Logo

 Aktuality 

Jasným vítězem je Humpolec. Stal se Městem pro byznys Kraje Vysočina

29. 3. 2018

Humpolec se na Vysočině vrací do čela. V kvalitních podmínkách pro podnikatele ho v regionu následují města Pelhřimov a Jihlava. To jsou výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2017, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí. Analytická agentura Datank v něm hodnotí přístup veřejné správy a podnikatelské prostředí ve všech městech a obcích s rozšířenou působností v České republice.

Bezkonkurenční podnikatelské podmínky? To je Humpolec
Humpolec, který se umí prosadit i na celostátní úrovni, dosáhl vynikajících výsledků zejména v kritériích podnikatelského prostředí. Město má nejvyšší podíl podnikatelů a také druhý nejvyšší podíl právnických osob v kraji. Pracovní trh je ve městě na dobré úrovni, je zde druhý nejvyšší počet studentů v odborném vzdělávání a nízká dlouhodobá nezaměstnanost. Humpolecká radnice se může pochlubit vysokou likviditou, město má rovněž jedny z nejnižších poplatků za vodné a stočné. Komunikace úřadu s podnikateli se drží na kvalitní úrovni, což prokázal test elektronické komunikace, který hodnotí rychlost, vstřícnost a kvalitu odpovědi na fiktivní dotaz.

Vzhledem k tomu, že se umísťujeme pravidelně na předních příčkách, ukazuje to na určitý pozitivní trend, a to je rozhodně potěšující. Chci poděkovat především týmu na radnici, že spoluvytváří stabilní a predikovatelné prostředí pro podnikatele. Právě stabilita má možná v tomto ohledu také svůj pozitivní význam,“  okomentoval úspěch starosta Humpolce Jiří Kučera.

V Pelhřimově není o práci nouze, Jihlava fandí malému a střednímu podnikání
Stříbrný Pelhřimov boduje nejnižší nezaměstnaností na celé Vysočině a zároveň jedním z nejvýraznějších přírůstků obyvatel. Město se pyšní vůbec nejnižší dluhovou službou v kraji a vysokým podílem kapitálových výdajů. Stupně vítězů doplňuje statutární město Jihlava, které disponuje především vysokým podílem malých a středních firem. Jihlavská radnice se věnuje tomu, aby se lidé snadno dostali za zaměstnání, o čemž svědčí vysoký podíl výdajů věnovaných na veřejnou dopravu. Město má z pohledu podnikatele rovněž kvalitní radniční webové stránky.

CzechInvest znovu vybírá investičně nejatraktivnější regiony
Samostatnou soutěžní kategorií, kterou vyhlašuje Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, je Investičně atraktivní region. Tato kategorie hodnotí přístup místních samospráv vůči podnikům a připravenost podnikatelského prostředí dané lokality pro nové soukromé investice. Jejím cílem je prezentovat úspěšné příklady obcí v České republice, které efektivně spolupracují s podnikatelskou sférou na hospodářském a investičním rozvoji regionu. Přihlášky je možné zasílat na adresu mestoprobyznys@czechinvest.org od 1. února do 31. března 2018. Prvních šest nominovaných bude představeno na vyhlášení celostátních výsledků výzkumu Město pro byznys v dubnu 2018.

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí letos již podesáté podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i veřejnost je sestavován unikátní žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.

Zpět
© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019