Logo

 Liberecký kraj 

<< zpět na výběr kraje

Celkové výsledky soutěže Město pro byznys 2008 v Libereckém kraji

Podstatou soutěže Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší objektivity soutěže byla města hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum.
Městem s nejlepší podnikatelskou perspektivou je v Libereckém kraji Tanvald. V rámci kraje jsou zde podnikatelé nejspokojenější, ceny sledovaných položek jsou nízké a kvalita lokality byla vyhodnocena jako téměř nejvyšší v kraji.
Na opačné straně žebříčku je Nový Bor s téměř nejméně rozvinutým podnikatelským prostředím a nízkým hodnocením veřejné správy. 

Celkové pořadí

Podnikatelské prostředí

Kvalita lokality

Pracovní trh

Kvalita veřejné správy

Cenové podmínky

Průzkum mezi podnikateli

1. Tanvald

4.

2.

4.

6.

2.

1.

2. Jablonec nad Nisou

1.

1.

9.

4.

7.

2.

3. Turnov

4.

5.

2.

1.

7.

8.

4. Liberec

2.

3.

10.

5.

10.

4.

5. Frýdlant

6.

10.

8.

3.

1.

5.

6. Česká Lípa

7.

9.

3.

2.

6.

2.

7. Železný Brod

3.

6.

1.

10.

4.

7.

8. Semily

8.

8.

5.

7.

3.

10.

9. Jilemnice

10.

4.

6.

7.

9.

9.

10. Nový Bor

9.

7.

7.

9.

5.

6.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Podnikatelské prostředí

Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli považujeme za příznivý.
Nejlépe rozvinuté podnikatelské prostředí je v Jablonci nad Nisou. Město bižuterie zažívá dynamický rozvoj středních a velkých firem a daří se zde službám.
Nejméně rozvinuté podnikatelské prostředí je v Jilemnici, kde je v poměru k počtu obyvatel nejméně firem a mezi podnikateli je nejslabší zastoupení podnikajících cizinců. Na druhou stranu je v nejmenším sledovaném městě téměř nejvyšší počet živnostníků na počet obyvatel.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Kvalita lokality

Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. životního prostředí a rozmanitosti okolí.
Jablonec nad Nisou je městem s nejvyšší atraktivitou lokality. Se svou vysokou kapacitou předškolních zařízení, téměř nejnižším poměrem pacientů na jednoho lékaře a nízkou kriminalitou je vhodným městem pro mladé i staré. Ve městě nad Nisou je ekologicky vyvážená krajina a výborná dopravní i městská infrastruktura. Nevýhodou města je v poměru k počtu obyvatel nejméně kulturních a sportovních zařízení a téměř nejvíce znečištěné ovzduší.
Nejnižší hodnocení lokality má Frýdlant. Vedle vysoké kriminality srazil Frýdlant v žebříčku velký počet pacientů na jednoho lékaře.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Pracovní trh

Růst podnikání je možný jen v případě, že profesně rostou i zaměstnanci. Vysoká nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro podnikatele však může být zdrojem kvalifikovaných, odpočinutých a motivovaných pracovních sil. S nízkou zaměstnaností souvisí i nízké platové očekávání, proto města s vysokou nezaměstnaností hodnotíme kladně. Naopak je negativně hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk.
Nejlepší situace na pracovním trhu je v Železném Brodě. Míra nezaměstnanosti se ve městě nemění, nezaměstnaní mají příznivý věk a jsou nejkratší dobu bez práce. Zaměstnavatelé by měli u administrativních pracovníků a pracovnic počítat s vyšším platovým očekáváním, navíc je zde vysoká nemocnost.
Na opačné straně pořadí je Liberec. Ve městě pod Ještědem jsou nadprůměrné mzdy, nízká poptávka po práci, míra nezaměstnanosti se snižuje a mezi lidmi bez práce je vysoký počet starších ročníků. Na druhou stranu je v Liberci nejnižší nemocnost pracujících a nejvyšší populační přírůstek.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Kvalita veřejné správy

Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům.
Nejlépe je hodnocena státní správa v Turnově. Místní úředníci dokážou na počet obyvatel vybrat téměř nejvíce daní a z městského rozpočtu se vyčleňuje skoro nejvyšší díl na investice.
Nejnižší hodnocení získala veřejná správa v Železném Brodě. Zaměstnanci městského úřadu mají téměř nejmenší počet úředních hodin, vyberou skoro nejméně na daních a na internetových stránkách není pro podnikatele dostatečné množství dokumentů ke stažení. Ke cti železnobrodské radnice je nutné zmínit nejlepší rating hospodaření ze všech hodnocených měst.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Cenové podmínky

Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání.
Nejnižšími cenami nemovitostí a poplatku za stánek se na první místo v oblasti cenových podmínek dostal Frýdlant. Podle očekávání se na poslední pozici v oblasti cen umístila krajská metropole.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Průzkum mezi podnikateli

Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě.
Nejlepší vysvědčení vystavili svému městu tanvaldští podnikatelé. Jsou nejvíce spokojení s cenami, pracovním trhem i s prací úřadů. Naopak podnikatelé v Semilech si stěžují na místo působení i podnikatelské prostředí.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

<< zpět na výběr kraje

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019