Logo

 Jihomoravský kraj 

 << zpět na výběr kraje

Celkové výsledky soutěže Město pro byznys 2008 v Jihomoravském kraji

Podstatou soutěže Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší objektivity soutěže byla města hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum.
V Jihomoravském kraji je městem s největším potenciálem pro podnikání Znojmo. Druhé největší město v kraji vynesla do čela pořadí příznivá situace na pracovním trhu, přičinlivost veřejné správy, kvalita lokality a hodnocení místních podnikatelů. V rámci kraje je ve Znojmě také velmi dobré podnikatelské prostředí.
Na poslední pozici v rámci Jihomoravského kraje jsou Pohořelice. V Pohořelicích jsou omezené zdroje pracovních sil, vysoké ceny sledovaných položek a podprůměrná podpora veřejné správy.

 

Celkové pořadí

Podnikatelské prostředí

Kvalita lokality

Pracovní trh

Kvalita veřejné správy

Cenové podmínky

Průzkum mezi podnikateli

1. Znojmo

8.

4.

1.

2.

18.

5.

2. Břeclav

12.

2.

9.

4.

13.

4.

3. Kyjov

18.

19.

6.

3.

1.

17.

4. Brno

1.

10.

20.

1.

15.

14.

5. Bučovice

10.

7.

8.

14.

5.

3.

6. Hustopeče

14.

15.

2.

9.

10.

1.

7. Hodonín

6.

17.

10.

8.

4.

16.

8. Veselí nad Moravou

19.

14.

18.

7.

2.

2.

9. Boskovice

19.

3.

12.

5.

13.

10.

10. Blansko

16.

1.

7.

6.

21.

15.

10. Kuřim

5.

7.

15.

17.

8.

6.

12. Slavkov u Brna

14.

11.

4.

21.

5.

9.

13. Vyškov

7.

9.

3.

16.

11.

12.

14. Šlapanice

2.

5.

10.

18.

19.

18.

15. Mikulov

16.

16.

16.

11.

7.

8.

16. Rosice

3.

12.

5.

20.

11.

21.

17. Tišnov

9.

5.

19.

13.

16.

13.

18. Ivančice

10.

20.

17.

10.

16.

11.

19. Moravský Krumlov

21.

18.

13.

12.

3.

19.

20. Židlochovice

4.

21.

14.

19.

9.

20.

21. Pohořelice

13.

13.

21.

15.

20.

7.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Podnikatelské prostředí

Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli považujeme za příznivý.
Nejlepší podnikatelské prostředí je v samotném krajském městě. V Brně je nejvyšší poměr počtu podnikatelů i firem, v oborové struktuře dominují služby a stabilitu místního podnikatelského prostředí zajišťuje vysoký podíl středních a velkých podniků. V Brně je taktéž vysoký podíl podnikajících cizinců.
Nejméně rozvinuté podnikatelské prostředí je v Moravském Krumlově. V rámci kraje jsou mezi podnikateli nejméně zastoupeni cizinci, v oborové struktuře výrazně převažuje primární sektor, ve městě je velmi malý poměr počtu firem a podnikatelské prostředí celkově stagnuje. V Moravském Krumlově lze ovšem příznivě hodnotit nadprůměrný poměr počtu podnikatelů.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Kvalita lokality

Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. životního prostředí a rozmanitosti okolí.
Nejlepší hodnocení kvality lokality získalo Blansko. Krajina v Blansku je ekologicky vyvážená, bytová výstavba dynamicky roste a ve městě je velmi nízká kriminalita. V Blansku je velmi dobrý poměr lékařů k počtu obyvatel, široké možnosti kulturního a sportovního vyžití, nízký obsah emisí a nadprůměrná kapacita předškolních zařízení.
Nejnižší hodnocení kvality lokality mají Židlochovice. O poslední pozici rozhodla nejméně vyvážená stabilita krajiny, nejnižší počet lůžek v ubytovacích zařízení, podprůměrný poměr lékařů, nadprůměrně znečištěné ovzduší a vysoká kriminalita.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Pracovní trh

Růst podnikání je možný jen v případě, že profesně rostou i zaměstnanci. Vysoká nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro podnikatele však může být zdrojem kvalifikovaných, odpočinutých a motivovaných pracovních sil. S nízkou zaměstnaností souvisí i nízké platové očekávání, proto města s vysokou nezaměstnaností hodnotíme kladně. Naopak je negativně hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk.
Nejpříznivější pracovní trh je ve Znojmě. Místní podnikatelé mohou využít potenciálu nejvyšší nezaměstnanosti s nízkým podílem dlouhodobě nezaměstnaných, nízké nemocnosti a nízkých průměrných mezd. Nejhorší podmínky pracovního trhu jsou v Pohořelicích. V Pohořelicích je velmi nízký poměr nezaměstnaných na poptávané pracovní místo, klesající nezaměstnanost, podprůměrný přírůstek obyvatelstva a nadprůměrně vysoké mzdy. Na pohořelickém pracovním trhu je však pozitivní věkové složení nezaměstnaných.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Kvalita veřejné správy

Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům.
Nejvyšší poměr dotací na veřejnou dopravu, daňové příjmy a kvalita webových stránek pomohly Brnu stát se městem s nejlepší veřejnou správou v Jihomoravském kraji. Magistrát má největší počet úředních hodin a téměř nejúspěšnější úředníky při získávání dotací z EU.
Na poslední příčce kvality veřejné správy je Slavkov u Brna. Slavkov má téměř nejnižší výběr daní na obyvatele a podprůměrné hospodaření obce.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Cenové podmínky

Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání.
V oblasti cen jsou nejlepší podmínky v Kyjově. Kyjovští platí druhou nejnižší cenu za vodné a stočné a velmi podprůměrné poplatky za vstupné. Dále je v Kyjově nízký poplatek za stánek i ubytování a podprůměrné ceny za byty a odvoz odpadu. Výše cen za pozemky je však v Kyjově nadprůměrná.
Nejvyšší ceny sledovaných položek jsou v Blansku. Ve městě je nejvyšší poplatek za ubytování, téměř nejvyšší poplatek za stánek a za vstupné. V Blansku je taktéž nadprůměrně vysoká cena za vodné a stočné.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Průzkum mezi podnikateli

Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě.
Nejlepší reklamu dělají svému městu podnikatelé v Hustopečích. Nejméně si stěžují na ceny a nejvíce jsou spokojeni s místem podnikání. Místní podnikatelé si taktéž velmi cení práce veřejné správy.
V průzkumu podnikatelů se na poslední pozici umístily Rosice. Podnikatelům se nelíbí místo podnikání a za velmi nepříznivý považují místní pracovní trh a ceny.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

<< zpět na výběr kraje

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019