Logo

 Královéhradecký kraj 

<< zpět na výběr kraje

Celkové výsledky soutěže Město pro byznys 2008 v Královéhradeckém kraji

Podstatou soutěže Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší objektivity soutěže byla města hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum.
Nejvyšší podnikatelský potenciál má v Královéhradeckém kraji Nová Paka. O prvenství bývalého jičínského okresu rozhodly nadprůměrné hodnoty ve více než polovině kritérií, nejnižší ceny sledovaných položek a průzkum mezi samotnými podnikateli.
Na opačné straně pořadí je Dvůr Králové nad Labem s nízkou atraktivitou lokality a nepříliš vysokou spokojeností místních podnikatelů.

Celkové pořadí

Podnikatelské prostředí

Kvalita lokality

Pracovní trh

Kvalita veřejné správy

Cenové podmínky

Průzkum mezi podnikately

1. Nová Paka

6.

6.

1.

6.

6.

1.

2. Nové Město nad Metují

2.

11.

4.

11.

3.

8.

3. Jičín

2.

8.

5.

2.

15.

9.

4. Náchod

4.

8.

7.

1.

10.

12.

5. Hradec Králové

1.

2.

6.

3.

14.

14.

6. Dobruška

9.

1.

14.

10.

1.

6.

7. Jaroměř

12.

11.

3.

13.

7.

4.

8. Hořice

8.

5.

2.

6.

9.

15.

9. Rychnov nad Kněžnou

11.

4.

12.

9.

11.

3.

10. Vrchlabí

5.

6.

13.

15.

4.

7.

11. Kostelec nad Orlicí

13.

3.

14.

5.

2.

11.

12. Nový Bydžov

14.

14.

9.

4.

8.

2.

13. Trutnov

10.

10.

10.

14.

13.

5.

14. Broumov

15.

13.

8.

11.

5.

10.

15. Dvůr Králové nad Labem

7.

15.

11.

8.

12.

13.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Podnikatelské prostředí

Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli považujeme za příznivý.
Nejlépe rozvinuté podnikatelské prostředí je v samotné krajské metropoli. V Hradci Králové se daří firmám i sektoru služeb a místní trh je oživen téměř nejvyšším podílem cizinců mezi podnikateli. Naopak poslední v pořadí je s nejmenším počtem firem i podnikatelů v poměru k počtu obyvatel Broumov.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Kvalita lokality

Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. životního prostředí a rozmanitosti okolí.
Městem s nejvyšší atraktivitou lokality je Dobruška. Druhé nejmenší sledované město má nejnižší počet pacientů na jednoho lékaře, téměř nejvyšší počet kulturních a sportovních zařízení na počet obyvatel a dostatek lůžek v ubytovacích zařízení. Ve srovnání s ostatními městy je v Dobrušce podprůměrná bytová výstavba.
K počtu obyvatel nízký poměr lékařů a volnočasových zařízení, znečištěný vzduch a stagnující počet nových bytů rozhodly o poslední pozici Dvora Králové nad Labem v oblasti kvality lokality. Město je však stále atraktivní pro mladé rodiny. Vedle jedinečného safari je ve městě nejvyšší kapacita předškolních zařízení.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Pracovní trh

Růst podnikání je možný jen v případě, že profesně rostou i zaměstnanci. Vysoká nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro podnikatele však může být zdrojem kvalifikovaných, odpočinutých a motivovaných pracovních sil. S nízkou zaměstnaností souvisí i nízké platové očekávání, proto města s vysokou nezaměstnaností hodnotíme kladně. Naopak je negativně hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk.
Nejpříznivější situace na pracovním trhu je v Nové Pace. Ve městě je stále dostatek volných pracovních sil a jsou zde téměř nejnižší platová očekávání v administrativě. V Nové Pace je však mezi lidmi bez práce značný podíl dlouhodobě nezaměstnaných.
O poslední pozici v oblasti pracovního trhu se dělí Kostelec nad Ohří a Dobruška. Protože v obou městech nezaměstnanost klesá, mohou potenciální zaměstnavatelé narazit na meze pracovního trhu. Navíc v Dobrušce je mezi sledovanými městy nejnižší populační přírůstek. Pozitivním faktem je, že v Kostelci i v Dobrušce je mezi lidmi bez práce nízký podíl dlouhodobě nezaměstnaných.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Kvalita veřejné správy

Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům.
Nejlépe je hodnocena veřejná správa v Náchodě. Ve Škvoreckého rodišti má městský úřad nejnižší počet zaměstnanců na počet obyvatel, vysokou úspěšnost při žádání o dotace z evropských fondů a vysoký podíl kapitálových výdajů obce. Dále je chvályhodné, že náchodští úředníci umí zapojit místní podnikatele do navigačního systému a myslí na ně při aktualizaci obsahu internetových stránek. Slabinou místního městského úřadu je podprůměrný počet úředních hodin.
Nejnižší hodnocení získala radnice ve Vrchlabí. Místní úřednici by se měli u ostatních měst inspirovat, jak více zviditelnit místní firmy a jak šetřit jejich čas prostřednictvím internetových stránek. I přes nízké hodnocení místní správy ve Vrchlabí je nutné ocenit vysoký podíl výdajů na veřejnou dopravu.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Cenové podmínky

Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání.
Nízké ceny nemovitostí, poplatků za pobyt a vstupného určily městem s nejlepšími cenovými podmínkami Dobrušku. V Dobrušce je však téměř nejvyšší poplatek za stánek.
Nejvyšší ceny sledovaných položek našli realizátoři projektu v Jičíně. V centru bývalého Valdštejnova panství jsou vysoké ceny nemovitostí a poplatek ze vstupného, na druhou stranu podnikatele v cestovním ruchu potěší nízký poplatek za pobyt.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Průzkum mezi podnikateli

Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě.
Nejlepší vysvědčení vystavili svému městu podnikatelé v Nové Pace. Místní podnikatelé si pochvalují úroveň cen a práci obecního úřadu. Na opačné straně pořadí jsou Hořice. Zde si podnikatelé stěžují na pracovní síly a obecní úřad.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

<< zpět na výběr kraje

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019