Logo

 Jihočeský kraj 

<< zpět na výběr kraje

Celkové výsledky soutěže Město pro byznys 2008 v Jihočeském kraji

Podstatou projektu Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší objektivity projektu byla města hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum.
V Jihočeském kraji je městem s největším podnikatelským potenciálem samotné krajské město. České Budějovice mají nejlépe rozvinuté podnikatelské prostředí, výborné podmínky pracovního trhu a výkonnou veřejnou správu. Krajskému prvenství nezabránily ani téměř nejvyšší ceny v celém kraji.
Nejméně příznivé podmínky pro podnikání jsou v Jihočeském kraji v Týně nad Vltavou. Město získalo nízké hodnocení v oblasti kvality lokality a veřejné správy. Sami podnikatelé si však ve výzkumu město pochvalují. 

Celkové pořadí

Podnikatelské prostředí

Kvalita lokality

Pracovní trh

Kvalita veřejné správy

Cenové podmínky

Průzkum mezi podnikateli

1. České Budějovice

1.

3.

2.

2.

16.

7.

2. Písek

6.

8.

11.

1.

3.

5.

3. Tábor

3.

14.

4.

5.

5.

4.

4. Strakonice

2.

15.

7.

3.

9.

8.

5. Vimperk

4.

1.

16.

6.

12.

16.

6. Třeboň

9.

3.

5.

4.

13.

11.

7. Jindřichův Hradec

7.

7.

3.

7.

14.

6.

8. Milevsko

15.

12.

1.

9.

1.

17.

9. Trhové Sviny

17.

6.

8.

15.

4.

2.

10. Dačice

14.

11.

9.

14.

7.

1.

11. Soběslav

13.

13.

13.

13.

6.

9.

12. Kaplice

9.

10.

17.

8.

10.

13.

13. Prachatice

16.

5.

15.

10.

11.

12.

14. Český Krumlov

4.

2.

14.

12.

17.

14.

15. Vodňany

11.

16.

5.

11.

14.

10.

16. Blatná

7.

9.

12.

16.

12.

14.

17. Týn nad Vltavou

12.

17.

10.

17.

8.

3.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Podnikatelské prostředí

Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli považujeme za příznivý.
České Budějovice získaly pozici města s nejlepším podnikatelským prostředím zásluhou nejvyššího poměru firem a subjektů podnikajících ve službách. Na druhou stranu podíl středních a velkých podniků stagnuje.
Na poslední pozici v oblasti podnikatelského prostředí jsou Trhové Sviny. O posledním místě rozhodly nízký poměr podnikajících cizinců a celkově nízký poměr firem a podnikatelů. V Trhových Svinech se ale blýská na lepší časy – vývoj podnikatelského prostředí je nejdynamičtější v celém kraji.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Kvalita lokality

Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. životního prostředí a rozmanitosti okolí.
Nejatraktivnější lokalita Jihočeského kraje se nachází ve Vimperku. Ve městě je nejnižší poměr pacientů na jednoho lékaře, nejvyšší počet lůžek v ubytovacích zařízeních, ekologicky vyvážená krajina a nejčistší ovzduší.
Nejnižší hodnocení atraktivity získal Týn nad Vltavou. V Týně nad Vltavou pomalu roste počet nových bytů, ve městě je horší ekologická vyváženost krajiny a vysoká kriminalita.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Pracovní trh

Růst podnikání je možný jen v případě, že profesně rostou i zaměstnanci. Vysoká nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro podnikatele však může být zdrojem kvalifikovaných, odpočinutých a motivovaných pracovních sil. S nízkou zaměstnaností souvisí i nízké platové očekávání, proto města s vysokou nezaměstnaností hodnotíme kladně. Naopak je negativně hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk.
Nejpříznivější podmínky na pracovním trhu mají podnikatelé v Milevsku. Nabízí jim možnost výběru z vysokého počtu nezaměstnaných, je zde také vysoký poměr uchazečů na jedno pracovní místo a zaměstnanci jsou nejméně nemocní v celém kraji. Nevýhodou Milevska je stagnující počet obyvatel.
Nejméně příznivá situace na pracovním trhu je v Kaplici. V Kaplici je vysoký poměr dlouhodobě nezaměstnaných a blízkost k Rakousku má za následek vyšší mzdy.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Kvalita veřejné správy

Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům.
Nejlépe je hodnocena kvalita veřejné správy v Písku. Písecká radnice jde podnikatelům příkladem, má téměř nejnižší poměr zaměstnanců na počet obyvatel a úředníci jsou takřka nejúspěšnější při žádání o dotace z fondů EU. Radnice má vysoký počet úředních hodin a čas podnikatelů a občanů šetří výbornými internetovými stránkami.
Na poslední pozici v oblasti kvality místní správy je Týn nad Vltavou. Místní radnice má nízké daňové příjmy na obyvatele a nízké kapitálové výdaje. Na druhou stranu týnská radnice získala vysoké hodnocení za internetové stránky.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Cenové podmínky

Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání.
Nejlepší cenové podmínky jsou v Milevsku. Ve městě jsou nejnižší ceny za odvoz odpadu a téměř nejnižší poplatek za stánek.
Český Krumlov jakožto druhé turisticky nejnavštěvovanější město v republice splnil očekávání nejdražšího města v Jihočeském kraji. V těsném závěsu za Českým Krumlovem jsou ve výši cen sledovaných položek České Budějovice.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

Průzkum mezi podnikateli

Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě.
Nejvíce spokojen jsou podnikatelé v Dačicích, kteří si pochvalují hlavně místní podnikatelské prostředí, ceny a práci veřejné správy.
Nejméně pozitivně se o svém městě vyjadřují milevští podnikatelé. Nejvíce si stěžují na lokalitu a práci veřejné správy.

Tabulka ve formátu PDF ke stažení zde

<< zpět na výběr kraje

© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019