Logo

 Královéhradecký kraj 2009 

<< zpět na výběr kraje

Celkové výsledky soutěže Město pro byznys 2009 v Královéhradeckém kraji

Kdo je v Královéhradeckém kraji oceněn?

Městem pro byznys Královéhradeckého kraje 2009 je Nové Město nad Metují.
Ocenění za nejlepší podnikatelské prostředí získalo od společnosti Eurovia CS (bývalé Stavby silnic a železnic) Vrchlabí. Ocenění za nejlepší webové stránky z pohledu podnikatelů od mobilního operátora Vodafone získal Hradec Králové.

Co výzkum podnikatelům ukázal?

Podstatou soutěže Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší objektivity soutěže byla města hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum. Téměř polovinu kritérií mohou radnice ovlivnit úplně nebo částečně. 
V Královéhradeckém kraji je městem s nejlepšími podnikatelskými možnostmi Nové Město nad Metují. Nové Město dosáhlo řady nadprůměrných hodnot, a má navíc nejnižší ceny sledovaných položek. Na druhém místě je i přes méně rozvinuté podnikatelské prostředí Dobruška, která může zaujmout vysokou kvalitou lokality, podprůměrnými cenami a přízní samotných podnikatelů. Na třetím místě je loňský vítěz Nová Paka, kde se podnikatelé mohou spolehnout na dobrou práci místí radnice.

CELKOVÉ POŘADÍ

CP 2008

PP

KL 

PT

KVS

CP

PMP

1. NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

2.

5.

9.

7.

6.

1.

7.

2. DOBRUŠKA

6.

13.

1.

12.

10.

2.

2.

3. NOVÁ PAKA

1.

6.

7.

5.

2.

5.

15.

4. HRADEC KRÁLOVÉ

5.

2.

5.

6.

8.

13.

9.

5. NÁCHOD

4.

4.

10.

3.

7.

11.

3.

6. JIČÍN

3.

3.

2.

4.

14.

15.

4.

7. BROUMOV

14.

15.

13.

1.

12.

3.

1.

8. TRUTNOV

13.

8.

14.

11.

1.

7.

8.

9. JAROMĚŘ

7.

9.

11.

2.

9.

4.

12.

10. VRCHLABÍ

10.

1.

4.

15.

11.

12.

13.

11. RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

9.

12.

3.

12.

4.

8.

11.

12. NOVÝ BYDŽOV

12.

10.

12.

9.

3.

10.

10.

13. HOŘICE

8.

11.

8.

10.

13.

9.

5.

14. KOSTELEC NAD ORLICÍ

11.

14.

6.

8.

5.

6.

14.

15. DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

15.

7.

15.

14.

15.

14.

6.

Legenda:
CP 2008 = Celkové pořadí v roce 2008
PP = Podnikatelské prostředí
KL = Kvalita lokality
PT = Pracovní trh
KVS = Kvalita veřejné správy
CP = Cenové podmínky
PMP = Průzkum mezi podnikateli

Celkové výsledky ve formátu PDF ke stažení ZDE

Podnikatelské prostředí

Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli považujeme za příznivý. 
Nejlépe rozvinuté podnikatelské prostředí je ve Vrchlabí, kde je o 5 % více podnikatelů, o 17 % více firem, počet ekonomických subjektů meziročně roste, počet firem s více než 50 zaměstnanci se zvýšil o 6 % a zastoupení sektoru služeb převyšuje o 3 % krajský průměr. Nejméně rozvinuté podnikatelské prostředí je v Broumově. V Broumově je o 14 % méně podnikatelů, o 23 % méně firem, sektor služeb je na 97 % a poměr cizinců mezi podnikateli na polovině krajského průměru.

Výsledky podle kritérií z oblasti podnikatelského prostředí ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Kvalita lokality

Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. životního prostředí a rozmanitosti okolí. 
Nejvyšší kvalita lokality je v Dobrušce. Je zde podprůměrná kriminalita, o 4 % více lékařů a bytová výstavba v poměru k počtu obyvatel přesahuje o 70 % krajský průměr. Na poslední příčce v oblasti kvality lokality je Dvůr Králové nad Labem. Bytová výstavba je zde v poměru k počtu obyvatel na 17 % krajského průměru, na počet pacientů je zde o 7 % méně lékařů a kapacita mateřských škol je o 14 % nižší, místní obyvatelé jsou však druzí v kraji v třídění odpadu.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality lokality ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Pracovní trh

Růst podnikání je možný jen v případě, že profesně rostou i zaměstnanci. Vysoká nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro podnikatele však může být zdrojem kvalifikovaných, odpočinutých a motivovaných pracovních sil. Proto je pozitivně hodnocena přirozená míra nezaměstnanosti. Naopak negativně je hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk. 
Nejlepší situace na pracovním trhu je v Broumově. Souhrnný demografický pokles ve všech obcích spadajících pod Broumov není nijak dramatický, ale v poměru k počtu obyvatel se jedná o největší úbytek. Průměrná nezaměstnanost v kraji vzrostla o 0,13 %, kdežto v Broumově se podařilo snížit nezaměstnanost o 0,6 %. Došlo však k úbytku téměř poloviny volných pracovních pozic, čímž se meziročně zvýšil počet uchazečů na jedno pracovní místo ze 7 na 15 a Broumov se stal i s přiléhajícími obcemi místem s nejvyšší konkurencí na pracovním trhu. Podnikatele potěší i podprůměrné mzdy. Na konci pořadí je Vrchlabí, kde je mezi nezaměstnanými o čtvrtinu méně mladších ročníků, nadprůměrný podíl dlouhodobě nezaměstnaných a nízký počet uchazečů na jedno pracovní místo.

Výsledky podle kritérií z oblasti pracovního trhu ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Přístup veřejné správy

Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům. 
V přístupu veřejné správy je v čele žebříčku Trutnov. Místní radnice má druhý nejnižší rating hospodaření, je druhá nejúspěšnější v žádání o peníze z evropských fondů a obsah městského webu přizpůsobuje i podnikatelům. Na opačné straně pořadí je Dvůr Králové nad Labem.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality veřejné správy ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Cenové podmínky

Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání. 
Nejnižší ceny sledovaných položek jsou v Novém Městě nad Metují. Jsou zde nízké poplatky, a ceny bytů nižší dokonce o čtvrtinu. Nejvyšší ceny jsou naopak v Jičíně.

Výsledky podle kritérií z oblasti cenových podmínek ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Průzkum mezi podnikateli

Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě. 
Nejspokojenější podnikatelé jsou v Broumově, a naopak nejméně v Nové Pace.

Výsledky podle průzkumu mezi podnikateli ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

<< zpět na výběr kraje

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019