnikatelů a díky dobré práci městského úřadu umístily Semily. Trojici uzavírá s příznivou situací na pracovním trhu a přičinlivostí veřejné správy Turnov.

CELKOVÉ POŘADÍ

CP 2008

PP

KL 

PT

KVS

CP

PMP

1. TANVALD

 1.

4.

4.

8.

4.

2.

4.

2. SEMILY

 8.

5.

9.

4.

3.

4.

1.

3. TURNOV

3.

2.

2.

1.

1.

9.

8.

4. LIBEREC

4.

1.

6.

7.

2.

10.

4.

5. JABLONEC NAD NISOU

2.

3.

2.

5.

8.

6.

7.

6. NOVÝ BOR

10.

7

7.

6.

9.

3.

8.

7. JILEMNICE

9.

9.

1.

9.

5.

7.

3.

8. FRÝDLANT

5.

10.

10.

10.

10.

1.

2.

9. ŽELEZNÝ BROD

7.

8.

8.

3.

6.

5.

6.

10. ČESKÁ LÍPA

6.

6.

5.

2.

7.

8.

10.

Legenda:
CP 2008 = Celkové pořadí v roce 2008
PP = Podnikatelské prostředí
KL = Kvalita lokality
PT = Pracovní trh
KVS = Kvalita veřejné správy
CP = Cenové podmínky
PMP = Průzkum mezi podnikateli

Celkové výsledky ve formátu PDF ke stažení ZDE

Podnikatelské prostředí

Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli považujeme za příznivý. 
Nejlépe rozvinuté podnikatelské prostředí je v samotné metropoli. V porovnání s krajským průměrem je zde podíl podnikatelů o 16 % a počet firem o 60 % vyšší. Zastoupení sektoru služeb je v Liberci trojnásobné než v ostatních sledovaných městech. Naopak nejméně rozvinuté podnikatelské prostředí je ve Frýdlantu, kde se zpomalila dynamika růstu počtu podnikatelů. Vloni se meziročně zvýšil počet ekonomických subjektů o 2,3 % a letos jen o 1,5 %, dále klesl meziročně počet firem s 50 a více zaměstnanci o 13 %. V současnosti je počet podnikatelů na Frýdlantsku na 91,5 % a firem na 76 % krajského průměru. Taktéž podíl cizinců mezi podnikateli je nízký a pohybuje se na úrovni 76 % krajského průměru.

Výsledky podle kritérií z oblasti podnikatelského prostředí ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Kvalita lokality

Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. životního prostředí a rozmanitosti okolí. 
Nejvyšší kvalita lokality je v Jilemnici. K počtu obyvatel je zde bytová výstavba v porovnání s ostatními městy na polovině, avšak pro návštěvníky druhý nejvyšší poměr ubytovacích míst, kapacita mateřských škol o 22 % vyšší a Jilemničtí nejvíce třídí odpad. Na opačné straně pořadí je Frýdlant, kde se nejméně recykluje tříděný odpad, k počtu obyvatel zde vzniklo více než čtyřikrát méně bytů a na jednoho lékaře zde připadá o 16 % více pacientů. Je zde však nadprůměrná kapacita mateřských školek, kde je k počtu obyvatel o 4 % více míst.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality lokality ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Pracovní trh

Růst podnikání je možný jen v případě, že profesně rostou i zaměstnanci. Vysoká nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro podnikatele však může být zdrojem kvalifikovaných, odpočinutých a motivovaných pracovních sil. Proto je pozitivně hodnocena přirozená míra nezaměstnanosti. Naopak negativně je hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk. 
Nejlepší situace na pracovním trhu je v Turnově. Nezaměstnanost zde rostla druhým nejrychlejším tempem, nicméně je zde druhý nejnižší poměr lidí bez práce. Podnikatelé zde uvítají, že mezi nezaměstnanými je v porovnání s ostatními městy o 13 % více mladých lidí. Nejméně příznivé podmínky na pracovním trhu jsou ve Frýdlantu. Je zde nejvyšší nezaměstnanost, nicméně podnikatelům klesl počet uchazečů na jedno pracovní místo z 23 na 21,5, což je stále druhý nejvyšší poměr v kritériu konkurence na pracovním trhu. Nevýhodou místního pracovního trhu je i malá vzdálenost od krajské metropole, která je pro volné pracovní síly přitažlivá pracovní perspektivou a vyššími mzdami.

Výsledky podle kritérií z oblasti pracovního trhu ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Přístup veřejné správy

Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům. 
Nejvyšší hodnocení získala radnice v Turnově. Turnovská radnice má druhé nejvyšší kapitálové investice, na počet obyvatel nabízí nejvíce online připojených počítačů, je třetím nejvyšším podporovatelem veřejné dopravy a pro veřejnost je radnice otevřena 24 hodin týdně. Na opačné straně pořadí je Frýdlant. Frýdlantská radnice má nejnižší kapitálové investice, má nejmenší síť sběru tříděného dopadu, zato na jednoho obyvatele získává třiapůlnásobně více peněz z evropských dotací než ostatní města.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality veřejné správy ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Cenové podmínky

Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání. 
Nejnižší ceny sledovaných položek jsou ve Frýdlantu. Je zde nejnižší cena vodného a stočného, byty jsou zde levnější o 34 %, a stavební pozemky dokonce trojnásobně levnější. Naopak nejvyšší ceny jsou v samotné metropoli, kde jsou nadprůměrně vysoké poplatky a nejdražší nemovitosti.

Výsledky podle kritérií z oblasti cenových podmínek ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Průzkum mezi podnikateli

Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě. 
Nejlepší vysvědčení vystavili svému městu podnikatelé v Semilech. Jsou zde spokojení s podnikatelským prostředím, s pracovním trhem, lokalitou i mírou cen. Nejméně spokojení jsou podnikatelé v České Lípě; kritizují zde lokalitu, podnikatelské prostředí i městský úřad.

Výsledky podle průzkumu mezi podnikateli ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

<< zpět na výběr kraje

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019