Logo

 Kraj Vysočina 2009 

<< zpět na výběr kraje

Celkové výsledky soutěže Město pro byznys 2009 v kraji Vysočina

Kdo je v kraji Vysočina oceněn?

Městem pro byznys kraje Vysočina 2009 je Humpolec.
Ocenění za nejlepší podnikatelské prostředí získalo od společnosti Eurovia CS (bývalé Stavby silnic a železnic) město Humpolec.
Ocenění za nejlepší webové stránky z pohledu podnikatelů od mobilního operátora Vodafone získala Jihlava.

Co výzkum podnikatelům ukázal?

Podstatou soutěže Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší objektivity soutěže byla města hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum. Téměř polovinu kritérií mohou radnice ovlivnit úplně nebo částečně. 
V Humpolci je nejlépe rozvinuté podnikatelské prostředí, vysoká kvalita lokality i veřejné správy, ale nejnižší přízeň samotných podnikatelů. Na druhém místě je s nejnižšími cenami Pacov a o třetí místo se dělí Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě.

 

CELKOVÉ POŘADÍ

CP 2008

PP

KL 

PT

KVS

CP

PMP

1. HUMPOLEC

 1.

1.

2.

6.

2.

5.

15.

2. PACOV

 5.

11.

10.

10.

3.

1.

7.

3. NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

 14.

9.

1.

5.

11.

6.

5.

3. ŽDÁR NAD SÁZAVOU

 2.

4.

3.

9.

5.

11.

5.

5. TELČ

 15.

4.

15.

3.

13.

2.

2.

6. PELHŘIMOV

 6.

4.

8.

8.

1.

10.

13.

7. HAVLÍČKŮV BROD

 8.

8.

12.

7.

4.

7.

10.

8. TŘEBÍČ

 7.

3.

9.

2.

14.

14.

8.

9. JIHLAVA

 3.

2.

11.

11.

7.

12.

11.

10. MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

 9.

14.

14.

1.

8.

3.

3.

11. VELKÉ MEZIŘÍČÍ

 4.

12.

6.

11.

10.

8.

3.

12. SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

 12.

9.

5.

15.

6.

4.

14.

13. CHOTĚBOŘ

 11.

7.

13.

14.

12.

9.

9.

14. NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

 13.

13.

6.

4.

15.

15.

1.

15. BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

 10.

15.

4.

13.

9.

12.

11.

Legenda:
CP 2008 = Celkové pořadí v roce 2008
PP = Podnikatelské prostředí
KL = Kvalita lokality
PT = Pracovní trh
KVS = Kvalita veřejné správy
CP = Cenové podmínky
PMP = Průzkum mezi podnikateli

Celkové výsledky ve formátu PDF ke stažení ZDE

Podnikatelské prostředí

Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli považujeme za příznivý. 
Nejrozvinutější podnikatelské prostředí je v Humpolci. Je zde o 11 % více podnikatelů, podíl firem o 9 % a podíl středních a velkých firem je zde zastoupen dokonce o 38 % více než v ostatních sledovaných městech. Nejméně rozvinuté podnikatelské prostředí je v Bystřice pod Pernštejnem. Počet firem i živnostníků je zde o 9 % a podíl cizinců mezi podnikateli dokonce o 41 % nižší než v ostatních městech.

Výsledky podle kritérií z oblasti podnikatelského prostředí ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Kvalita lokality

Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. životního prostředí a rozmanitosti okolí. 
V kvalitě lokality je v čelné pozici Nové Město na Moravě. Je zde nejlepší poměr nezastavěných ploch vůči zastaveným, obyvatelé zde nejvíce recyklují odpad, je zde o 14 % více lékařů a počet nových bytů rostl dvojnásobným tempem než v ostatních městech. Je zde taktéž nízká kriminalita. Nejnižší hodnocení atraktivity lokality má Telč. Nejméně se zde v kraji recykluje, a i když zde počet nových bytů meziročně vzrostl téměř o 30 %, tak k poměru k počtu obyvatel ostatní sledovaná města zaznamenala vyšší růst počtu nových bytů. Podnikatelé zde však mohou mít jistotu, že najdou pro své partnery vhodné ubytovaní.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality lokality ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Pracovní trh

Růst podnikání je možný jen v případě, že profesně rostou i zaměstnanci. Vysoká nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro podnikatele však může být zdrojem kvalifikovaných, odpočinutých a motivovaných pracovních sil. Proto je pozitivně hodnocena přirozená míra nezaměstnanosti. Naopak negativně je hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk. 
Nejlepší situace na pracovním trhu je v Moravských Budějovicích. K poměru počtu obyvatel je zde počet uchazečů na jedno pracovní místo o 78 % vyšší a průměrné platy o 4 % nižší. Naopak nejméně příznivá situace na pracovním trhu je ve Světlé nad Sázavou. Pro pracovní trh je ve Světlé příznačná dynamika růstu nezaměstnanosti a její druhá nejvyšší míra v kraji. Výrazné je tu i zastoupení dlouhodobě nezaměstnaných i nízký podíl mladších ročníků mezi nezaměstnanými.

Výsledky podle kritérií z oblasti pracovního trhu ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Kvalita veřejné správy

Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům. 
Nejvyšší hodnocení kvality veřejné správy má radnice v Pelhřimově. Kapacita mateřských škol je zde o 22 % vyšší, než je krajský průměr, efektivita veřejné správy druhá nejvyšší a rating hospodaření třetí nejvyšší v kraji. Naopak nejnižší hodnocení veřejné správy je v Náměšti nad Oslavou. Městským internetovým stránkám by prospěl lepší obsah z pohledu podnikatelů, obecní úřad má nízký rating hospodaření a je zde i nejnižší úspěšnost při žádání evropských peněz.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality veřejné správy ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Cenové podmínky

Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání. 
Nejnižší ceny sledovaných položek jsou v Pacově. Zcela nejnižší ceny jsou zde stavebních pozemků, bytů a vodného a stočného. Na opačné straně pořadí je s nadprůměrnými poplatky Náměšť nad Oslavou.

Výsledky podle kritérií z oblasti cenových podmínek ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Průzkum mezi podnikateli

Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě. 
Nejspokojenější podnikatelé jsou v kraji Vysočina v Náměšti nad Oslavou, kde jsou podnikatelé spokojení s cenami a pracovním trhem. Naopak nejméně spokojení jsou podnikatelé v Humpolci. Podnikatelé jsou zde kritičtí k podnikatelskému prostředí i k práci veřejné správy.

Výsledky podle průzkumu mezi podnikateli ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

<< zpět na výběr kraje

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019