Logo

 Karlovarský kraj 

<< zpět na výběr kraje

Celkové výsledky soutěže Město pro byznys 2008 v Karlovarském kraji

Podstatou projektu Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší objektivity projektu byla města hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum.
V Karlovarském kraji má největší podnikatelský potenciál Cheb. Nové podnikatele potěší podnikatelské prostředí, nejnižší ceny sledovaných položek a situace na pracovním trhu. Slabinou vítězného města je o něco nižší kvalita lokality. Na opačné straně pořadí stojí těsně Kraslice. Nejmenší sledované město má nejméně rozvinuté podnikatelské prostředí a nízké hodnocení získalo za kvalitu lokality a veřejnou správu.

Celkové pořadí

Podnikatelské prostředí

Kvalita lokality

Pracovní trh

Kvalita veřejné správy

Cenové podmínky

Průzkum mezi podnikately

1. Cheb

1.

4.

1.

2.

1.

2.

2. Ostrov

4.

1.

4.

3.

1.

5.

3. Sokolov

6.

6.

5.

1.

3.

1.

4. Aš

3.

5.

2.

5.

5.

2.

5. Mariánské Lázně 

5.

2.

6.

6.

6.

4.

6. Karlovy Vary

2.

3.

7.

4.

7.

7.

7. Kraslice

7.

7.

3.

7.

4.

6.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Podnikatelské prostředí

Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli považujeme za příznivý.
V nejzápadnějším českém kraji má nejlépe rozvinuté podnikatelské prostředí Cheb. Ve městě se daří malým firmám – v Chebu je nejvyšší poměr podnikajících subjektů ve službách i největší počet firem a živnostníků na počet obyvatel. Na druhou stranu v Chebu chybí výrazné zastoupení středních a větších podniků.
Na poslední pozici v oblasti podnikatelského prostředí jsou Kraslice. Ve městě je v poměru k počtu obyvatel nízký poměr živnostníků i firem a velká část z nich podniká v primárním sektoru. Kraslicím by taktéž pomohlo vyšší zastoupení zahraničních podnikatelů.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Kvalita lokality

Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. životního prostředí a rozmanitosti okolí.
V Karlovarském kraji je městem s nejvyšším hodnocením kvality lokality Ostrov. Město dosahuje čelných pozic téměř ve všech kritériích dané oblasti a krajský primát si drží v nejnižším poměru pacientů na jednoho lékaře a v nejnižších emisích ovzduší. Kaňkou na kráse je jen vyšší kriminalita.
Nejnižší pozici v oblasti kvality lokality mají Kraslice. Obyvatelé Kraslic dýchají mezi karlovarskými obcemi s rozšířenou působností nejhorší vzduch, stráví nejvíce času v čekárnách u lékaře a ve městě je v poměru k počtu obyvatel nejmenší počet volnočasových zařízení. Kraslice však mají ekologicky nejlépe vyváženou krajinu.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Pracovní trh

Růst podnikání je možný jen v případě, že profesně rostou i zaměstnanci. Vysoká nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro podnikatele však může být zdrojem kvalifikovaných, odpočinutých a motivovaných pracovních sil. S nízkou zaměstnaností souvisí i nízké platové očekávání, proto města s vysokou nezaměstnaností hodnotíme kladně. Naopak je negativně hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk.
Nejdynamičtější růst počtu obyvatel, stálý dostatek pracovníků, nízký podíl dlouhodobě nezaměstnaných, nízká nemocnost zaměstnanců i nízká úroveň průměrných mezd určily Cheb městem s nejlepším hodnocením pracovního trhu. Na konci pořadí jsou Karlovy Vary, kde musí podnikatelé počítat s nepříznivým věkem nezaměstnaných, vysokými mzdovými nároky a nemocností zaměstnanců.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Kvalita veřejné správy

Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům.
V Sokolově jde místní veřejná správa podnikatelům příkladem. Nejnižší počet zaměstnanců v poměru k množství obyvatel má nejvyšší počet úředních hodin a v porovnání s ostatními městy nejvíce ze svého rozpočtu investuje. Úředníci umožnili místním firmám zapojit se do městského navigačního systému, na druhou stranu by podnikatelé ocenili možnost více využívat elektronické formuláře na webových stránkách. Nejhůře hodnocenou místní správu mají Kraslice. Mají nejnižší počet úředních hodin a nízké daňové příjmy na obyvatele.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Cenové podmínky

Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání.
První pozici v oblasti cenových podmínek získal nízkými poplatky za stánek, odvoz odpadu a ze vstupného Cheb. Podnikatelé i občané však musí být v Chebu připraveni na nadprůměrné ceny nemovitostí. Na druhé straně pořadí je krajská metropole. Asi nikoho nepřekvapí, že zde panují nejvyšší ceny nemovitostí, avšak občané a podnikatelé platí v Karlových Varech nejnižší ceny vodného a stočného.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Průzkum mezi podnikateli

Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě.
Nejlepší hodnocení vystavili svému městu podnikatelé v Sokolově. Oceňují práci městského úřadu a nejméně si stěžují na místní pracovní trh a ceny. Nejkritičtější jsou podnikatelé v Karlových Varech. Chválí sice místní podnikatelské prostředí, ale stěžují si na ceny, městský úřad, pracovní síly i místo svého podnikání.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

<< zpět na výběr kraje

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019