Logo

 Jihomoravský kraj 2009 

<< zpět na výběr kraje

Celkové výsledky soutěže Město pro byznys 2009 v Jihomoravském kraji

Kdo je v Jihomoravském kraji oceněn?

Městem pro byznys Jihomoravského kraje 2009 je Slavkov u Brna.
Ocenění za nejlepší podnikatelské prostředí získalo od společnosti Eurovia CS (bývalé Stavby silnic a železnic) město Brno.
Ocenění za nejlepší webové stránky z pohledu podnikatelů od mobilního operátora Vodafone získaly Hustopeče.

Co výzkum podnikatelům ukázal?

Podstatou soutěže Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší objektivity soutěže byla města hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum. Téměř polovinu kritérií mohou radnice ovlivnit úplně nebo částečně.
Letošní cenu týdeníku Ekonom Město pro byznys Jihomoravského kraje získal Slavkov u Brna. Slavkov nemá sice žádnou oblast, ve které by výrazně vynikal, ale dvě třetiny z 50 kritérií má nadprůměrné hodnocení. Na druhém místě je i přes slabší hodnocení lokality Hodonín, u kterého je vysoký podnikatelský potenciál založen na kvalitě veřejné správy. Na třetím místě je s podprůměrnými cenami Mikulov.

CELKOVÉ POŘADÍ

CP 2008

PP

KL 

PT

KVS

CP

PMP

1. SLAVKOV U BRNA

12.

13.

3.

3.

14.

4.

4.

2. HODONÍN

7.

5.

18.

5.

2.

7.

10.

3. MIKULOV

15.

13.

13.

12.

3.

5.

8.

4. BUČOVICE

5.

11.

16.

18.

15.

3.

1.

5. TIŠNOV

17.

4.

2.

20.

6.

12.

9.

6. ZNOJMO

1.

7.

19.

1.

4.

14.

7.

7. KYJOV

3.

20.

14.

2.

5.

1.

15.

8. VYŠKOV

13.

8.

1.

7.

7.

12.

21.

9. BŘECLAV

2.

16.

6.

7.

1.

11.

11.

10. POHOŘELICE

21.

11.

4.

16.

10.

17.

2.

11. VESELÍ NAD MORAVOU

8.

18.

15.

7.

12.

2.

12.

12. KUŘIM

10.

3.

11.

21.

9.

8.

18.

13. HUSTOPEČE

6.

6.

12.

10.

16.

10.

16.

14. BRNO

4.

1.

17.

16.

11.

16.

18.

15. ŠLAPANICE

14.

2.

9.

5.

19.

18.

14.

16. MORAVSKÝ KRUMLOV

19.

21.

21.

4.

16.

5.

5.

17. BOSKOVICE

9.

13.

10.

19.

13.

20.

6.

18. IVANČICE

18.

17.

8.

14.

18.

19.

3.

19. BLANSKO

10.

19.

5.

11.

7.

21.

17.

20. ROSICE

16.

10.

7.

15.

20.

15.

12.

21. ŽIDLOCHOVICE

20.

9.

20.

13.

21.

9.

20.

Legenda:
CP 2008 = Celkové pořadí v roce 2008
PP = Podnikatelské prostředí
KL = Kvalita lokality
PT = Pracovní trh
KVS = Kvalita veřejné správy
CP = Cenové podmínky
PMP = Průzkum mezi podnikateli

Celkové výsledky ve formátu PDF ke stažení ZDE

Podnikatelské prostředí

Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli považujeme za příznivý.
Nejrozvinutější podnikatelské prostředí je v Brně. V porovnání s krajským průměrem je zde o 18 % více podnikatelů a právnických osob dokonce skoro o 250 %. Zastoupení služeb je v podnikatelském prostředí zastoupeno o 14 % více oproti krajskému průměru. Naopak nejméně rozvinuté prostředí je v Moravském Krumlově. Počet firem je nižší o 34 %, podíl cizinců mezi podnikateli je více jak třikrát nižší a podíl středních a velkých firem klesl meziročně o 10 %.

Výsledky podle kritérií z oblasti podnikatelského prostředí ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Kvalita lokality

Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. podle životního prostředí a rozmanitosti okolí.
Městem s nejvyšší atraktivitou je Vyškov. Vyškov je městem pro mladé i staré, je zde v porovnání s ostatními městy o 25 % více lékařů a o 13 % vyšší kapacita školek. Vyškovští to mají blízko k dálnici a jako jedni z nejvíce recyklují. Na opačné straně pořadí je Moravský Krumlov. Obyvatelé nejméně recyklují, počet nových bytů je tu pětkrát nižší než v ostatních městech a krajina má nízkou ekologickou vyváženost. Kapacita školek je zde ale o 20 % vyšší než v ostatních městech.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality lokality ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Pracovní trh

Růst podnikání je možný jen v případě, že profesně rostou i zaměstnanci. Vysoká nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro podnikatele však může být zdrojem kvalifikovaných, odpočinutých a motivovaných pracovních sil. Proto je pozitivně hodnocena přirozená míra nezaměstnanosti. Naopak negativně je hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk.
Nejpříznivější podmínky pracovního trhu jsou ve Znojmě. Ve Znojmě je druhá nejvyšší nezaměstnanost, ale druhý nejvyšší podíl krátkodobě nezaměstnaných. Zdejší podnikatelé vyplácejí o 9 % nižší mzdy a mají zaměstnance, kteří jsou o pětinu méně nemocní než jejich kolegové v ostatních městech.

Výsledky podle kritérií z oblasti pracovního trhu ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Kvalita veřejné správy

Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům.
Nejvyšší hodnocení státní správy má břeclavská radnice. V Břeclavi je druhá nejvyšší sběrná síť tříděného odpadu a veřejná doprava je dotována o 24 % více než u ostatních měst. Průměrná doba úředních hodin je v Jihomoravském kraji 19 hodin, Břeclav je však otevřena občanům 36 hodin týdně a je tak v tomto kritériu první. Nejnižší hodnocení veřejné správy je v Židlochovicích.

Výsledky podle kritérií z oblasti kvality veřejné správy ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Cenové podmínky

Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání.
Nejnižší daň z nemovitosti, nízké ceny vodného a stočného a nemovitostí vyneslo Kyjov do čela oblasti cenových podmínek. Nejvyšší ceny sledovaných položek jsou v Blansku. Radnice má nastavený nízký koeficient daně z nemovitosti, takže zde podnikatelé platí za nemovitost o 213 % méně než v ostatních sledovaných městech, ale odvádějí městu nejvyšší poplatky.

Výsledky podle kritérií z oblasti cenových podmínek ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Průzkum mezi podnikateli

Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě.
V Jihomoravském kraji nejlépe o svém městě referují podnikatelé v Bučovicích, kteří jsou spokojení ve všech dotazovaných oblastech. Nejméně příznivě se naopak o svém městě vyjadřují podnikatelé ve Vyškově, kteří si stěžuji na vysoké ceny a pracovní trh.

Výsledky podle průzkumu mezi podnikateli ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

<< zpět na výběr kraje

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019