Logo

 Karlovarský kraj 2009 

<< zpět na výběr kraje

Celkové výsledky soutěže Město pro byznys 2009 v Karlovarském kraji

Kdo je v Karlovarském kraji oceněn?

Městem pro byznys Karlovarského kraje 2009 je Cheb.
Ocenění za nejlepší podnikatelské prostředí získal od společnosti Eurovia CS (bývalé Stavby silnic a železnic) Cheb. Ocenění za nejlepší webové stránky z pohledu podnikatelů od mobilního operátora Vodafone získaly Karlovy Vary.

Co výzkum podnikatelům ukázal?

Podstatou soutěže Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší objektivity soutěže byla města hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum. Téměř polovinu kritérií mohou radnice ovlivnit úplně nebo částečně. 
Ve druhém ročníku Města pro byznys Karlovarského kraje se podařilo Chebu i přes nízké reference místních podnikatelů obhájit své loňské prvenství. V Chebu je nejpříznivější situace na pracovním trhu a nejrozvinutější podnikatelské prostředí. Na druhém místě jsou zásluhou kvality veřejné správy a spokojenosti místních podnikatelů Karlovy Vary a na třetím místě s nízkými cenami a přičinlivostí místních úředníků Sokolov.

CELKOVÉ POŘADÍ

CP 2008

PP

KL 

PT

KVS

CP

PMP

1. CHEB

 1.

1.

4.

1.

3.

4.

6.

2. KARLOVY VARY

 6.

3.

3.

6.

1.

7.

1.

3. SOKOLOV

 3.

6.

7.

3.

2.

1.

5.

4. OSTROV

 2.

2.

2.

6.

5.

2.

7.

5. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

 5.

5.

1.

4.

7.

5.

4.

6. KRASLICE

 7.

7.

5.

5.

4.

3.

2.

7. AŠ

 4.

3.

6.

2.

6.

6.

3.

Legenda:
CP 2008 = Celkové pořadí v roce 2008
PP = Podnikatelské prostředí
KL = Kvalita lokality
PT = Pracovní trh
KVS = Kvalita veřejné správy
CP = Cenové podmínky
PMP = Průzkum mezi podnikateli

Celkové výsledky ve formátu PDF ke stažení ZDE

Podnikatelské prostředí

Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli považujeme za příznivý. 
Cheb má nejlépe rozvinuté podnikatelské prostředí. Podíl podnikatelů převyšuje o 11 % a podíl firem o 39 %, než činí krajský průměr. Podíl sektoru služeb je zde o 2,6 % vyšší, a zastoupení cizinců mezi podnikateli dokonce dvojnásobné v porovnání s ostatními městy. Naopak nejméně rozvinuté podnikatelské prostředí je v Kraslicích. Podíl podnikatelů je zde o 15 % a firem o 91 % nižší. Zastoupení sektoru služeb je zde nejnižší a podíl cizinců mezi podnikateli v porovnání s krajským průměrem třikrát nižší. Podíl středních a velkých firem je však o 21,5 % vyšší a meziročně počet středních firem stoupl o 28,5 %.

Výsledky podle kritérií z oblasti podnikatelského prostředí ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Kvalita lokality

Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. životního prostředí a rozmanitosti okolí. 
Nejvyšší kvalita lokality je v Mariánských Lázních. Na počet obyvatel je zde nejvíce lůžek v ubytovacích zařízeních, město je nejblíže k dálniční páteřní síti a je zde nízká kriminalita. Na opačné straně žebříčku je Sokolov. Je zde druhá nejnižší kapacita ubytovacích zařízení, nejvyšší exhalace v ovzduší a počet nových bytů je v poměru k počtu obyvatel na poloviční úrovni. Je zde však o 12 % více lékařů.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality lokality ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Pracovní trh

Růst podnikání je možný jen v případě, že profesně rostou i zaměstnanci. Vysoká nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro podnikatele však může být zdrojem kvalifikovaných, odpočinutých a motivovaných pracovních sil. Proto je pozitivně hodnocena přirozená míra nezaměstnanosti. Naopak negativně je hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk. 
Nejpříznivější situace na pracovním trhu je v Chebu. Podíl mladých lidí ve věku do 24 let mezi nezaměstnanými je zde o 7 % vyšší, meziroční nárůst uchazečů na jedno pracovní místo vzrostl o 47 %, čímž konkurence na místním pracovním trhu – tedy počet uchazečů na jedno pracovní místo - letos převyšuje krajský průměr o 30 %. Průměrné mzdy jsou zde o 3 % nižší. Nejméně příznivý pracovní trh je v Ostrově. V Ostrově je druhá nejvyšší nezaměstnanost, podíl nižších ročníků mezi nezaměstnanými naopak druhý nejmenší. Na jedno volné pracovní místo se hlásí o 28 % méně lidí, než je krajský průměr. Počet obyvatel všech obcí pod Ostrovem stoupl o necelá 2 %, jsou zde však nadprůměrné mzdy a vyšší pracovní neschopnost.

Výsledky podle kritérií z oblasti pracovního trhu ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Kvalita veřejné správy

Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům. 
Nejlépe hodnocena je veřejná správa v Karlových Varech. Většina odborů včetně živnostenského je na radnici sice otevřena pro veřejnost jen 16 hodin týdně, radnice má však druhý nejvyšší podíl kapitálových investic a počet formulářů a pokynů, které pro podnikatele na svých stránkách vyvěsila, je ohromující. Sběrná síť tříděného odpadu je druhá největší a radnice nejlépe uspěla v testu informační otevřenosti. Nejnižší hodnocení veřejné správy mají Mariánské Lázně.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality veřejné správy ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Cenové podmínky

Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání. 
Nejnižší ceny sledovaných položek jsou v Sokolově. Je zde nejvyšší daň z nemovitosti a cena vodného a stočného, zato však nízké poplatky. Nejdražším městem je samotná krajská metropole.

Výsledky podle kritérií z oblasti cenových podmínek ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Průzkum mezi podnikateli

Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě. 
Nejspokojenější podnikatelé jsou v Karlových Varech a naopak nejvíce kritickými jsou podnikatelé v Ostrově.

Výsledky podle průzkumu mezi podnikateli ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

<< zpět na výběr kraje

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019